A

Išvertus iš graikų kalbos reiškia “griovėjas”, “gyvenimo žudikas”. Gimimo astrologijoje ši sąvoka naudojama nusakyti planetą, turinčią labiausiai neigiamą įtaką horoskope dėl savo pvz., padėties Zodiako ženkle, horoskopo būste, neharmoningų aspektų (galima rasti skirtingų apibūdinimų).

fiktyvus taškas. Tai veidrodinis taškas, planetos  ar kito Zodiako elemento padieties atspindys, simetriškas saulėgrįžos ašiai (Vėžys-Ožiaragis ženklų ašiai). T.y. du taškai yra antise, jei išsidėstę  vienodu atstumu nuo ašies Vėžys-Ožiaragis. Pvz., planetos, esančios Ožiaragio ženklo 5°-tame laipsnyje antisas  yra taškas  Šaulio ženklo  25°-tame, Avino ženklo antisas yra Mergelės ženklas, Dvynių-Vėžio ženklas ir t.t.. Antisas nėra laikomas aspektu, nors kai kas pagal poveikį  prilygina antisą tarp planetų planetų susijungimui (ypač tradicinėje astrologijoje).

labiausiai nutolęs nuo Žemės centro Mėnulio (ar kito dirbtinio Žemės palydovo), besisukančio aplink Žemę, orbitos taškas (Mėnulio apogėjus astrologijoje įvardijamas kaip Juodasis Mėnulis)

kampinis (rytinis) horoskopo taškas; taškas, kuriame kertasi ekliptikos plokštuma ir rytinė  tikrojo horizonto pusė. Daugumoje horoskopo būstų sistemų sutampa su I astrologinio  būsto kuspidu.

astrologijoje-kampiniai atstumai tarp planetų  ar kitų dangaus sferos taškų matuojami laipsniais, minutėmis, sekundemis.  Astrologijoje įtaką turi ne visi kampiniai atstumai tarp planetų, o tam tikro dydžio. Skiriami mažoriniai (pagrindiniai) ir minoriniai aspektai. Pagrindiniai (vadinami mažoriniais) yra 5 aspektai: (0º -susijungimas, 60º -sekstilis, 90º -kvadratūra, 120º- trikampis ir 180º- opozicija). Minoriniai aspektai naudojami gana retai, daugiausia mažoriniai. Aspektai taikomi nebūtinai visiškai tikslūs, galima tam tikra paklaida (orbisas), priklausomai nuo to, koks tai aspektas.

Astrologijoje iškiriami šie aspektai:

Susijungimas          0°

Semidecilis             18°

Kvindecilis              24°

Semisekstilis          30°

Semikvintilis           36°

Nonagonas             40°

Semikvadratas      45°

Septilis                   51°

Sekstilis                 60°

Kvintilis                  72°

Kvadratas              90°

Biseptilis                103°

Seskvinkvintilis      108°

Trinas                    120°

Seskvinkvadratas  135°

Bikvintilis                144°

Kvinkonsas            150°

Triseptilis               154°

Opozicija               180°

 aspektų kombinacijos, siejančios tarpusavyje ne mažiau kaip tris planetas. Pagrindiniai aspektų konfigūracijų tipai: konfigūracijos sudarančios tris taškus ir keturis taškus; simetriškos  ir asimetriškos konfigūracijos;  uždaros ir neuždaros konfigūracijos; vieno tipo konfigūracijos (iš harmoningų ar neharmoningų aspektų) ir mišraus tipo konfigūracijos. Tokios aspektų konfigūracijos yra: steliumas, didysis trinas, bisekstilis, tau-kvadratas, likimo kryžius ir t.t. 

Asteroidas arba mažoji planeta– mažas (iki 1000 km skersmens) Saulės sistemos kūnas, skriejantis orbita aplink Saulę. Saulės sistemoje atrasta tūkstančiai asteroidų. Plačiausiai astrologijoje  naudojamas asteroidas  Chironas. Kiti plačiau naudojami asteroidai -Cerera, Paladė, Vesta, Junona, Asteroidai naudojami ne visų astrologų ir neturi tokios didelės reikšmės kaip planetos. Tiesa, Chironas astrologijoje kartais prilyginamas planetoms.

ekliptikos sfera, susijusi su tam tikra žmogaus gyvenimo sfera, sąlygos, į kurias žmogus patenka ir kur realizuoja savo potencialą. Astrologinio namo viršūnė (kuspidas)-tai astrologinio būsto  pradžia. “Įjungtas” būtas-  būstas kuris randasi visas vieno Zodiako ženklo ribose.

ekliptikos plokštumos dalijimo į astrologiškai svarbius sektorius (astrologinius būstus) metodai,  atspindi žemės judėjimą per parą; ekliptikos plokštumos dalijimas remiantis tokiais  atramos taškais kaip ascendentas/descendentas ir (arba) dangaus vidurys (Imum Coeli).

planeta, kuri valdo ženklą, kuriame yra būsto kuspidas. Būsto valdovas gali būti realus (faktinis) ir simbolinis. Simbolinis būsto valdovas visada tas pats visiems gimimo žemėlapiams (pirmo būsto-Marsas, antro-Venera ir t.t.).

sąlyginis vienetas (žymima m), kuriuo matuojama astrologinė nejudančių žvaigždžių reikšmė pagal žvaigždės ryškumą (yra nuomonė, kad žvaigždžių orbisas priklauso nuo jų vizualinio žvaigždinio dydžio).

gimimo astrologijos dalis,  kuri fokusuojasi ties asmenybės psochologija, ieško sprendimų, kaip kompensuoti silpnybes, įveikti kompleksus, realizuoti save.

B

astrologinis minorinis aspektas,  144 ° dydžio  (2/5 Zodiako rato). Orbisas- iki 1°. Priskiriamas kūrybiniams aspektams, traktuojamas nevienareikšmiškai.

Harmoningų aspektų konfigūracija, kurioje planetos, esančios trino aspekte, sudaro sekstilius su trečia planeta. Teigiama, kad bisekstilis suteikia pagalbą, apsaugą. 

 

C

(kitaip-klausimo astrologija, einamo momento astrologija)-astrologijos kryptis, kai sudaromas horoskopas (choraras) užduotam klausimui, t.y., horoskopas sudaromas pagal klausimo uždavimo laiką ir vietą, neatsižvelgiant į žmogaus, užduodančio klausimą, gimimo laiką ir vietą. Metodas, astrologijoje labiausiai susijęs su magija, būrimu.

D

(Imum coeli, arba IC)-kampinis horoskopo taškas; ekliptikos susikirtimo taškas su šiaurine dangaus meridiano puse. Daugumoje horoskopo būstų sistemų sutampa su IV  būsto kuspidu.

(Medium Coeli arba MC)-kampinis horoskopo taškas; pietinis ekliptikos taškas, kuriame ekliptika kertasi su dangaus meridianu. Daugumoje horoskopo būstų sistemų sutampa su X būsto kuspidu.

Minorinis aspektas 1/10 rato (36 laipsnių dydžio), priskiriamas prie kūrybinių aspektų, traktavimas nevienareikšmiškas. Teigiama, kad duoda įžvalgumą, intuiciją; kiti nurodo į išsilaisvinimą, nestabilumą; kūrybinio potencialo šaltinius; tai, kas nauja, originalu. 

kampinis (vakarinis) horoskopo taškas, priešingas ascendentui. Daugumoje horoskopo būstų sistemų sutampa su VII būsto kuspidu.

Aspektų konfigūracija, susideda iš dviejų opozicijų ir keturių kvadratūrų. Įtempta, veikia panašiai kaip tau-kvadratas, tik čia įtampos šaltiniai du. Opozicijos rodo, kur priverstas rinktis, kvadratūros nurodo kliūtis. 

įtemptų aspektų konfigūracija, kurią sudaro keturios kvadratūros.  Žmogus, turintis tokią konfikūraciją savo horoskope, gali jausti spaudimą, jaustis ribojamas griežtų sąlygų. Tačiau taip pat duoda energiją, užsispyrimo, rezultatą per pastangas. 

Aspektų konfigūracija, sudaryta iš trijų trinų, jungiančių tris horoskopo taškus. Teigiama, kad saugo nuo likimo smūgių, išorinės aplinkybės padeda įsitvirtinti gyvenime, yra tam tikri sugebėjimai, kuriuos yra galimybės išreikšti. Tačiau žmogus gali jaustis per daug stabiliai ir  gali neturėti noro vystytis ir spręsti problemų. 

Europos klasikinėje astrologijoje dieninėmis planetomis laikomos Saulė ir Marsas. Tokios planetos laikomos stipriau veikiančiomis, kai randasi  dienos gimimo žemėlapyje (Saulė randasi  VII-XII-ame horoskopo būste). 

Gimimo metu Saulė buvo viršutinėje horoskopo būstų pusiausferoje, t.y. VII-XII horoskopo būstuose.

Direkcijos-simbolinis prognozavimo būdas,  kai tam tikras amžiaus tarpsnis siejamas su pasislinkimu horoskopo taškų pirmyn (pastoviu greičiu)  tam tikru intervalu. Naudojami įvairūs direkcijų tipai, pvz., simbolinės direkcijos, kai vieni metai atitinka koordinačių pasislinkimą 1 laipsniu ekliptikos ilguma (1°=  1metai).

1) planeta- valdovas ženklo, kuriame randasi  nagrinėjama planeta. Pvz.,  Marso Ožiaragio ženkle  dispozitorius –Saturnas.  Tik jei planeta yra savo valdomame ženkle, pvz., Marsas Avino ženkle, ar Saulė Liūte, ji neturi dispozitoriaus; 2) Taip pat sąvoka dispozitorius kartais vartojama analogiškai kaip sąvoka būsto valdovas

metodika, kurios autorius astrologas Markas Džonsas, padedanti nustatyti bazines asmenybes charakteristikas, stipriąsias ir silpnąsias puses pagal tai, kaip planetos išsidėsčiusios jo horoskope, pagal jų vizualines konfigūracijas (planetos tarsi sintezuojamos į vieningą paveikslą, pvz., „taurė”, „kibiras”).

E

elektyvinėje astrologijoje -palankiausio laiko kokiam nors veiksmui, sumanymui ir pan. įgyvendinti parinkimo procedūra.

dar vadinama pasirinkimo astrologija – astrologijos kryptis, naudojanti metodus, padedančius parinkti tinkamą laiko momentą tam tikram  veiksmui  atlikti, projektui, sumanymui įgyvendinti,  ir pan.  (pvz., pirkiniui,   kelionei, vestuvėms, renginiui, chirurginei operacijai ir t.t.)

F

Astrologinių objektų klasė, kurie neturi fizinio kūno, nors astronomiškai egzistuoja danguje kaip planetos orbitos elementas, ar dviejų planetų orbitų susikirtimo taškas ir pan.  Žinomiausi Šiaurinis Menulio Mazgas (Rachu, Drakono galva), Pietinis Mėnulio Mazgas (ketu, Drakono uodega), Juodasis Mėnulis (Lilit).

Astrologiškai svarbūs taškai, kurie nėra nei fizinės planetos, nei jų orbitų elementai (horoskopo būstų kuspidai, arabiški taškai (parsai), verteksas, midpointai ir kt.).

Senovinė prognozavimo sistema-griežta planetų (įeina ir mėnulio mazgai) seka, kuri valdo atitinkamus periodus žmogaus gyvenime. Kiekvieną gyvenimo periodą valdo atitinkama planeta, tarsi nuspalvindama savo įtaka kiekvieną iš žmogaus periodų. Visas didelis firdarų ciklas sudaro 75 metus.  Planetų seka skiriasi priklausomai nuo to, ar žmogus gimęs dieną, ar naktį (Saulė virš horizonto (ascendento-descendento), ar žemiau horizonto).

Dienos gimimas

Nakties gimimas

Valdovas

Periodas

Baigiasi amžiuje

Valdovas

Periodas

Baigiasi amžiuje

Saulė

10

10

Mėnulis

9

9

Venera

8

18

Saturnas

11

20

Merkurijus

13

31

Jupiteris

12

32

Mėnulis

9

40

Marsas

7

39

Saturnas

11

51

Saulė

10

49

Jupiteris

12

63

Venera

8

57

Marsas

7

70

Merkurijus

13

70

Šiaurinis Mėnulio mazgas

3

73

Šiaurinis Mėnulio mazgas

3

73

Petinis Mėnulio mazgas

2

75

Petinis Mėnulio mazgas

2

75

G

Bazinis horoskopų sudarymo metodas, kur Žemė imama kaip centras, tarsi visi objektai sukasi aplink Žemę ir žiūrima iš Žemės centro. 

astrologijos šaka, aprašanti žmogaus psichologines savybes, polinkius, gyvenimo aplinkybes, remiantis duomenimis apie jo gimimo laiką ir vietą. Pagrindinis nagrinėjimo instrumentas- natalinis (gimimo) horoskopas, sudarytas atsižvelgiant į gimimo laiką ir vietą. Natalinė astrologija neatsako, kada būtent įvyks konkretūs įvykiai, tai prognostinės astrologijos sritis.

arba gimimo horoskopas-individualus horoskopas, sudarytas žmogaus gimimo momentui (atsižvelgiant į laiką ir vietą). Kartais šis pavadinimas naudojamas ir kalbant apie organizacijos ir valstybės gimimą.  Tai dangaus žemėlapis, dangaus unikalus dangaus kūnų išsidėstymo derinys žmogaus  gimimo metu. Astrologinį gimimo žemėlapį sudarantys pagrindiniai elementai- planetos, Zodiako ženklai, aspektai, horoskopo būstai.

H

spėjamos kaip egzistuojančios, bet neatrastos planetos (pvz., Prozerpina, Vulkanas, Transplutonas,  Izidė ir kt.). Naudoja kai kurios astrologijos mokyklos, pvz., Avestų, nors efemeridės nežinomos.

Dangaus žemėlapis, astrologinis žemėlapis , schematiškas dangaus kūnų išsidėstymo  pavaizdavimas, tam tikram laikui ir vietai.

Horoskopai gali būti: gimimo (natalinis) horoskopas-sudarytas žmogaus gimimo momentui (plačiąja prasme-bet kokios gyvos būtybės, reiškinio, daikto). Kosmograma-paprastesnė horoskopo versija (neatsižvelgiant į gimimo vietą); chorarinis horoskopas-klausimo horoskopas, elektyvinis horoskopas-horoskopas sudarytas tam tikram ateities  momentui, tinkamiausiam tam tikram veiksmui, projektui įgyvendinti ir kt; horoskopai, sudaryti tam tikrų astronominių reiškinių momentui: planetų sugrįžimas (revoliucijos), užtemimai ir kt.; horoskopai, atskleidžiantys kitų horoskopų vystymąsi laike (direkcijos, progresijos) ir kt.  

Taip pat gali būti suprantamas kaip atskiro astrologinio faktoriaus interpretacija (Zodiako (Saulės) ženklo padėtis ir kt.).

Horoskopo būsto valdovu dažniausiai laikoma planeta, kuri yra valdovas  Zodiako ženklo, kuriame yra horoskopo  būsto kuspidas (pvz., jei horoskope II-as  būstas yra Liūto ženkle, tai II-o būsto planeta- valdovu laikoma Saulė).

bet kuris svarbus horoskopo taškas ar aspektas.

gimimo laiko patikslinimas astrologiniais metodais, atsižvelgiant į kokybinius požymius bei remiantis svarbiais žmogaus gyvenimo įvykiais.

I

procesas, kai planeta įžengia į naują Zodiako ženklą (tranzituose, direkcijose, ar progresijose).

“Įjungtas” Zodiako ženklas-  ženklas, kuris randasi visas vieno horoskopo būsto  ribose (tame Zodiako ženkle nėra horoskopo būsto kuspido).

K

atitinka sąvoką planeta “Saulės širdyje”-kai planetos koordinatės skiriasi nuo Saulės koordinačių ne daugiau 17 minučių. 

kompozitas arba kompozito  žemėlapis – sudėtinis žemėlapis, kuriame pažymėtos midpointų (viduriniai taškai) pozicijos tarp dviejų horoskopų vienodai vadinamų taškų (planetų, Mėnulio mazgų,  horoskopo būstų kuspidų, kitų taškų), pvz., vieno horoskopo Saulės ir kito horoskopo Saulės. Tai dviejų horoskopų lyginimo metodika, naudojama  santykių astrologijoje.  Nurodo patirtį į pergyvenimus, susijusius su santykiais. 

dangaus žemėlapis gimimo metu (planetų išsidėstymas zodiako ženkluose), sudarytas tam tikrai datai ir laikui, neatsižvelgiant į vietą (astrologinius būstus). Parodo žmogaus psichologinį portretą, potencialą, talentus, stipriąsias ir silpnąsias puses.

horoskopo būsto arba Zodiako ženklo pradžios taškas. Dažniau šis terminas naudojamas horoskopo būsto pradžiai įvardinti.

sąvoka, vartojama chorarineje astrologijoje, yra tas, kuris užduoda klausimą.  Jei klausimą asmuo užduoda apie savo asmeninius reikalus, kverentą atstovauja I-as chorarinio horoskopo būstas.

sąvoka, naudojama chorarineje astrologijoje, tai, apie ką klausiama chorariniame klausime. 

Minorinis 150° aspektas, laikomas neharmoningu, nevienareikšmiškas, reiškia nesutarimus, prieštaravimus, verčia suderinti skirtingai veikiančių planetų potencialą (pvz., Merkurijus Mergelėje, Marsas Avine). 

 

 

 

 

 

 

 

astrologinis minorinis aspektas,  72 ° dydžio  (1/5 Zodiako rato). Orbisas- iki 2°. Priskiriamas kūrybiniams aspektams, traktavimas-  nurodo kūrybinės realizacijos kelius, galimybės kūrybinei veiklai, stimuliuoja  transformacijai.

L

arba sizigija – jauno Mėnulio pradžia, kai susijungia tranzitinė  Saulė ir tranzitinis Mėnulis. Platesne prasme-taip pat ir Mėnulio pilnatis (Saulės-Mėnulio opozicija). 

Horoskopas, sudarytas momentui, kai tranzitinis Mėnulis tiksliai susijungia su savo nataline padėtimi. Suteikia prognozę apie horoskopo savininko emocinę būseną mėnesiui. Sudaromas pagal panašius principus, kaip ir Soliaras.

M

pagrindiniai aspektai, naudojami astrologijoje nuo antikos laikų. Tai susijungimas (1/1 Zodiako rato), opozicija – 180° (1/2 rato), trinas – 120° (1/3), kvadratūra – 90° (1/4), sekstilis – 60° (1/6). Tokių aspetų poveikis laikomas matomu, išoriniu. 

   

Tai Mėnulio orbitos kirtimosi su ekliptika taškai. Judėdamas Mėnulis atsiduria tai piečiau, tai šiauriau ekliptikos . Taškas, kai Mėnulis pereina iš pietinės dangaus skliauto pusės į šiaurinę, vadinamas kylančiu Mėnulio mazgu(arba Šiauriniu, arba Drakono galva), o atvirkščiai- iš šiaurinės į pietinę-Besileidžiantis ( arba Pietinis, arba Drakono uodega).  Abu šie taškai ekliptikoje išsidėstę vienas priešais kitą. Indų astrologijoje šiaurinis Mėnulio mazgas vadinamas Rahu, pietinis-Ketu. 

Pereina per visą Zodiaką per 19 metų, juda kryptimi, priešinga planetoms.

Mėnulio mazgai traktuojami skirtingai, priklausomai nuo astrologinės sistemos.

Žymėjimas:

         

Ekliptikos dalijimo sistema į 28 ar 27 sektorius, susijęs su Mėnulio mėnesio ciklu.  Tai labai sena astrologinė sistema, todėl išliko mažai informacijos.  Mėnulio stotelės buvo plačiai paplitusios arabų astrologijoje bei  indų astrologijoje (vadinamos nakšatromis).Vakarų astrologijoje ši technika nėra plačiai naudojama. Arabų sistemoje yra 28 Mėnulio stotelės indų- paprastai naudojamos 27 Mėnulio stotelės, atsižvelgiant į siderinį Mėnulio ciklą. Stotelių dydis- teigiama, jog arabų sistemoje Mėnulio stotelių dydis nevienodas, priklausomai nuo žvaigždynų ir ryškiausių žvaigždžių, yra dalijamas ir  į lygias dalis 12°51’25, o Indų astrologijoje, kur naudojamos 27 Mėnulio stotelės, jos dydis 13°20′ . Teigiama kad pati pirmoji Mėnulio stotelių paskirtis senovėje buvo padėti magams nustatyti, kokius amuletus ar talismanus kurti tam tikru metu.  Taip pat naudojama prognozavimui, pvz., ko reiketų vengti, ką patartina daryti ir pan. Indų astrologijoje pagal tai, kokioje nakšatroje  (Mėnulio stotelė indų astrologijoje) horoskope randasi Mėnulis, charakterizuojamas horoskopo  savininkas bei sprendžiama apie jo likimą.

šiuolaikinėje astrologijoje-tokia Mėnulio padėtis, kai išeidamas iš Zodiako ženklo, jis jau nebesudarys aspektų su kitomis planetomis (tikslaus 0 laipsnio)  iki kito Zodiako ženklo pradžios.

aspektai, kurie nėra mažoriniai aspektai, turi antraeilę reikšmę, nematomą, emocinį poveikį. Jų yra daug, pvz., semisekstilis (30°),  kvikonsas (150°), kvintilis (72°) ir kt. 

N

Gimimo metu Saulė buvo apatinėje horoskopo būstų pusiausferoje (I-VI horoskopo būstuose).

klasikinėje Europos astrologijoje naktinėmis planetomis laikomos Mėnulis, Venera. Tokios planetos laikomos stipriau veikiančiomis, kai randasi  nakties gimimo žemėlapyje (Saulė randasi  I-VI-ame horoskopo būste). 

minorinis 40° dydžio aspektas, traktuojamas kaip pastovus, karminis- pareiga, pašaukimas kažkam, atsakomybė, paklusimas.

P

labiausiai aspektuota planeta horoskope. Tai nėra visiškai vienareikšmiška sąvoka, vieni pabrėžia – planeta turinti  daugiausia mažorinių aspektų palyginus su kitomis planetomis gimimo horoskope. Kiti- turinti daugiausia balų pagal turimus aspektus (tuo pačiu nurodoma, kad skirtingi astrologai skiria skirtingą balų skaičių tam tikram aspektui todėl ne visada vienareikšmiškai paprasta nustatyti aspektų karalių). Esmė-stipriausia pagal turimus aspektus planeta. Todėl labiausiai pasireikš gyvenimo situacijose, įvykiuose, įpročiuose ir pan.

klasikinėje astrologijoje taip buvo vadinami Venera ir Jupiteris, kurios buvo laikomis planetomis, nešančiomis gėrį.  Priešinga sąvoka- malefaktorius. 

planeta, esanti aukščiausiai virš horizonto, planeta, kuri arčiausiai MC. Kiti numato papildomas sąlygas, pvz., planeta, kuri randasi tik X-ame būste ir t.t. Natalinėje astrologijoje svarbi savirealizacijai, socialinei adaptacijai, planeta,  kurios dėka mes galime pakilti į naują gyvenimo kokybę, kai kurie atsižvelgia nustatant profesiją.

(graik. doriphoros)  planeta, esanti pirma prieš Saulę (judėjimas Zodiako ženklų seka pagal laikrodžio rodyklę),  artimiausia Saulei rytinė planeta. Teigiama, jog rodo vystymosi kryptį, saviraišką,  rodo, į kokią veiklą linkęs asmuo, seniau į šią planetą buvo atsižvelgiama  nustatant profesinė orientaciją. Šiuolaikinėje astrologijoje paprastai neatsižvelgiamą kaip į svarbų faktorių.

Taip klasikinėje astrologijoje buvo vadinami Marsas ir Saturnas, kurie buvo laikomi planetomis-blogio nešėjais. Priešingybė-benefaktorius. 

arba kitaip-feralinė planeta. Tai planeta, nesudaranti jokių mažorinių aspektų su kitomis planetomis gimimo horoskope. Teigiama, kad tokiai planetai sunkiau atskleisti savo savybes išoriniame pasaulyje, ji tarsi labiau intravertiška. Žmogus išreiškia savo norus, emocijas labiau spontaniškai arba tokio žmogaus požiūris, arba sąveika su aplinka labiau netradiciniai.

(stiprybė, silpnybė)- planetų padėtys, kuriose jų įtaka išauga ar susilpnėja. Skiriamos  esencialinės (esminės) ir akcidentinės  (atsitiktinės) planetų savybės. Skirtingi astrologai kūrė skirtingas skales planetų stiprybei įvertinti. Pagrindinėmis esencialinėmis planetos vertybėmis reikėtų laikyti: planeta valdomame ženkle, planeta egzaltacijos ženkle, taip pat vertinama planeta triciplitete, terme, dekane. Akcidentinės vertybės-padėtis astrologiniame būste.

astrologijos kryptis, analizuojanti dangaus kūnų poveikį žmogaus gyvenimo įvykiams,  tikslu prognozuoti konkrečius žmogaus gyvenimo įvykius (metodai-tranzitai, direkcijos, progresijos, soliaras ir kiti).

Simbolinis prognozavimo būdas, kai sutapatinami skirtingo laiko intervalai (dažniausiai viena diena=vieneriems gyvenimo metams, bet gali b8ti imami ir kiti intervalai, pvz. menesis=metams). Priešingai nei direkcijose, čia visos planetos pajuda per metus skirtingu greičiu.

arba semikvadratas, minorinis 45° dydžio, neharmoningas aspektas. Traktuojamas kaip vidinis konfliktas pasąmonės lygyje, įtakojantis emocinę būseną; įtampa, susierzinimas, stresas, iššūkis.

R

(lot.pradžia, šaltinis, šaknis). Vienas iš termino “horoskopas” sinonimų.  Šiuo atveju reiškia pradinį astrologinį žemėlapį, kurio pagrindu sudaromi išvestiniai žemėlapiai  ir analizuojami tam tikri įvykiai, reiškiniai ir pan. Dažniausiai tai yra gimimo (natalinis) žemėlapis, kurio pagrindu sudaromi kiti, išvestiniai žemėlapiai, pvz., tranzitai, progresijos, soliarai, relokacijos, sinastrija.

Ryškiausioji Liūto žvaigždyno žvaigždė, regimasis ryškis 1.35. Regulas, kaip ir kitos žvaigždės  astrologijoje traktuojamos įvairiai, paprastai traktuojama, kaip palanki žvaigždė: 1) siejama su valdžia, turtu, karjera, įtaka, ryšiais su valdžia, žinomais žmonėmis.  2) originalus gyvenimo kelias 3) garbingumas, atvirumas, drąsa.

Astrologijoje atsižvelgiama į žvaigždžių susijungimą su planetomis ar kampinių horoskopo būstų kuspidais (orbisas nuo  1° iki 1°30′).

Tai įvykio laiko patikslinimas  (dažniausiai žmogaus gimimo) astrologinių metodų pagalba, pagal kurį sudaromas horoskopas. Rektifikacijos metodai: 1. metodai, paremti  tam tikrais desningumais, teisingais tam tikro tipo horoskopams ( pvz., Hermio svartstykles (Trutina Hermetis), Bonati metodas, Gericho skaičius ir kt.);  2. rektifikacijos metodai, pagrįsti išvaizdos, charakterio, gyvenimo tendencijų lyginimo su horoskopu, sudarytu spejamam laikui (horoskopo būstai ženkluose,  planeos būstuose), pvz., vertindami žmogaus išvaizdą, sprendžiame, kokiame ženkle galėtų būti ascendentas (kokybinė rektifikacija) 3. rektifikacijos metodai, pagrįsti svarbiais žmogaus gyvenimo įvykiais (pvz., santuoka ir pan.),juos lyginant su datomis,  į kurių svarbą nurodo prognozavimo metodai (direkcijos ir kt.).

Septinta pagal ryškumą žvaigždė. Regimasis ryškis-0,112. Astrologijoje žvaigždės traktuojamos skirtingai skirtingų autorių, paprastai šiai žvaigždei priskiriama teigiama reikšmė: karjera, turtai, pakilimas gyvenime valios, koncentracijos dėka.

Astrologijoje atsižvelgiama į žvaigždžių susijungimą su planetomis ar kampinių horoskopo būstų kuspidais (orbisas nuo 1° iki 1°30′).

S

semisekstilis arba pusiausekstilis-minorinis aspektas, sutarantis 1/12 Zodiako rato (30 laipsnių). Laikomas harmoningu aspektu, leidžia nuimti įtampą, harmonizuoja santykius ir pan. 

1.Planeta (ar kitas svarbus horoskopo elementas), susiję su tam tikru klausimu, tema. Pvz., gimimo žemėlapio VII būsto valdovas yra partnerio signifikatorius, Mėnulis-motinos signifikatorius, Venera-meilės signifikatorius;

2. Horoskopo  būsto  signifikatorius. Horoskopo būsto simbolinis signifikatorius, vienodas visuose horoskopuose      ( šiuolaikinėje vakarų astrologijoje I būsto signifikatorius- Marsas, II būsto-Venera, III būsto-Merkurijus, IV būsto-Mėnulis, V būsto-Saulė, VI būsto-Merkurijus, VII būsto- Venera, VIII būsto-Plutonas, XI būsto-Jupiteris, X būsto-Saturnas, XI būsto-Uranas, XII būsto-Neptūnas).

vienas svarbiausių suderinamumo astrologijos metodų, nagrinėjanti žmonių suderinamumo klausimus poroje ar kolektyve. Taip pat sinastrija vadinamas sinastrijos žemėlapis, kaip partnerių suderinamumo nustatymo metodas. Tai žemėlapis, sudarytas iš dviejų žemėlapių, sudedamų paprastai taip, kad sutaptų Zodiako ženklai, kad būtų galima išnagrinėti sinastrijos aspektus tarp abiejų horoskopų planetų ir kitų taškų.

Soliaras (Saulės sugrįžimo žemėlapis)-prognozavimo metodas, kai sudaromas astrologinis žemėlapis tiksliam laikui,  kai atitinkamais metais tranzitinė Saulė sugrįžta į tą vietą (laipsnis, minutė, sekundė),   kurioje ji randasi gimimo žemėlapyje. Šiuo atveju turimas omenyje modelis, kai ant gimimo žemėlapio dedamas tranzitinis žemėlapis, sudarytas tam momentui, kai Saulė grįžta tiksliai į tą padėtį, kurioje buvo gimimo metu ( tranzitinės Saulės tikslus susijungimas su Saule gimimo žemėlapyje).  Prognozė sudaroma atitinkamiems  metams,  nuo gimtadienio, iki gimtadienio.  

astrologiniai aspektai tarp planetų, bet ne viename gimimo horoskope, o tarp dviejų gimimo žemėlapių. Naudojami vertinant žmonių suderinamumą. 

Zodiako ženklas, atitinkantis stichiją ir kryžių, kuriuose daugiausia planetų (sudėjus balus pagal stichijas ir kryžius).

ryškiausia žvaigždė, po Saulės. Kaip ir kitos žvaigždės, traktuojama nevienareikšmiškai, istoriškai keitėsi, senovėje poveikis buvo laikomas daugiau nepalankiu, šiuo metu traktuojama paprastai kaip  palanki žvaigždė-gali atnešti šlovę, garbę, turtus, jei susijungimas palankus. D. Kutaliov- ši žvaigždė duoda daug energijos, tik tas energijas  gali būti sunku suvaldyti. 

Žvaigždė, regimasis ryškis 1.04. Astrologijoje paprastai traktuojama kaip palanki žvaigždė-duoda sėkmę, gerovę, šlovę (jei nėra susijungusi su piktomis planetomis). Suteikia jėgų, aktyvumo, tikslo siekimo, nors ir išbandymų. 

Astrologijoje kaip minėta atsižvelgiama į žvaigždžių susijungimą su planetomis ar kampinių horoskopo būstų kuspidais (orbisas nuo 1° iki 1°30′).

Aspektų konfigūracija, įvardijama kaip daugybinis planetų susijungimas.  Vieningos nuomonės, kas yra steliumas, nėra. Paprastai-trijų ir daugiau planetų susijungimas (kiti- keturių ir daugiau planetų susijungimas). Reikalai, už kuriuos atsakingos šios planetos Zodiako ženkle ar horoskopo būste, bus svarbūs žmogui gyvenime, koncentruoja, įtraukia į tam tikrą veiklą, problemą.  

Dažai steliumu vadinama planetų grupė (paprastai trys ir daugiau) esanti tam tikrame Zodiako ženkle ar horoskopo būste ir kai kurie pabrėžia, kad nebūtinai tarp jų turi būti susijungimo aspektas. Jei planetų steliumas yra Zodiako ženkle, paprastai toks Zodiako ženklas yra dominuojantis, suteikia asmenybei išraiškingumo, yra tam tikras akcentas, energijos susikaupimas tam tikroje srityje ir pan.  Gyvenimo aplinkybės gali įtraukti žmogų į tam tikras temas. Gali sukurti tam tikrą disbalansą. 

astrologijos šaka, nagrinėjanti dviejų ar daugiau žmonių sąveiką.

T

Įtemptų aspektų konfigūracija, kurią sudaro įtempti aspektai: dvi planetos yra opozijoje viena kitai, o kita, viršūnėje, sudaro kvadratus su abiejomis šiomis planetomis. Kai kurie astrologai suteikia šiai konfigūracijai Saturno charakteristiką ir teigia, kad ši konfigūracija nurodo į krizines situacijas,  sukuria tam tikras kliūtis, kurias būtina įveikti ir taip pat veržimąsi elgtis pagal Saturno  savybes. Įtampa sprendžiama pirmiausia pagal planetą viršūnėje, sudarančią kvadratūras. Tau – kvadratas yra ir postūmis į sėkmę.  Kai kurių teigimų žmogus, pas kurį horoskope tokios konfigūracijos perdėtai užsispyręs. 

žvaigždė, regimasis ryškis 1.33. Nurodo subtilų skonį, gerus draugus, pagarbą, naudos gavimą.

labiausiai nutolęs nuo Žemės centro Mėnulio (ar kito dirbtinio Žemės palydovo), besisukančio aplink Žemę, orbitos taškas (Mėnulio apogėjus astrologijojoje įvardijamas kaip Juodasis Mėnulis)

V

Z

dangaus sfera, einanti per ekliptiką, padalinta į 12 dalių-Zodiako ženklų, vadinamų tais pačiais pavadinimais, kaip ir Žvaigždynai-Avinas, Jautis, Dvyniai, Vėžys, Liūtas, Mergelė, Svarstyklės, Skorpionas, Šaulys, Ožiaragis, Vandenis, Žuvys. Kiekviena iš jų užima po 30 laipsnių. Tropinis Zodiakas-Zodiakas, kuriame Zodiako ženklų atskaita vyksta nuo pavasario lygiadienio taško. Paprastai naudojama Vakarų astrologijoje. Siderinis arba fiksuotas Zodiakas- Zodiakas, kuriame Zodiako ženklų atskaita vykdoma nuo tam tikro taško, fiksuoto nejudančių žvaigždžių atžvilgiu. 

30-ties laipsnių ekliptikos dalis (atskaitos taškas-pavasario lygiadienis). Zodiako ženklų yra dvylika-Avinas, Jautis, Dvyniai, Vėžys, Liūtas, Mergelė, Svarstykles, Skorpionas, Šaulys, Ožiaragis, Vandenis, Žuvys.