Horoskopo namai (astrologiniai būstai)

Gimimo žemėlapis dalijamas ne tik į 12 Zodiako ženklų bet ir 12 taip vadinamų horoskopo būstų. 

Dalijimo į horoskopo būstus pagrindas Žemės sukimasis aplink savo ašį per parą, todėl planetos pereina per visus horoskopo būstus per parą. 

Astrologiniai būstai  (namai) apibrėžiami kaip  įsivaizduojamas ekliptikos dalijimas į 12 sektorių, reiškiančių skirtingas gyvenimo sritis, kuriose reiškiasi planetos, tam tikras aplinkybes, ar žmones, su kuriais susiduriame. Taigi jei Zodiako ženklai rodo, kaip planeta išreiškia savo energiją, tai būstai-kokioje gyvenimo srityje ji labiausiai reiškiasi. Pirmiausia, horoskopo būstai nurodo tam tikrą gyvenimo sritį, antra (bent jau tradicinėje astrologijoje taip teigiama), priklausomai nuo to, kokiame horoskopo būste randasi, apsprendžia, kiek stipri planeta.

Būstai charakterizuoja tam tikro žmogaus, esančio tam tikroje erdvėje ir laike, išorinio ir vidinio gyvenimo sferą, įvykių tėkmę,  sąlygas, į kurias žmogus patenka ir kur realizuoja savo potencialą. Astrologiniai būstai leidžia įvertinti individualią, būdingą tik horoskopo savininkui, sąveiką su realybe ir įvykių tėkmę, bei  rodo, ko galima būtų tikėtis gyvenime, ir ko ne.

Paprastai astrologinių būstų atskaitos pradžia yra ascendentas (pirmo būsto kuspidas).

Tačiau jei su Zodiako ženklų vaizdavimu horoskope viskas paprasta-šiuolaikinėje astrologijoje jų skiriama 12, ir visi užima lygiai po 30 laipsnių, su horoskopo būstų ribomis ne taip paprasta. 

Tai yra, astrologijos istorijoje yra  ne vienas ir ne viena dešimtis horoskopo būstų skaičiavimo būdų, tai yra taip vadinamų  astrologinių būstų  sistemų (lygių būstų, nelygių būstų, pilno ženklo ir kt.).  Nuo labai paprastų, kai horoskopo būstas sutampa su Zodiako ženklu, iki kur kas sudėtingesnių skaičiavimo būdų.  Populiariausios šiuolaikinėje astrologijoje- Placido, Kocho, kur ekliptika dalijama pagal 4 kampinius taškus (ascendentą, descendentą, Zenitą (MC), Nadyrą(IC)).

Pažymėtina tik tai, kad dėl to, kokia horoskopo būstų sistema geriausia, vieningos nuomonės tarp astrologų nėra, čia yra pasirinkimo klausimas. Bent jau galite apmąstyti intuityviai, pvz., sprendžiant  pagal savo gyvenimo aplinkybes,  kur kokiai nors iš planetų labiau tinkamas horoskopo būstas.  Dažniausiai, jei žiūrite horoskopą kokioje nors svetainėje, pagal nutylėjimą horoskopo būstų sistema Placidus. 

Paprastai, kaip minėta, tai 12 sektorių (astrologinių būstų), kurie, skirtingai nei Zodiako ženklai, yra nevienodo dydžio (nors tiesa, yra ir vienodo dydžio astrologinių  būstų sistemos), bei nesutampa su Zodiako ženklu (nors yra sutampančių su Zodiako ženklu būstų sistemų), jų dydis priklauso nuo vietovės koordinačių, keičiasi su laiku.

astrobustai-300x285

Bet kuris gyvenimo įvykis atsispindi viename, ar keliuose astrologiniuose būstuose.

Tuščias horoskopo būstas (kuriame nėra planetų) nereiškia, kad būsto sferos nesvarbios mūsų gyvenime (nors gal kažkiek mažiau svarbus), jis reikalauja mažiau demesio, aktyvių veiksmų

Būstai skiriami  kampiniai (1,4,7,10), paskesnieji -2,5,8,11, krentantys -3,6,9,12. Pirmo būsto (namo) viršūnė vadinama ascendentu, IV namo viršūnė – IC (Imum coeli), VII būsto viršūnė- descendentu, X būsto viršūnė – MC (Medium coeli). Tai yra keturi pagrindiniai horoskopo taškai. Ascendentas (kylantis laipsnis)-Descendentas (besileidžiantis) sudaro horizonto ašį. Kiti 2 taškai IV būstas, žymimas IC –Nadyras ir X būstas, žymimas MC  -dangaus vidurys.IC atitinka vidurnaktį, MC-vidurdienį.  IC-MC linija vadinama meridianu. Horizonto linija dalija kosmogramą į šiaurinę ir pietinę, meridiano linija į rytinę ir vakarinę puses.

Kampiniai būstai-tarsi horoskopo karkasas, planeta kampiniame būste labiausiai savarankiška, mažiausiai varžoma aplinkybių, krentantys būstai-labiausiai nestabilūs,  krentančiuose būstuose planeta labiau priklausoma nuo situacijų ir aplinkybių, bet mokanti prisitaikyti. Čia daugiau rūpesčių, bet mažiau akivaizdus rezultatas.

Simboliniai kampinių būstų (1,4,7,10) ženklai yra Avinas, Vėžys, Svarstyklės, Ožiaragis (kardinalus kryžius), todėl šie būstai siejami su kardinalaus kryžiaus savybėmis (veiksmas, pradžia). Paskesniųjų būstų ženklai-Jautis, Liūtas, Skorpionas, Vandenis, jie siejami su fiksuotu kryžiumi. Krentančių būstų simboliniai ženklai-Dvyniai, Mergelė, Šaulys, Žuvys, jų savybės siejamos su mutabilaus kryžiaus savybėmis.

Dar simboliškai horoskopo būstai skirstomi (nors taip pirmiausia skirstomi Zodiako ženklai) : Ugnies, Oro, Žemės, Vandens stichijų būstai. 

Ugnies horoskopo būstai (1-5-9) -veiksmo, saviraiškos būstai. 

Oro horoskopo būstai (3-7-11) – santykių būstai. 

Žemės horoskopo būstai (2-6-10) – materialaus ir profesinio gyvenimo būstai. 

Vandens būstai (4-8-12) – vidinio, emocionalaus gyvenimo būstai.

Būstų elementai, teikiantys informaciją apie astrologinį būstą- kokiame Zodiako ženkle yra jo kuspidas, jame esantys „įjungti“ Zodiako ženklai, jame esančios planetos, būstų valdovai, subvaldovai, bei kokiam būste jie randasi, aspektai.

Būsto pradžia vadinama būsto kuspidu, tai gimimo žemėlapyje pažymėta linija, skirianti du horoskopo būstus. 

Astrologinių būstų reikšmės:

I – as astrologinis būstas-pradžia, gyvenimas, asmenybė. Žmogaus išorė, pirmas įspūdis apie jį; įsivaizdavimas apie save, reakcija į aplinką, savimonė; fizinis kūnas, gyvybingumas, aktyvumas; sugebėjimai, talentai, polinkiai; temperamentas, elgesys.

II -as astrologinis būstas- pinigai, pajamos, uždarbis, pinigų šaltinis, veikla, iš kurios užsidirbame, ką mes užsidirbame patys ir galime laisvai disponuoti, santaupos, taip pat piniginės išlaidos, materialiniai praradimai,  gebėjimas užsidirbti monetizuoti, ir leisti pinigus, materialiniai interesai, dalykinis aktyvumas,  kaip mes žiūrime į pinigus, mokame juos kaupti ir pan. Mūsų talentai, sugebėjimai apskritai- I-as horoskopo būstas, asmeninės planetos, bet II horoskopo būstas rodo materialaus pobūdžio gebėjimus, praktinius įgūdžius, kuriais mes  užsidirbame-mūsų amatas, praktiniai įgūdžiai. ). Kilnojamasis turtas (nekilnojamasis-IV horoskopo būstas). I būstas-mūsų pinigai, kuriais mes laisvai disponuojame, VIII būstas-svetimi pinigai, bendri pinigai, pinigai, pvz. saugomi kredito įstaigoje, pasiskolinti. 

III-ias astrologinis būstas-artima žmogaus aplinka-broliai ir seserys, artimi giminaičiai kaimynai, kiti pažįstami, bendravimas, santykiai su jais; apsikeitimas informacija, mintimis, idėjomis; artimos kelionės ir persikraustymai, informacijos, ryšių  priemonės ir naudojimasis jomis; smalsumas, gyvas, judrus protas,  noras mokytis, pažinti; pradinis, pagrindinis, profesinis  mokymasis (ne aukštasis išsilavinimas);  dokumentai, naujienos, žinios, kalbos, korespondencija; prekyba, tarpininkavimas. 

IV-as astrologinis būstas- tarsi horoskopo pagrindas, rodo “pradinį” žmogaus kapitalą, kilmė, šeimos tradicijos, genofondas, vienas iš tėvų, namai, nekilnojamasis turtas, giminės klausimai, nesąmoningi procesai, psichinė pusiausvyra. Gyvenimo pradžia, pabaiga.

V-as horoskopo būstas- kūrybinė saviraiška, pomėgiai, hobi, laisvalaikis,  romantiniai nuotykiai; vaikai, jų auklėjimas ir perspektyvos; populiarumas, veikla, kur žmogus matomas (menas, teatras, sportas ir pan.), sportas, varžybos,  azartiškumas.

VI -tas astrologinis būstas-pareiga, rutina,  įsipareigojimai (taip pat ir piniginiai), sveikata, tarnavimas, kasdieninis darbas, rūpinimasis artimaisiais, darbo aplinka, naminiai gyvūnai. Jis nurodo pirmiausia tą darbą, kurį mes esame priversti dirbti, kad užsidirbtume pragyvenimui. Tai darbo santykiai, kuriuose mes esame pavaldūs, samdomas darbas, taip pat teigiama, jog rodo mūsų  pavaldinius bei santykius su pavaldiniais, mokėjimas rasti bendrą kalbą su pavaldiniais.

VII -tas  horoskopo būstas būstas-partneriai plačiąja prasme-sutuoktinis, partneriai (dalykiniai ir gyvenimo),  priešai (atviri); susitarimai (teisinių dokumentų pasirašymas), teisminiai procesai, konkurencija. Pagal kokius principus veikiame su partneriais.

VIII – tas būstas- visų pirma-mirtis (mūsų ar kitų žmonių), tai kas su ja susiję, pavojus gyvybei, pavojingos situacijos,   rizikinga veikla, transformacija, pavojingas seksas,   svetimas turtas, kitų žmonių finansinės vertybės ar bendras turtas ( partnerio turtas, bendras su partneriais turtas,  paveldėjimas, kreditai ir pan.),  darbas su kitų žmonių finansais, bankai ir pan. įstaigos. Būtinybė mokėti kreditus, skolas. Jėgos struktūros,  kriminalas. 

IX -tas būstas– tolimos šalys, keliones, kontaktai su užsieniečiais, sąlytis su kitomis kultūromis, gilių žinių įsisavinimas ir skleidimas. Religija, filosofija, ezoterika,  misionieriška veikla, dvasinis augimas. Emigracijos, santuokos su užsieniečiais, užsienio komandiruočių klausimai. 

X- tas būstas – viršutinis horoskopo taškas, tai, kur žmogus veržiasi,  į ką jam reikėtų orientuotis;  socialinė realizacija, pasisekimas visuomenėje-kaip visuomenė vertina mūsų pasiekimus (šlovė, negarbė ir pan.) ,tikslų, sumanymų  įgyvendinimas,  kaip mes realizuojame save visuomenėje, kokiose sferose; profesija, karjera, visuomeninė padėtis, autoritetas, statusas;  santykiai su darbdaviais, viršininkais, valdžia; taip pat gali rodyti ir viršininką (-us); asmeninė valdžia ir jos panaudojimas; garbėtroška, tikslų, karjeros siekimo strategija; visuomenės pripažinimas, titulai, apdovanojimai; tėvai ar vienas iš tėvų (čia nėra vieningos nuomonės). 

XI -tas  būstas-susijęs su tikslais, svajonėmis, kurių mes planingai siekiame,  planai, idealai, reformos, nepriklausomas požiūris, draugai, tie, kas mus palaiko mūsų siekiuose, draugų parama, bendraminčiai, neformalios grupės, susivienijimai, globėjai, sponsoriai, mecenatai. Kai kurie dar teigia, kad valstybės resursai, pvz.-pensija. 

XII -as – slaptos mintys (pagal posakį „tarakonai mano galvoje”) ir ką slepiame nuo kitų, priklausomybės,  vienatvė, apribojimai,  izoliacija,  tremtis, praradimai, nusivylimai, slapti priešai, išdavystės,  paslaptys,  slapti reikalai, slapta veikla, slapti talentai,  beteisiškumas,  vergovė,  uždaro tipo įstaigos-ligoninės, laisvės atėmimo vietos, priverstinė emigracija, atsiskyrėliškumas, vienatvė; tai, kas nesąmoninga, nekontroliuojama. Tinkamas, kai mums patinka užsiimti užkulisine veikla, veikti atsiskyrus nuo kitų, nors nelabai tinkamas, kai norime pasirodyti, reprezentuoti save. Taip pat teigiama – laukinė gamta, laukiniai gyvūnai.   Taip pat teigia, jog tai karmos būstas. 

Lietviskai_bustai

Visi astrologiniai būstai susiję, paskesnieji, krentantys priklausomi nuo kampinių. Horoskopo būstai opozicijoje sudaro ašis (viso jų 6):

I-VII  būstais-asmenybės, santykių ašis  (aš-tu), ši ašis skatina siekti pisiausvyros.

IV-X būstai  -socialinio augimo  ašis (šeima-karjera, autoritetas šeimoje-autoritetas išoriniame pasaulyje), reikalauja kilti į viršų.

II-VIII (mano resursai-tavo resursai)

V-XI (asmeniniai džiaugsmai-draugystė)

III-IX (praktiškas išsilavinimas-aukštasis išsilavinimas, trumpalaikės kelionės-ilgalaikės kelionės, kaimynai-žmonės, esantys toli)

VI-XII  būstas (tarnavimas kitiems-dvasingumas ir pan.)

Taip pat horoskopo  būstai dalijami į pusiausferas, kvadrantus.

Dar naudojamas išvestinių astrologinių namų būdas (pvz. V- as būstas nuo V -vaiko vaikas,t.y. anūkas). Daugiau naudojama chorarinėje astrologijoje.

Astrologinio namo (būsto) valdovas– planeta, kuri valdo ženklą, kuriame yra būsto kuspidas. Jei kampiniame  būste dar yra “įjungtas” ženklas, tai šio ženklo  valdovas yra papildomas valdovas, turintis mažesnę reikšmę (subvaldovas). Tai pagrindinė taisyklė, taikoma pirmiausia kampiniams būstams, paskesniesiems ir krentantiems taip pat, tačiau čia gali būti vertinama šiek tiek kitaip,  bei nėra vieningos nuomonės. Yra nuomonė, kad jei paskesnio ir krentantančio būsto kuspidas patenka į paskutinius tris laipsnius, galima imti sekantį ženklą, t.y., jį valdančią planetą kaip pagrindinį šio būsto valdovą.

Būsto valdovas gali būti realus (faktinis) ir simbolinis. Simbolinis būsto valdovas visada tas pats visiems gimimo žemėlapiams.

Similar Posts