Planetos astrologijoje, jų reikšmė

Sąvoka planetos astrologijoje ir astronomijoje turi skirtingą reikšmę. Astrologijoje planetų energijos turi įtaką mūsų asmenybei, gyvenimui, likimui. Planetoms astrologijoje priskiriamos tam tikros energijos,  savybės,  funkcijos tam tikrose srityse, jų padėtis gimimo horoskope, aspektai su kitomis planetomis,  įtakoja tam tikras mūsų savybes, charakterio bruožus,  sugebėjimus ir t.t., įtakoja tam tikrą mūsų gyvenimo sferą. 

Dažnoje astrologijoje galima sutikti tokį palyginimą, kad planetos horoskope -tai veikėjai, aktoriai scenoje, atliekantys tam tikrą skirtingą vaidmenį.

Kuo remiantis planetoms priskiriamos tam tikros savybės? Astrologijoje vadovaujamasi principu, kas viršuje, tas ir apačioje, arba kas danguje, tas ir ant žemės. Tam tikros savybės astrologijoje pagrįstos visų pirma astronominėmis savybėmis, pvz., Jupiteris didžiausia planeta, siejama su plėtimusi, ekspansija; Mėnulis nuolat keičiasi, siejamas su permainomis. Taip pat planetos savybės siejamos su reiškiniais, siejamais su planetos atsiradimu (tai liečia visų pirma taip vadinamas Aukštąsias planetas pvz., Uranas siejamas su laisve, revoliucijomis, mokslo progresu, Neptūnas-psichologija, chemija). Dalis savybių susijusi su mitologiniu personažu, kurio vardu planeta pavadinta (pvz., Neptūnas, jūrų dievas, siejamas su jūra, Marsas-romėnų karo dievas ir t.t.). 

Astrologijoje naudojami Saulė, Mėnulis ir planetos (Saulė, Mėnulis astrologijoje kad būtų paprasčiau ir todėl, kad astrologijoje turi tokį pat vaidmenį, kaip ir kitos planetos, taip pat vadinami planetomis):

Planeta

Žymėjimas

SAULĖ

sun

MĖNULIS

Menulis

MERKURIJUS

Merkurijus

VENERA

Venera

MARSAS

marsas_planetos

JUPITERIS

jupiteris

SATURNAS

Saturnas

URANAS

Uranas

NEPTŪNAS

Neptunas

PLUTONAS

plutonas

arba

pluto
planetos

Saulė– labai svarbi horoskope, mūsų asmenybės branduolys, savojo „aš“ išraiška, bazinis temperamentas,  gyvenimo pozicija, sąmonė, parodo, kur veržiasi žmogaus ego. Išorės bruožai. Moters horoskope-vyro signifikatorius.

Menulis. Saulė ir Mėnulis sudaro mūsų asmenybės branduolį. Mėnulis-tai emocijų išraiška, pasąmonė, įgimti įpročiai, instinktai, adaptacija, nuotaikos, imlumas, reakcijos,  permainos, vidinis pasaulis. Elgesys, santykiai, įgyjami ankstyvoje vaikystėje, kaip žmogus reaguos į išorės poveikį, kitų elgesį, mokės prisitaikyti, tai, kas svarbu kasdieniniame gyvenime. Buitis.  Atstovauja moteriškąjį pradą- motina, žmona, moteris. Ten, kur Mėnulis horoskope-nuotaikų, emocijų kaita, rodo mūsų gebėjimą adaptuotis, emocinė sfera. Kur Mėnulis-ten permainos bei ten mes atiduodame savo širdį. Teigiama, kad turi didesnę įtaką moterų asmenybei.

Saulė-gyvenimo pozicija, Mėnulis-kaip mes priimame pasaulį.

Merkurijus– atsako už mąstymą, kalbą, bendravimą su kitais žmonėmis,  informacijos priėmimą ir perdavimą, tarpininkavimą, mokymąsi, prekybą. Intelektas, analizė, kontaktai, permainingumas. Mokėjimas orientuotis situacijoje, požiūris į mokslą.Pats savaime gana neutralus, todel svarbu, kokie jo aspektai su kitomis planetomis. Kur Merkurijus-ten kontaktai, ryšiai, ten daugiausiai gaudomes ir suprantame. Merkurijus niekada nenutolsta nuo Saulės daugiau kaip per 28 laipsnius.

Venera-meilė, norai, jausmai, estetika, požiūris į priešingą lytį. Grožio, meno, mados supratimas. Taip pat ir meilė pinigams, mokėjimas elgtis su vertybėmis. Gyvenimo džiaugsmas, malonumai, kaip mes gauname gyvenimo džiaugsmą. Vyro horoskope- mylimosios įvaizdis. Venera paprastai teigiamai veikia to astrologinio būsto kur randasi, reikalus.Venera niekada nenutolsta nuo Saulės daugiau kaip per 48 laipsnius.

Marsas– rodo tai, kur nukreipta mūsų energija, valia, veiksmas, aktyvumas, mokejimas pakovoti už save. Nesutarimai, socialinė energija, instinktas, fizinė jėga. Agresyvumas, impulsas,  mokėjimas įveikti kliūtis. Ten kur Marsas-ten konfliktai, santykių aiškinimasis, konkurencija, paaštrėjimas. Charakterizuoja seksualumą, temperamentą. Moters horoskope rodo, koks vyras jai patrauklus, vyro įvaizdis.

Jupiteris-  augimas, plėtimasis, potencialo kaupimas,  autoritetas,  pasaulėžiūra, vystymasis, visuomeniniai interesai, socialiniai siekiai. Užsienio šalys, kelionės. Mokėjimas orientuotis visuomenėje. Ten kur randasi, turi teigiamą įtaką, rodo, kur mes galime įgyti pagarbą, autoritetą.

Saturnas-struktūra, sistema, hierarchija, disciplina, kontrolė, prievartos priemonės, ištvermė, griežtumas, atsakomybė, apribojimai, taisyklės, nustatytos visuomenės,  pesimizmas, metodiškumas. Ten, kur Saturnas, ten apribojimai, reikia kantrybės ir tenkintis minimumu, Saturnas duoda naudą vyresniame amžiuje ir su patirtimi. Tradiciškai laikoma kliūčių, apribojimų   ir, kaip pasekmė,  išminties planeta. Kai kurių astrologų siejamas su karma. Saturnas-nebūtinai yra blogis, kai Saturnas stiprus horoskope-duoda kantrybę, psichologinį atsparumą, mokėjimą priimti savo vaidmenį.

Uranas horoskope simbolizuoja laisvę, nepriklausomybę, revoliuciją, anarchiją, tai, kas neformalu, staigūs, netikėti pokyčiai, permainos (tiek neigiami, tiek teigiami), nestabilumas, originalumas, tai kas neįprasta, netipiška, o taip pat ir anomalijos, domėjimasis tuo, kas neįprasta. Stereotipų, šablonų laužymas. Atradimai, aviacija, elektronika, mechanizmai. Padėtis ženkle rodo daugiau kartų psichologiją ir likimą. Uranas atrastas 1781 metais.

Neptūnas -paslaptys, tai, kas nelabai aišku, miglota,  paslaptinga veikla, atitrūkimas nuo realybės (tarsi ištrina ribas, lyg matoma būtų per rūką ar rožinius akinius).  Fantazijos, iliuzijos, tikėjimas, svajonės, utopijos. Ir Uranas ir Neptūnas susiję su  chaosu. Chemija, naftos pramonė, narkozė, anestezija, narkotikai. Psichologija, pasąmonė, meditacija. Jūra, su jūra susiję užsiėmimai. Neptūno Padėtis ženkle rodo daugiau kartų nei atskiro žmogaus  psichologiją.  Atrastas 1846 metais.

Plutonas, mitologijoje siejamas su požeminiu pasauliu- intensyvumas, kraštutinumai, rizikingos situacijos,  krizės, katastrofos,  prievarta,  transformacija, siejamas su kolektyvinė valia, kolektyvais, grupėmis,  prievarta,  intensyvumas,  mastai, santykis su kolektyvu, masėmis, vientisa sistema, tėkmė, sroviniai procesai (pvz., pinigų).  Totalitarizmas, dominavimas ties atskiru žmogumi.  Jėgos struktūros. Kriminalinis pasaulis, neteisėta valdžia.  Atominė energetika. Požeminiai resursai.  Plutonas reikalauja stiprių emocijų. Ten, kur randasi, ten kraštutinumai, gali sugriauti visiškai kažkurią gyvenimo pusę, bet suteikia šansą pradėti viską iš naujo, daug duoda, daug atima, bei yra nekontroliuojama. Padėtis ženkle rodo daugiau kartų psichologiją ir likimą. Atrastas 1930 metais.Planetos skiriamos:

Asmeninės planetos: Saulė, Menulis, Merkurijus, Venera ir Marsas. Asmeninės planetos ir jų aspektai turi didžiausią reikšmę žmogaus psichologijai, įtakoja žmogaus charakterį.

Jupiteris ir Saturnas-socialinės planetos. Parodo asmens santykį su visuomene, kaip pasireiškiame sociume, tarp žmonių, galimybė rasti savo socialinę nišą (šiuo atveju išeinama už savojo „aš“ ribų).

Visuomeninės (aukštosios planetos): Uranas, Neptūnas, Plutonas. Susijusios su globaliais, sunkiai apčiuopiamais reiškiniais, kolektyviniais dalykais, parodo kartų psichologiją, kartos likimą, pasaulinė ekonomika, politika.

Individo psichologijos analizei turi įtakos asmeninės planetos (Mėnulis, Saulė, Merkurijus, Venera, Marsas). Socialinės ir aukštosios planetos juda lėtai, pas mus ir mūsų bendraamžius šios planetos yra tame pačiame Zodiako  ženkle, todėl pačios savaime didelės įtakos individo psichologijai neturi, o turi įtakos įvykių lygyje. Individo psichologijai socialinės ir aukštosios planetos turi įtakos, kai aspektuoja su asmeninėmis planetomis. Asmeniniame horoskope daugiau reikšmės turi Aukštosios planetos padėtis horoskopo būste, nei Zodiako ženkle.

Taip pat astrologijoje naudojami fiktyvūs (aritmetiniai) taškai:

Lilit (juodasis mėnulis); Šiaurinis (kylantis) mazgas, Pietinis (besileidžiantis) mazgas;  Fortūnos taškas  ir kt. Tai nėra fiziniai dangaus kūnai.

Planetos gali būti skirstomos įvairiai.

Sąlyginai planetos skiriamos į geros, piktas, taip vadinamus benefaktorius ir malefaktorius (taip buvo skiriamos senovės astrologijoje, dabar gimimo astrologijoje taip nebeskirstomos):

Geros energijos-Saulė, Venera, Jupiteris.

Piktos energijos-Marsas, Saturnas, Uranas, Neptūnas, Plutonas

Merkurijus, Menulis laikomi neutraliais.

Taip pat gali būti skirstomos į dienines, naktines:

Dienos planetos: Saturnas, Jupiteris, Saulė

Nakties planetos: Marsas, Venera, Saturnas

Merkurijus-neutralus.

Dienos planetos geriau realizuojamos, jei jos horoskope yra virš horizonto (7-12 astrologinis būstas), nakties planetos, kai randasi žemiau horizonto (1-6 būstas).

Horoskopo būstų atžvilgiu planetos taip pat gali būti skiriamos į dienos ir nakties: tos, kurios randasi virš horizonto – VII-XII būstuose yra dienos planetos, kurios randasi I-VI būste-nakties planetos. Jau minėtos dienos planetos jaučiasi geriau ir duoda daugiau jei yra dieniniame horoskope-VII-XII būstuose, ir atvirkščiai.

Duodančios energiją: Saulė, Marsas, Jupiteris, Plutonas, Uranas;

Atimančios energiją: Mėnulis, Venera, Saturnas, Neptūnas.

Neutrali: Merkurijus.

Saulė, Marsas, Jupiteris, Plutonas-veiksmo planetos;

Merkurijus, Uranas-proto planetos;

Mėnulis, Venera, Saturnas, Neptūnas- pergyvenimų planetos.

Planetų judejimo aplink Zodiaką greitis. Astrologijoje naudojamas siderinis periodas (laiko tarpas, per kurį vienas dangaus kūnas kūnas žvaigždžių atžvilgiu 1 kartą pilnai apskrieja kitą kūną- Mėnulis aplink Žemę, planetos aplink Saulę):

Mėnulis- 27,322 paros

Merkurijus- 87,97 paros

Venera- 224,7 paros

Saulė – 365,3 paros

Marsas- 1,88 metų

Jupiteris- 11,86 metų

Saturnas-  29,46 metų

Uranas- 84,02 metų

Neptūnas-164,78 metų

Plutonas- 248,09 metų

Kartais horoskope sutinkamos taip vadinamos  retrogradinės planetos  (išskyrus Saulę, Mėnulį)- kai planeta  juda priešinga kryptimi zodiako ženklų judėjimui (astrologinėse programose žymima šalia planetos ženkliuku R)

planetos

Similar Posts