DAR APIE STICHIJAS. DOMINUOJANTI STICHIJA,  STICHIJŲ BALANSAS

Dar senovės graikų filosofija rėmėsi stichijų doktrina, kurios buvo prilyginamos žmogaus gebėjimams : moralinis (ugnis), dvasinis (vanduo), intelektualinis (oras), fizinis (žemė).

Vėliau stichijos  buvo siejamos su keturiais temperamentų tipais.

Vakarų astrologijoje skiriamos šios stichijos : Ugnis, Vanduo, Oras, Žemė.

stichijos

Šios keturios stichijos naudingos žmogaus psichologijos supratimui.

Astrologas S. Arroyo didžiausią reikšmę teikia Saulės ženklui, tai mūsų asmenybės pagrindas, sąmonė, patirties sfera, kurioje žmogus gyvena kiekvieną dieną, rodo, kaip fokusuoja savo energiją, požiūrį į gyvenimą.

Po Saulės pagal svarbą – Mėnulio ir ascendento stichija.

Taip pat teikia reikšmę Saulės ir ascendento ženklo valdovui.

Urano, Neptūno, Plutono stichijoms neteiktina reikšmė.

Savo dominuojančią stichiją galite pasiskaičiuoti ir internete, pvz.:   https://horoscopes.astro-seek.com/dominant-planets-astrology-online-calculator  Žiūrėti ten, kur parašyta dominant elements.

Arba  https://www.astrotheme.com/astrological_elements_fire_air_earth_water.php

Šios stichijos grupuojamos į aktyvias, save išreiškiančias- Ugnis ir Oras ir pasyvias arba imlias -Vandens ir Žemės stichijas. T.y., Vandens ir Žemės stichijos yra daugiau savyje ir tiek daug neprojektuoja savo energijos į išorę. Ugnies ir Oro ženklai labiau išreiškiantys save, išliejantys savo energiją.

Ugnies stichijos žmonės egocentriški, pakilios nuotaikos, pasitikintys savimi, turintys daug entuziazmo, ginantys savo požiūrį. Jiems reikia laisvės saviraiškai. Kartais gali būti pakankamai savavališki, nekantrūs,  gali trūkti savikontrolės. Tokiems žmonėms svarbu bendrauti su tokiais pat Ugnies tipo žmonėmis, arba ažsiimti aktyviu darbu.

Oro stichijos žmonės gali būti objektyvūs, racionalaus požiūrio, per daug neįsijaučiantys į kitų žmonių emocijas, gebantys objektyviai vertinti kitų žmonių mintis. Tačiau būdami per daug įsijautę į savo abstrakčias įdėjas,  jie gali tapti mentaliai nestabiliais, pervertinti savo protinius sugebėjimus. Tokio tipo žmogui reikia užsiimti darbu ar veikla, kur reikalingas intelektualus mąstymas, ar užsiimti visuomenine, arba bent jau užsiimti intelektualia veikla  laisvu nuo darbo metu.

Žmonės, pas kuriuos dominuoja Vandens stichija , kontaktuoja su savo jausmais, pastebi subtilumus ir niuansus, kurių kiti žmonės gali nepastebėti. Vandens stichija-gilių jausmų ir kintančių emocijų sfera. Tai labiausiai intuityvūs ir jautrūs ženklai. Gali suprasti ir užjausti kitus žmones. Vandens ženklai instiktyviai supranta, kad turi gintis nuo išorinių įtakų, kad užsitikrinti vidinę ramybę. Tačiau jie gali būti užvaldyti troškimų, perdėtų baimių. Perdėtas jautrumas, jausmingumas gali kelti emocinį nestabilumą. Tokio tipo žmonėms svarbu bendrauti su kitais Vandens tipo žmonėmis, arba užsiimti tuo, kur svarbus emocionalus įsijautimas į tai, ką jie daro, emocionaliai save išreikšti.

Žemės stichijos žmonės turi kontaktą su fiziniais jausmais ir realybe „čia ir dabar”.  Jie daugiau pasikliauja savo  jausmais ir praktine prasme, nei įkvėpimu, teoriniais išmąstymais. Jų nereikia mokyti, kaip užsidirbti, patenkinti pagrindinius poreikius, siekti tikslo. Turi ištvermės ir užsispyrimo, kuris leidžia pasitikėti savimi. Linkę į atsargumą, laikosi tradicijų, įžvalgūs, patikimi. Tačiau gali būti ribotos vaizduotės, siaurų pažiūrų. Tokiems žmonėms svarbu užsiimti materialia atsakomybe, materialaus pasaulio iššūkiais, svarbu pasiekimai materialinėje sferoje.

Jei žmogaus gimimo žemėlapyje trūksta stichijų balanso, pvz., mažai ar nėra kokios nors stichijos,  rodo gyvenimiško aktyvumo sferas, su kuriomis žmogus neturi sąmoningo kontakto. O jei pas žmogų yra perdėtai kokios nors stichijos, linkę pervertinti šios patirties sferą.

Jei žmogaus horoskope trūksta Ugnies stichijos, tai gali rodyti, kad jam trūksta įkvėpimo ir yra linkęs nepasitikėti gyvenimu, bei trūksta gyvenimo džiaugsmo ir optimizmo. Taip pat gali trūkti pasitikėjimo savo jėgomis. Gyvenimo iššūkiai gąsdina tokius žmones. Ugnies trūkumą gali kompensuoti stiprus Marsas.

Jei Ugnies per daug, tokie žmonės linkę į perdėtą aktyvumą, siekia veikti bet kokia kaina,  neramūs, impulsyvūs, egocentriški.

Jei per mažai Žemės stichijos, tokie žmonės gali per daug “skraidyti debesyse“, nesuprasti, kad yra priklausomi nuo materialinių dalykų, nenori suaugti, atsižvelgti į realybę. Taip pat gali ignoruoti organizmo poreikius. Gali nejausti pagrindo po kojomis. Tai gali kompensuoti stiprus Saturnas.

Žmonės, pas kuriuos perdėtai akcentuota Žemės  stichija, gali būti gana siauro požiūrio, gali trūkti vaizduotės, idealų. Gali būti gana ciniški ir skeptiški.

Jei trūksta Oro stichijos, gali trūkti gebėjimo efektyviai bendrauti su kitais žmonėmis, jiems sunkiau apmastyti save, savo gyvenimą, laikytis objektyvaus požiūrio,  prisitaikyti prie naujų idėjų ar žmonių.  Tai gali kompensuoti stiprus Merkurijaus akcentas.

Žmonės, pas kuriuos per daug akcentuota Oro stichija, gali turėti perdėtai aktyvų protą, kurį reikia kontroliuoti, jis gali gyventi „savo galvoje“. Būna smalsus, bet gali trūkti supratimo gilumo.  Kartais, prieš kažką darant, gali perdėtai ilgai svarstyti ir tai gali privesti prie psichologinių sutrikimų. Nervų sistema jautri ir gali greitai išsekti.

Žmonėms, kuriems trūksta Vandens stichijos, gali būti sunku surasti kontaktą su savo jausmais ir emociniais poreikiais, bei pasidalinti kitų žmonių jausmais. Emocijų pasaulis gali atrodyti kankinantis. Tokiems žmonėms gali trūkti užuojautos ir retai turi gilų emocinį ryšį su kitais žmonėmis. Kitų žmonių jausmai gali atrodyti nesvarbūs. Gali pasireikšti kaip nepasitikėjimas savo  intuicija.

Žmonės, pas kuriuos perdėtai akcentuota Vandens stichija, gali būti perdėtai įtakojami, jautrūs pergyvenimams, perdėtai reaguojantys. Gali būti sunku tvarkytis su stresais. Linkę į elgesio kraštutinumus.

Pagal S. Arroyo knygą „Astrologija, psichologija & keturios stichijos“.

Similar Posts