Zodiako ženklai. Stichijos. Kryžiai. Kitos Zodiako ženklų klasifikacijos

Kaip minėta Zodiako ratas  astrologijoje yra padalintas į 12 sferų po 30  laipsnių, vadinamų Zodiako ženklais (pavadinimai perimti iš ekliptikos žvaigždynų). Jame esantys Zodiako ženklai yra skirstomi pagal tam tikrą struktūrą į stichijas ir  kryžius, kiekvienas priklauso kuriai nors stichijai ir kryžiui.

Tos pačios stichijos Zodiako ženklus jungia  būdingos vidinės psichologinės savybės,  temperamentas, paskirtis, būdai, kaip realizuojame save.

Zodiako ženklai skriami pagal stichijas taip:

  • Ugnis: Avinas, Liūtas, Šaulys.
  • Žemė: Jautis, Mergelė, Ožiaragis.
  • Oras: Dvyniai, Svarstyklės, Vandenis.
  • Vanduo: Vėžys, Skorpionas, Žuvys.

Giminingos stichijos:

  • Ugnis – Oras.
  • Žemė – Vanduo.

Priešingos stichijos :

  • Ugnis – Vanduo.
  • Žemė – Oras.

Neutralios stichijos:

  •  Ugnis – Žemė.
  •   Oras – Vanduo.

Kad nustatyti, kokia stichija horoskope išreikšta, žiūrime į tai, kiek planetų kokios stichijos ženkluose randasi.

Ugnies stichija astrologijoje-energija,  veiklumas, iniciatyvumas, entuziazmas, aktyvumas, impulsyvumas, ryškumas, demonstratyvumas, egocentriškumas, noras dominuoti, ekspansija.

Oro stichija- intelektualumas, racionalumas, socialumas, tarpininkavimas, mokejimas sąveikauti,  nepastovumas, neramumas,  nelinkę į labai gilias emocijas.

Vandens stichija susijusi su giliais emociniais procesais, jausmų gilumu, vidiniu pasauliu, intuicija, jautrumu, subjektyvumu; vaizduotė.

Žemės stichija-sveikas protas, racionalumas, pragmatizmas, materialus požiūris, darbštumas, ištvermingumas, užsispyrimas, polinkis analizuoti, uždarumas, šaltumas, patikimumas.  

Kryžius –kardinalus, fiksuotas, mutabilus.   Tai žmogaus elgesio, vystymosi forma, gyvenimo strategija,  sąveikos su išorine aplinka priemonės. Taigi Kryžiai- dinamika, o Stichijos- pastovios savybės.

12 Zodiako ženklų galima suskirstyti į 3 grupes po 4 Zodiako ženklus. Kiekviena grupė turi savo asmeninį, tik jai būdingą elgesio veikimo gyvenime būdą.

Kiekvienas kryžius apima visas stichijas:

 

Stichijos

Kryžiai

Ugnis

Žemė

Oras

Vanduo

Kardinalus

Avinas

Ožiaragis

Svarstyklės

Vėžys

Fiksuotas

Liūtas

Jautis

Vandenis

Skorpionas

Mutabelinis

Šaulys

Mergelė

Dvyniai

Žuvys

Kardinalus kryžius– Svarstyklės, Vėžys, Avinas, Ožiaragis. Simbolizuoja aktyvųjį Jan pradą. Būdingas pirminis stichijos pasireiškimas, impulsas, proveržis, šie ženklai visada numato į priekį, numato tikslą ir judą nusibrėžta kryptimi. Kai išreikštas kardinalus kryžius (reikia žiūrėti, kiek planetų kryžiaus ženkluose) žmogus yra savarankiškas, inciatyvus, idėjų generatorius, mėgsta pradėti ką nors naujo, tačiau veikia šuoliais,  jam sunku tęsti, tai, ką pradėjo, įgyvendinti savo idėjas iki galo, nemėgsta rutininio darbo. Šiam kryžiui būdingi greičiausi, staigūs pokyčiai. Jei šis kryžius žmogaus horoskope mažai išreikštas, nemėgsta rodyti iniciatyvos.

Fiksuotas kryžius– Liūtas, Vandenis, Skorpionas, Jautis. Simbolizuoja pasyvųjį In pradą. Tam, kad veikti, reikalingas stimulas, postūmis. Labiausiai inertiški, kaupia energiją, paskui pradeda veikti. Tokie žmonės sugeba įgyvendinti svarbius sumanymus, kuriems reikia daug jėgų. Būdingas pastovumas, sabilumas, užsispyrimas. Mažiausiai linkę į permainas, jiems nesinori keisti savo būsenos. Jei yra trūkumas fiksuoto Kryžiaus-trūksta stabilumo, pastovumo, gebėjimo ilgai užsiimti vienu darbu. Fiksuotame ženkle pasikeitimai lėčiausi.

Mutabelinis kryžius-Šaulys, Žuvys, Mergelė, Dvyniai. Būdingas orientavimas į išorines sąlygas, aplinką, moka prisitaikyti, pasirinkti optimalų kelią ar veikimo būdą, gerai orietuojasi aplinkoje. Gali greitai peržiūrėti savo tikslus ir jų pasiekimo metodus. Jei trūksta mutabilaus kryžiaus, žmogus gali būti nepakankamai lankstus, nemokėti prisitaikyti prie aplinkos sąlygų.

Kryžiai susiję su permainomis. Fiksuotas kryžius-pastovus, pats lėčiausias, žmogus elgiasi nuosekliai, labiausiai tinkamas ilgalaikei veiklai. Kradinalus kryžius-priešingai-dinamiškiausias, greičiausias, būdinga veikla šuoliais, duoda impulsą, bet ilgalaikė veikla sudėtinga. Mutabelinis-vidutinis pagal pasikeitimų greitį, gerai prisitaikantys, lankstūs.

Asmenybės charakteristikai turi reikšmės koks stichijų ir kryžių balansas horoskope, kokia Stichija ar Kryžius labiausiai išreikšti. Tam nustatyti yra įvairios skirtingos metodikos, galima pasižiūreti kokioje nors programoje., pvz.  https://horoscopes.astro-seek.com/dominant-planets-astrology-online-calculator   https://www.astrotheme.com/astrological_elements_fire_air_earth_water.php

stichijos

Be šių klasifikacijų, Zodiako ženklai taip pat skiriami į aktyvius ir pasyvius (dar kitaip vadinami- In , Jan, arba vyriškus ir moteriškus Zodiako ženklus).

Aktyvūs, arba Jan ženklai- Oro ir Ugnies stichijų ženklai. 

Pasyvūs, arba Jan ženklai-Vandens ir Žemės stichijos ženklai. 

Dar šie ženklai gali būti apibūdinami kaip imantys ir atiduodantys, išeinanti ir įeinanti energija. 

Psichologiniame lygyje-kaip intravertiški ir ekstravertiški. 

Be šių pagrindinių Zodiako ženklų klasifikacijų, galima sutikti ir kitų klasifikacijų, tai:

Emocionalūs ženklai (Avinas, Vėžys, Liūtas, Skorpionas, Šaulys, Žuvys)

Racionalūs (Jautis, Dvyniai, Mergelė, Svarstyklės, Ožiaragis, Vandenis)

Emocionalūs ženklai-teigiama labiau emocionaliai įsijaučiantys į situaciją, vadovaujasi tuo, kas patinka ar nepatinka. Racionaliems ženklams svarbu suprasti situaciją, argumentuoti, jie mažiau emocionaliai įsijaučiantys. 

Taip pat:

Stabilūs ženklai (Avinas, Jautis, Liūtas, Mergelė, Šaulys, Ožiaragis)

Nestabilūs (Dvyniai, Vėžys, Svarstyklės, Skorpionas, Vandenis, Žuvys).

Stabilūs-labiau savarankiški, mažiau kreipiantys dėmesį į aplinką. Nestabilūs-labiau priklausomi nuo kitų, kolektyviški. 

Kalbėdami apie šias Zodiako ženklų klasifikacijas, turime omenyje, kokiame Zodiako  ženkle horoskope yra Saulė. 

Similar Posts