Kosmograma. Dominuojanti stichija ir Zodiako ženklas horoskope

Kosmograma-dangaus žemėlapis gimimo metu (planetų išsidėstymas Zodiako ženkluose), sudarytas tam tikrai datai ir laikui, neatsižvelgiant į vietą (astrologinius būstus).

Kosmogramoje įtvirtintas pradinis mūsų pradinis potencialas-psichologinės savybės, talentai, stipriosios ir silpnos pusės.

kosmograma

Kosmogramos branduolį sudaro Zodiako dalijimas į stichijas, kryžius, zonas, kvadrantus, pusiausferas.

Stichija-iš lot. žodžio elementa, angliškai stichijos vadinamos element- paprasčiausia, nedalijama kūno dalis. Stichijos gali būti apibrėžiamos kaip energijos, įtakojančios jo asmenybės bruožus, suvokimą. Tai tarsi horoskopo fonas, nuo ko mes galime pradėti analizuoti asmenybę. Astrologijoje išskiriamos šios stichijos-Ugnis, Vanduo, Žemė, Oras. 

Apie stichijas-daugiau kitame straipsnyje: https://zodiakas.com/dar-apie-stichijas-dominuojanti-stichija-stichiju-balansas/

Dar kita svarbi sąvoka astrologijoje- Kryžiai, tai trys žmogaus aktyvumo, reagavimo būdai, ir kaip sąveikauja su pasauliu. Skiriamas kardinalus, mutabilus, fiksuotas kryžiai.

Apie Kryžius buvo rašyta kitame straipsnyje : https://zodiakas.com/zodiako-zenklai-stichijos-kryziai-kitos-zodiako-zenklu-klasifikacijos/

Kosmogramos zonos. Zodiakas dalijamas į 3 zonas- kūrybos, pusiausvyros, transmutacijos.

Pirma zona  (Avinas, Jautis, Dvyniai, Vėžys)- kūrybos (Jan pradas), pati aktyviausia, žmogaus, kurio kosmogramoje daugiausia planetų šioje zonoje, užduotis – sukurti kažką naujo, vystytis.

Antroji zona (Liūtas, Mergelė, Svarstyklės, Skorpionas)-pusiausvyros (In zona), tikslas-užtvirtinti ir išsaugoti kas sukurta, pusiausvyros, tvarkos palaikymo zona. Tai stabilumo, harmonizacijos zona. Tokie žmonės linkę išsaugoti ir palaikyti tvarką, organizuoti.

Trečioji zona (Šaulys, Ožiaragis, Vandenis, Žuvys)-den zona, tikslas-transformuoti, užbaigti ciklą. Šioje zonoje pasaulis turi atsilaisvinti nuo to kas nebereikalinga, atgyveno.


Kvadrantai (Zodiako rato ketvirtis, atitinkantis astronominį metų laiką) parodo, kokiame gyvenimo etape mes labiausiai pasireiškiame kaip asmenybė, kada turi būti sudėti pagrindiniai gyvenimo ritmai (žiūrėti, kur daugiausia planetų).

Pirmas kvadrantas  (Avinas, Jautis, Dvyniai) simbolizuoja vaikystę. Jei išreikštas, rodo, kad pagrindiniai gyvenimo ritmai turi būti sudėti dar vaikystėje. Šis periodas tokiam žmogui bus ryškiausias jo gyvenime. Būdingas betarpiškumas, vystymosi poreikis, atvirumas, naivumas, atsipalaidavimas, neatsakingumas, gebėjimas mokytis.

Antras kvadrantas simbolizuoja jaunystę (Vėžys, Liūtas, Mergelė). Realizuoja save jauname amžiuje, aktyviai besimokantis, įgyjantis specialybę, kūrybinę patirtį. Kurybinio pasireiškimo, pareikio keisti tikrovę ir savo vidinį pasaulį kvadrantas.

Trečias kvadrantas– branda (Svarstyklės, Skorpionas, Šaulys). Pusiausvyros periodas, savo jėgų ir kūrybos įvertinimas. Žmogus atiduoda save kūryboje, visuomenėje. Būdingas protas, blaivus vertinimas, harmonijos, pusiausvyros siekimas.

Ketvirtas kvadrantas– senatvė (Ožiaragis, Vandenis, Žuvys). Tikslo pasiekimas, išvadų suvedimas, vidinis suvokimas, perėjimas į kitokį supratimo lygmenį. Būdinga išmintis, blaivus vertinimas, harmonijos, pusiausvyros siekimas. Būdinga išmintis, gyvenimo tikslo pasiekimas. Maksimaliai atsiskleidžia senatvėje.

Zodiakas gali būti dalijamas į dvi pusiausferas-apatinę ir viršutinę.   Kosmogramoje pusiausferos dalijamos pagal Zodiako ženklų eigą: pirmieji 6 Zodiako ženklai- (nuo Avino iki Mergelės) yra apatinė pusiausfera; sekantys, nuo Svarstyklių iki Žuvų ženklo – viršutinėje pusiausferoje. Žiūrime, kiek kokiuose ženkluose yra planetų, kiek planetų viršutinėje ir apatinėje pusiausferoje. Jei daugiausia planetų apatinėje pusiausferoje, žmogus intravertinio tipo (tai toli gražu nereiškia, kad intravertas). Tai pasyvi pusiausfera (In), pasyvus vystymasis, tai daugiau mokinio kelias,  tokie žmonės turi ilgiau mokytis, įgyti patirties, orientuoti į autoritetus, tik po to perduoti įgytas žinias. Jei išreikšta viršutinė pusė-aktyvus vystymasis, mokytojo kelias, ankščiau supranta, kuria kryptim vystytis, yra poreikis realizuotis visuomenėje, gali mokyti kitus nuo jaunesnio amžiaus ir pan.

Tam, kad nustatyti kažkurios kosmogramos struktūros reikšmę, reikia paskaičiuoti, kiek joje randasi planetų. Tačiau planetos yra nelygiavertės. Svarbiausi asmenybės formavimui yra Saulė, Mėnulis, po to-asmeninės planetos. Kiekvienai planetai vertinant gali būti suteikiama skirtingai  balų, kaip pavyzdys (P. Globa) Saulei, Mėnuliui-2 balai, Merkurijui, Venerai, Marsui- 1,5 balo, visos kitos planetos-po 1 balą, fiktyvios planetos, pvz., Juodasis Mėnulis, Mėnulio mazgai -po 0,5 balo (tik kaip pavyzdys).

Išreikštas Zodiako ženklas horoskope. Kartais, skaitant Zodiako ženklo aprašymą, mums gali atrodyti, kad šis aprašymas ne visai atitinka mūsų charakterį. Be abejo, Zodiako  ženklas, kuriame yra Saulė, yra svarbiausias mūsų charakteriui. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad horoskope yra ir kitos planetos, ir jos, ypač asmeninės planetos yra dažniausiai skirtinguose Zodiako ženkluose ir taip pat turi įtakos mūsų asmenybei. Todėl mūsų horoskope yra daugiau ar mažiau išreikšti keletas Zodiako ženklų. Be to gali būti taip, kad viename Zodiako ženkle gali būti tik Saulė, o keletas asmeninių planetų bus susikaupusios kitame Zodiako ženkle, tai šis Zodiako ženklas turės taip pat daug įtakos mūsų asmenybės bruožams.

 Taigi taip pat galima paskaičiuoti, koks Zodiako ženklas pas mus labiausiai išreikštas (dominuojantis),   o Zodiako ženklai pirmiausia išreikšti tie, kuriuose yra planetų.

Tačiau planetos yra nelygiavertės, kas liečia mūsų psichologiją, daugiausia reikšmės mus charakterizuojant turi asmeninės planetos (visų pirma Saulė ir Mėnulis, po to Merkurijus, Venerai, Marsui).  Galima skaičiuoti, kiekvienai planetai suteikiant skirtingą balų skaičių, pvz., Saulė, Mėnulis-4 balai, Merkurijus, Venera, Marsas-3 balai, Jupiteris, Saturnas-2 balai, Uranas, Neptūnas, Plutonas-1 balas.  O dar ir ascendentas turi nemažai reikšmės. Kiti dar išskiria ženklą, kuriame randasi ascendento valdovas (jis dar vadinamas horoskopo valdovu). Na vieningo metodo nėra, reikėtų žiūrėti kūrybiškai. 

Literatūroje šiuo metu, vietoj savokos išreikštas ar dominuojantis Zodiako ženklas   galima rasti sąvoką sintetinis Zodiako ženklas (angl. signature sign), apskaičiuojamas, nustatant dominuojančią stichiją ir dominuojantį kryžių. Rodo elgesio stilių, elgesio manierą. 

Pvz., paimkim bet kokią kosmogramą

kosmograma_sintet

Pvz., skaičiuokim paprastai, viena planeta-vienas balas (nors skaičiuojama ir pagal kitas metodikas, sudėtingiau). 

Kosmogramoje planetos išsidėstę taip:

Ožiaragis- 4 (Venera, Merkurijus, Marsas, Plutonas)

Vandenis-2 (Saturnas, Saulė)

Žuvys-2 (Jupiteris, Neptūnas)

Jautis-1 (Uranas)

Vėžys-1 (Mėnulis)

Kituose ženkluose- 0.

Pagal stichijas planetos išsidėstę taip: Žemės stichija- 5, Vandens- 3,  Oro stichija- 2, Ugnies-0.

O dabar pagal kryžius:

Kardinaliame kryžiuje -5 planetos, fiksuotame -3, Mutabiliame -2 planetos. 

Gauname, jog dominuojanti Stichija- Žemės, labiausiai išreikštas Kryžius- kardinalus. Vadinasi sintetinis ženklas horoskope yra Ožiaragio ženklas (žemės stichija, kardinalus kryžius). 

Dominuojantis (labiausiai išreikštas) ir sintetinis Zodiako ženklas mūsų horoskope parodo: mūsų elgesio manierą, stilių, būdingas savybes, asmeninius prioritetus, mūsų saviraišką. 

Savo sintetinį Zodiako ženklą galite pasiskaičiuoti internete, pvz. : https://horoscopes.astro-seek.com/dominant-planets-astrology-online-calculator (rodo ten, kur parašyta signature sign), arba kur nors kitur internete, galima rasti ne vieną skaičiuoklę.

avinas111

Labiausiai išreikštas Avino ženklas: Aktyvaus pirmo šuolio simbolis, impulsyvumas. Žmonėms, pas kuriuos išreikštas Avino ženklas, svarbu būti aktyviems, veikti (aktyvumas dažnai kažkiek stichinis, neįsisąmonintas), būti pirmu, atrasti kažką naujo. Veikia šuoliais, ilgam gali neužtekti kantrybės. Energingumas, užsispyrimas, pasitikėjimas savimi, savarankiškumas, autoritetų neigimas.   Geri bruožai-drąsa, garbingumas, idealai. Galimi blogi bruožai-trūksta kantrybės, egoizmas, grubumas, nepakantumas, perdėtas noras įsitvirtinti.

Ugnies stichija, valdovas-Marsas.

jautisss

Išreikšas horoskope Jautis.  Būdingas praktiškumas, pastovumas. Taip pat ir jausmingumas, nors nera labai romantiški. Jautis orientuojasi į matomą, realų pasaulį,  svarbi materialinė gerovė, komfortas, saugumas, ramybė. Geri planuotojai, ūkiški, moka apsvarstyti apie naudą, nelinkę į neapgalvotus poelgius. Moka mėgautis grožiu ir jį kurti. Moka viską daryti savo rankomis.  Galimi blogi bruožai-lėtumas, užsispyrimas, nemokėjimas ir nenoras suprasti, godumas, perdėtas kaupimas, savanaudiškumas, inertiškumas, tingumas, pavydumas.

Žemės stichija, valdovas-Venera. 

dvyniai111

Dvyniai. Nuolat žinių tėkmėje, poreikis informacijai. Amžini studentai. Turi mokėti atskirti tikrą nuo melagingo.  Dvyniams svarbus pasirinkimas. Reikia mokytis susikaupti realizuojant savo planus. Yra pavojus tapti tuščiu veidrodiniu atvaizdu, nešančiu paviršutinišką informaciją.  Geri bruožai: proto lankstumas, aštrumas, gera atmintis. Galimi blogi bruožai- dvipusiški, amžinai abejojantys, nerandantys savęs, plepūs.

Oro stichija, valdovas-Merkurijus

vezys111

Vėžys.  Vėžio užduotis-nesiveržti pirmyn, o orientuotis į gilumines šaknis, analizuoti save, atskleisti gilumines paslaptis.  Vėžys susijęs su šalknimis, tradicijų įsisavinimu.  Jiems svarbus tradicinis auklėjimas. Prisirišęs prie tėvų, protėvių, tradicijų, juos gerbia. Svarbus pirminis grynas šaltinis. Moka įsigilinti į reiškinio šaknis. Svarbi atmosfera šeimoje ir namuose. Geri bruožai: išvystyta intuicija, imlumas, gilus emocionalumas, tradicijų saugotojas. Galimi blogi bruožai-kerštingumas, prisimena tai, kas bloga, skausmingai  reaguoja. Konservatorius, nenorintis pripažinti nieko naujo. Galimas bailumas, kaprizingumas, isterijos, pykčio priepuoliai. 

Vandens stichija, valdovas-Mėnulis

liutas111

Liūtas. Tikslas –valdžios naštos pažinimas. Turi surasti savo vietą, kūrybiškai atsiskleisti, tapti karaliumi kokioje nors srityje. Liūtai kenčia, kai jų nepastebi, mėgsta pagyrimus. Svarbu žinoti saiką. Visada trokšta didelių pasiekimų. Moka linksmintis, kurti šventes kitiems, kilniaširdžiai. Blogi bruožai-galima didybės manija, viską sau leidžiantys, be ceremonijų, egoistai, nepakenčiantys kitų nuomonės. Jei nepavyksta savęs išreikšti, galimas nepilnavertiškumo kompleksas, žiaurumas, kraštutinumai.

Ugnies stichija, valdovas-Saulė

mergele111

Išreikštas Mergelės ženklas. Užduotisjausti atsakomybę už viską, ką daro,  būti ištikimiems pareigai,  sekti smulkmenas. Laikomos intelektualiausiu ženklu, gerai mokosi, yra pareigingos. Tai tarnavimo,  darbo ženklas, į meilę žiūri paprastai blaiviai, greitai nustato partnerio trūkumus. Joms gali būti sunkoka išreikšti jausmus, nes meilę suvokia protu. Mergelės-pačios didžiausios kritikės. Geri bruožai: eruditai, analitiniai sugebėjimai, pareigos ir atsakomybės jausmas, apsvarstantys, apskaičiuojantys. Galimi blogi bruožai-per daug smulkmeniški, įkyrūs, šaltumas, įtarumas, gali trūkti intuicijos, būti per daug kompleksuoti.

Žemės stichija, valdovas-Merkurijus

svarstyklesss

Svarstykles. Svarstyklių užduotis-išsaugoti harmoniją, pusiausvyrą, teisingumą.  Svarstyklėms būdingas rafinuotumas, tam tikras šaltumas, nemėgsta konfliktų, pykčių, disharmonijos. Tipiškos Svarstyklės dažnai abejoja, balansuoja ties kraštutinumais, jiems sunku kažką pasirinkti. Būdingas gera skonis, vaizduotė, diplomatiškos. Rafinuotumas, tam tikras šaltumas, pašalinio žmogaus kompleksas.  Gana blaiviai vertina save, nepasitenkina tuo, ką turi,  siekia tobulėti.

Oro stichija, valdovas-Venera

skorpionasss

Skorpionas simbolizuoja mirtį ir atgimimą. Moka gilintis į žmogaus paslaptis, to dėka gali veikti aplinkinius ir priversti paklusti sau. Teigiami bruožai-dėka stiprios valios, gali įveikti ekstremalias situacijas, pasižymi ištverme, sugebėjimu išgyventi, sudėtingose situacijose nepasimeta, o persitvarko ir ima veikti. Aštrus protas ribojasi su kandumu. Blogi bruožai- gali “kąsti” sau ir kitiems. Gali būti žiaurūs, jaučia kitų žmonių silpnąsias vietas, gali būti įtarūs, kandūs, pavydūs, kerštingi. Kartais gali būti linkę į depresiją.

Vandens stichija, valdovas- Plutonas, Marsas

saulysss

Išreikštas Šaulys. Tai misionierių, keliautojų ženklas. Šauliai mato apibendrintai, detalės jiems ne taip svarbu. Azartiški, įsijautę į savo reikalą, jiems reikia plėsti akiratį. Gali būti dideliais idealistais, optimistais.  Geri bruožai-didelis aktyvumas, noras veikti, moka uždegti kitus savo žodžiais ir idėjomis. Yra optimistai, todel lengvai pergyvena sunkumus. Blogi brožai- be ceremonijų, gali atrodyti sau viską žinantys, mėgstantys mokyti kitus,  nemėgsta pralaimėjimų, kritikos.

Ugnies stichija, valdovas-Jupiteris

oziaragisss

Ožiaragis– pasiekia savo tikslą, judėdamas lėtai, bet užsispyrusiai, geriausios savybės atsiskleidžia vėlyvam amžiuje. Jiems svarbus autoriteto pripažinimas, kad aplinkiniai įvertintų jų paslaugas. Moka slėpti savo jausmus, valdytis, retai demonstruoja savo tikrą požiūrį į žmogų. Tarp Ožiaragių daug pesimistų, uždarų, nieko neprisileidžiančių žmonių. Tai gali pasireikšti kaip gynybinė reakcija dėl pažeidžiamumo. Moka susikoncentruoti, nesiblaškyti. Geri bruožai: geri darbuotojai, praktikai, mokantys jausti tikslą. Būdingas tikslingumas, planavimas, praktiškumas, racionalumas. Nesialgia neapdairiai, geras analitikas, darbštus, atsakingas. Galimi blogi bruožai-užsispyrimas, ribotumas, kad pasiekti savo sumanymus gali naudoti įvairias priemones.  Gali būti būdingas despotiškumas, klastingumas, nepatiklumas.

Žemės stichija, valdovas-Saturnas

vandenisss

Vandenis– užduotis-kažko naujo, originalaus sukūrimas, nauji atradimai, laisvės pasiekimas. Artimi  žmonės Vandenio gali nesuprasti, jų nepriklausomi samprotavimai aplinkinius gali šokiruoti. Vertina draugus, jų rate įvairiapusiškas. Vandenis moka užmegzti netikėtus ryšius. Geri bruožai-draugiški, jais galima pasitikėti, originalaus mąstymo, būdingas užsispyrimas ginant savo idėjas. Tuo pačiu emociškai gali būti šaltoki, atitolę. Ekstravagantiški, tačiau moka save kontroliuoti. Galimi blogi bruožai-anarchistai, manipuliatoriai, be moralinių nuostatų.

Oro stichija, valdovas-Uranas, Saturnas

zuvysss

Išreikštas Žuvų ženklasUžduotis-pasiekti idealą, atskleisti paslaptis, įgyti gyvenimo prasmę. Kad atsilaikyti prieš pagundas, reikia išvystyti vidinius stabdžius. Apdovanotos dideliu jausmingumu, svajingumu, traukia viskas, kas paslaptinga. Sentimentalios, romantiškos, pažeidžiamos. Moka sudaryti reikiamą įspūdį, žaisti dvejopą žaidimą. Geri bruožai-subtilus grožio, harmonijos suvokimas leidžia pasiekti  kūryboje. Muzikalios. Turinčios gerą intuiciją. Blogi bruožai-gyvenimas iliuzijose, pasiduodančios įtakai, kartais mėgstančios drumsti vandenį, plaukiančios pasroviui, sukuriančios aplinkui chaosą, neišvystytas kritiškumas, gali būti per daug prisitaikančios.

Vandens stichija, valdovas – Neptūnas, Jupiteris

Similar Posts