PROGRESIJOS

Progresija-prognozavimo metodas, kai sutapatinami skirtingo masto laiko intervalai.  Progresijos klasifikuojamos pagal:  laiko intervalų santykių  dydį (pavyzdžiui, kai imama diena už metus, santykis maždaug lygus 1: 365.25; progresijų atskaitos kryptį  (pirmyn ar atgal nuo gimimo momento). Teigiama, kad progresijos daugiau atspindi…

PLUTONO TRANZITAI

Tranzitai-aspektai, kuriuos sudaro tranzitinės planetos su gimimo žemėlapio planetomis ar kitais objektais. Plutono tranzitams siūloma imti orbisą iki 1º ar 1.5º laipsnių (dėl orbisų nėra vieningos taisyklės).  Svarbiausi 5 mažoriniai aspektai- susijungimas, opozicija, trinas, kvadratas ir sekstilis. Dar teigiama, kad…

Lunaras

Be pagrindinių prognozavimo astrologijoje būdų-tranzitų, direkcijų, progresijų, galima sutikti ir ne pagrindinių, ne tokių svarbių prognozavimo būdų. Vienas iš jų – lunaras. Taigi lunaras-vienas iš nepagrindinių prognozavimo metodų, naudojamas asmeninėms, medicininėms prognozėms. Sudarymo metodika ta pati kaip soliaro, tik šiuo…

Soliaras

Soliaras-prognozavimo metodas,   charakterizuojantis  žmogaus metų  gyvenimo situaciją metams,   nuo vieno gimtadienio iki kito, parodo, kokios gyvenimo sferos  bus svarbios  atititinkamais metais.   Laikas ir vieta, kuriai sudaromas soliaras. Soliaras sudaromas lygiai tuo momentu, kada tranzitinė Saulė atitinkamais metais sugrįžta į…

Tranzitai

Tranzitas-realus dangaus kūnų judėjimas per jų orbitas. Tranzitai – bazinis prognozavimo metodas astrologijoje, pagrįstas planetų realaus judėjimo projekcija į natalinį (ar kuri nors kitą žemėlapį-radiksą) realiu laiku.  Tai vienintelis prognozavimo metodas, pagrįstas  realiu, o ne simboliniu dangaus kūnų judėjimu. Tranzitinis…

Prognozavimo pagrindai astrologijoje

Prognostinė astrologija-astrologijos šaka, analizuojanti dinaminę dangaus kūnų įtaką individo ar kito tyrimo objekto įvykių  gyvenime vystymuisi, tikslu išsiaiškinti labiausiai tikėtiną įvykių eigą. Galima išskirti šias prognozavimo būdų grupes: 1.Tradiciniai metodai Firdarai Metinės profekcijos Zodiakalinis išlaisvinimas (aphesis) 2. Simboliniai Progresijos Direkcijos…