Prognozavimo pagrindai astrologijoje

Prognostinė astrologija-astrologijos šaka, analizuojanti dinaminę dangaus kūnų įtaką individo ar kito tyrimo objekto įvykių  gyvenime vystymuisi, tikslu išsiaiškinti labiausiai tikėtiną įvykių eigą.

Galima išskirti šias prognozavimo būdų grupes:

1.Tradiciniai metodai

 • Firdarai
 • Metinės profekcijos
 • Zodiakalinis išlaisvinimas (aphesis)

2. Simboliniai

 • Progresijos
 • Direkcijos
 • Planetų sugrįžimas

3. Realus planetų judėjimas

 • Tranzitai

Prognozavimo metodų hierarchija: nuo lėtesnių iki greitesnių. Pagal lėtesnius prognozavimo metodus žiūrime fundamentalius įvykius, pagrindą, pagal kurį realizuojasi greitesni prognozavimo metodai. 

Paprastai prognozuojama radikso pagrindu. Radiksas-pagrindinis astrologinis žemėlapis, kurio pagrindu darome analizę (pvz., gimimo žemėlapis).

Prognozavimo metodai radikso pagrindu :

 • Direkcijų metodas
 • Progresijų metodas
 • Planetų sugrįžimo metodas (soliaras, lunaras ir kt.)
 • Tranzitų metodas

Bendros taisyklės:

Radiksas-galimų įvykių ir prognozių potencialas.

Prognostika atskleidžia radikso programą, realizuoja radikso potencialą.

Prognostikos planetos-priežastys, radikso planetos-pasekmės.

Skiriami trys prognozavimo lygiai: 1) psichologija 2) įvykiai  3) priežastys ir pasekmės.

Tranzitai-fizinis lygis, progresijos-emocinis lygis, direkcijos-mentalinis lygis. 

Direkcijos matuojamos laikas=laipsnis. Yra įvairūs direkcijų tipai. Tai simbolinis santykis horoskopo savininko amžiaus tarpsnio ir atskirų ar visų radikso elementų pasislinkimo tam tikru greičiu. Pvz., pagal simbolinių direkcijų metodą  per vienus metus horoskopo taškai pasislenka per 1° per ekliptiką.

Kai kurie direkcijų tipai:

simbolinės direkcijos– (1° = 1 tropiniai (kalendoriniai) metai) matuojami per ekliptiką.

pirminės direkcijos – (1° = 1 tropiniai (kalendoriniai) metai) matuojami per dangaus ekvatorių.

profekcijos– (30°= 1 tropiniai (kalendoriniai) metai) matuojami per ekliptiką.

Progresija-prognozavimo metodas, kai sutapatinami skirtingo masto laiko intervalai.  Progresijos klasifikuojamos pagal: 

 • laiko intervalų santykių  dydį (pavyzdžiui, kai imama diena už metus, santykis maždaug lygus 1: 365.25;
 • progresijų atskaitos kryptį  (pirmyn ar atgal nuo gimimo momento).

Prognozuojama nagrinėjant progresijos žemėlapį ;   taip pat ir analizuojant  šio žemėlapio sinastriją su nataliniu žemėlapiu (radiksu). Teigiama, kad progresijos parodo daugiau vidinius procesus, vystymąsi, vidinius žmogaus pokyčius, tai, kokie poreikiai pas žmogų  atsiranda, ir kokias užduotis reikia spręsti, o direkcijos daugiau parodo realų gyvenimą. Progresija pirmiausia  pasireiškia kaip pojūtis, ar poreikis, paskui kaip veiksmas, kuris nėra toks privalomas.

Teoriškai progresijų gali būti labai daug : diena už metus, savaitė už metus, mėnuo už metus, diena už mėnesį, metai už mėnesį ir t.t.

Tačiau paprastai naudojama progresija, kai imama diena už metus (taip vadinamos antrinės progresijos, pavyzdžiui,  trisdešimta diena po gimimo atitiks trisdešimtuosius gyvenimo metus, jei žmogus gimė 2000-01-01, kad nustatyti planetų progresiją, kai jam bus 20 m. , žiūrime planetų padėtį  20 dienų po gimimo, t. y. 2000-01-21. Dar gali būti naudojamos tretinės progresijos (viena diena = vienam sideriniam mėnesiui (1: 27.32).

Nustačius progresijų padėtį, žiūrime, ar jos sudaro kokius nors aspektus su planetomis gimimo žemėlapyje, pagal tai galima prognozuoti atitinkamus įvykius. Be to, reikėtų atkreipti dėmesį į progresijų aspektus tarpusavyje, jos taip pat pranašauja permainas. Svarbesni aspektai yra  tarp tų planetų, kurios aspektuoja ir nataliniame žemėlapyje. Planeta progresijoje turi reikšmę kai ji  keičia Zodiako ženklą, kai gimimo horoskope juda per būstus.

Progresyvinės planetos  juda skirtingais greičiais-greičiausiai Mėnulis (todėl Mėnulis yra svarbiausia planeta), o progresijos, pradedant nuo Jupiterio, juda labai lėtai, todėl progresijose paprastai  žiūrima tik asmeninės planetos. Paprastai  tik asmeninės planetos gali  suformuoti naujus aspektus progresijų žemėlapyje (tai paprastai rodo svarbius įvykius žmogaus gyvenime).

Naudojamas ne daugiau 1.5 laipsnio orbisas, paprastai iki 1 laipsnio. Planetos  pradedant  nuo Jupiterio, progresijų žemėlapyje pasislenka tik  po kelias minutes per metus, todėl joms taikomas dar mažesnis orbisas.

Tranzitai-vienintelis realus prognozavimo metodas (realus planetų, dangaus kūnų judėjimas) Tranzitas-tai galimybės, reiškia, kad nebūtinai sukels įvykį, gali pasireikšti tik emocijų lygyje. Tačiau svarbūs gyvenimo įvykiai negali įvykti be tranzito.

Similar Posts