Prognozavimo pagrindai astrologijoje

Prognostinė astrologija-astrologijos šaka, analizuojanti dinaminę dangaus kūnų įtaką individo ar kito tyrimo objekto įvykių  gyvenime vystymuisi, tikslu išsiaiškinti labiausiai tikėtiną įvykių eigą.

Paprastai prognozuojama radikso pagrindu. Radiksas-pagrindinis astrologinis žemėlapis, kurio pagridu darome analizę (pvz., gimimo žemėlapis).

Prognozavimo metodai radikso pagrindu :

  • Direkcijų metodas
  • Progresijų metodas
  • Planetų sugrįžimo metodas (soliaras, lunaras ir kt.)
  • Tranzitų metodas

Bendros taisyklės:

Radiksas-galimų įvykių ir prognozių potencialas.

Prognostika atskleidžia radikso programą, realizuoja radikso potencialą.

Prognostikos planetos-priežastys, radikso planetos-pasekmės.

Skiriami trys prognozavimo lygiai: 1) psichologija 2) įvykiai  (3) priežastys ir pasekmės.

Direkcijos matuojamos laikas=laipsnis. Yra įvairūs direkcijų tipai. Tai simbolinis santykis horoskopo savininko amžiaus tarpsnio ir atskirų ar visų radikso elementų pasislinkimo tam tikru greičiu. Pvz., pagal simbolinių direkcijų metodą  per vienus metus horoskopo taškai pasislenka per 1° per ekliptiką.

Kai kurie direkcijų tipai:

simbolinės direkcijos– (1° = 1 tropiniai (kalendoriniai) metai) matuojami per ekliptiką.

pirminės direkcijos – (1° = 1 tropiniai (kalendoriniai) metai) matuojami per dangaus ekvatorių.

profekcijos– (30°= 1 tropiniai (kalendoriniai) metai) matuojami per ekliptiką.

Progresija-prognozavimo metodas, kai sutapatinami skirtingo masto laiko intervalai.  Progresijos klasifikuojamos pagal:  laiko intervalų santykių  dydį (pavyzdžiui, kai imama diena už metus, santykis maždaug lygus 1: 365.25; progresijų atskaitos kryptį  (pirmyn ar atgal nuo gimimo momento). Prognozuojama nagrinėjant progresijos žemėlapį ;   taip pat ir analizuojant  šio žemėlapio sinastriją su nataliniu žemėlapiu (radiksu). Teigiama, kad progresijos parodo daugiau vidinius procesus, vystymąsi, vidinius žmogaus pokyčius, tai, kokie poreikiai pas žmogų  atsiranda, ir kokias užduotis reikia spręsti, o direkcijos daugiau parodo realų gyvenimą. Progresija pirmiausia  pasireiškia kaip pojūtis, ar poreikis, paskui kaip veiksmas, kuris nėra toks privalomas.

Dažniausiai naudojama progresija, kai imama diena už metus (taip vadinamos antrinės progresijos, pavyzdžiui,  trisdešimta diena po gimimo atitiks trisdešimtuosius gyvenimo metus, jei žmogus gimė 2000-01-01, kad nustatyti planetų progresiją, kai jam bus 20 m. , žiūrime planetų padetį   20 dienų po gimimo, t.y. 2000-01-21.

Nustačius progresijų padetį, žiūrime, ar jos sudaro kokius nors aspektus su planetomis gimimo žemėlapyje, pagal tai galima prognozuoti atitinkamus įvykius. Be to, reiketų atkreipti demesį į progresijų aspektus tarpusavyje, jos taip pat pranašauja permainas. Svarbesni aspektai yra  tarp tų planetų, kurios aspektuoja ir nataliniame žemėlapyje. Planeta progresijoje turi reikšmę kai ji  keičia Zodiako ženklą, kai gomimo horoskope juda per būstus.

Progresyvinės planetos  juda skirtingais greičiais-greičiausiai Mėnulis (todėl Mėnulis yra svarbus), o progresijos, pradedant nuo Jupiterio, juda labai lėtai, todel progresijose paprastai  žiūrima tik asmeninės planetos. Čia svarbus Mėnulis. Tik asmeninės planetos gali  suformuoti naujus aspektus progresijų žemėlapyje (tai paprastai rodo svarbius įvykius žmogaus gyvenime). Asmeninėms planetoms naudojamas ne daugiau 1 laipsnio orbisas. Planetos  pradedant  nuo Jupiterio, progresijų žemėlapyje pasislenka tik  po kelias minutes per metus, todel joms dar mažesnis.

Planetų sugrįžimas (lot. revoliutio). Tai momentas kai tranzitinė planeta tiksliai  susijugia su ta pačia planeta radikse. Svarbiausias Saulės ir Mėnulio sugrįžimas (Soliaras, Lunaras), tačiau taip pat nagrinėjami ir kitų planetų sugrįžimai (revoliucijos), visų pirma tų planetų, kurios greičiau juda.

Tranzitai-vienintelis realus prognozavimo metodas (realus planetų, dangaus kūnų judetimas) Tranzitas-tai galimybės, reiškia, kad nebūtinai sukels įvykį, gali pasireikšti tik emocijų lygyje. Tačiau svarbūs gyvenimo įvykiai negali įvykti be tranzito.

Similar Posts