Taro kortų būrimas ir rekšmės

Žiūrėkite į būrimą internetu daugiau kaip į žaidimą.

Taro kortų aprašymai pateikti žemiau. Taro kortos reikšmę galite pasižiūrėti ir dar kartą paspaudę ant kortos.

Vienos kortos būrimas
Keturios lazdos taro

Keturios lazdos

Gerovė, gera aplinka, pozityvi energija,  harmonija, taika, ramybė, gera nuotaika, šventė, šventinė nuotaika, gerai leidžiamas laikas kompanijoje.   Tvirtas fundamentas, namai, kuriuose žmogus jaučiasi komfortiškai, yra šeimininkas, sugrįžimas namo. Pagrindas santykiams, santuokai.  Sumanymų realizavimas, sėkmingas užbaigimas, poilsis po sėkmingo darbo. 

Trijų kortų būrimas
Šešios taurės taro

Šešios taurės

Praeitis, prisiminimai, nostalgija, dvasinis pakilimas, kilniaširdiškumas, draugystė. Sugrįžta kas buvo dingę, pamiršta, romantiški jausmai ir pan. Gali išsipildyti pamiršta svajonė ir pan. Susitikimas su seniai nematytu žmogumi. Šaknys. Gali rodyti, kad problemos priežastys vaikystėje. Šeimyninės šventės, atmintinos dienos.

Taro septyni kardai

Septyni kardai

Mokėjimas veikti gudrumu, klasta. Sukamės iš sudėtingos situacijos ne atvirai kovojant, o gudrumu, apeinant, ar net machinacijomis, apgaule. Gali nurodyti, kad žmogus vengia spręsti problemą, siekia išvengti atsakomybės. Tai, kas slapta, suklastota ir pan.

Taro devyni kardai

Devyni kardai

Sunki ir nemaloni psichologinė būsena, nevilties, nerimo, kančios, būsena. Košmarai, kaltės jausmas. Žmogus jaučiasi prislėgtas. Realiai didelės grėsmės, labai rimtos situacijos gali ir nebūti, bet žmogus blogai jaučiasi. Dažnai pats žmogus įstūmia save į tokią situaciją.

Vyresnieji arkanai

Gali nurodyti žmogų, jaučiasi lengvai, atvirai, neapgalvotai, impulsyviai, ar linkęs stebinti kitus. Gali būti nerūpestingas ir lengvabūdiškas žmogus, kuris nenori suaugti, elgiasi vaikiškai. Gali gyventi dabartimi, siekti išvengti tikrovės. Taigi gali būti kvailas ir vaikiškas, arba tiesiog elgtis atvirai, lengvai, beatodairiškai, impulsyviai, netikėtai ir pan. Korta dažnai gali rodyti naujo gyvenimo ciklo pradžią, kai viskas pradedama nuo pradžių, dėl ko gali kili tam tikras chaosas, galimos netikėtos, nesuplanuotos aplinkybes. Arba pačią projekto pradžią, kai dar toli iki tikslo. Taip pat nurodo, kad mes laisvi pasirinkti kryptį, galime eiti kokiu norime keliu.

Dalykiniai santykiai, reikalai : nelabai rimti, gali nevykdyti pažadų. Tai gali būti tik paties projekto pradžia, pradėta labiau tikint sėkme, nei  apskaičiuota. Trūksta nuoseklumo, sistemiškumo. Nebrandumas, neatsakingumas piniginiuose klausimuose, per daug reikšmes pinigams neskiriama.

Romantiniai santykiai: nelabai rimti, nerūpestingi, laisvi. Galimas nelabai atsakingas, neprognozuojamas požiūris, galimas netikėtas santykių nutraukimas.

Apversta korta: neapgalvoti, neprotingi, neatsargūs  poelgiai, egoizmas, infantilizmas, nuolatinis noras keisti aplinką ar veiklą, reikalų neužbaigimas. Kvailas pasirinkimas, lemtingai neatsakingas sprendimas.

(I) Magas

Energija, valia, veiksmas. Naujos galimybės, galėjimas kontroliuoti, valdyti įvykių eigą, ją keisti. Galimybė įgyvendinti planus, transformuoti situaciją. Naujo gyvenimo periodo pradžia. Gabus, sumanus, energingas, aktyvus žmogus, asmenybė, nori ir gali veikti, valdyti situaciją, keisti ją kad gauti norimą rezultatą, žino, kokioje srityje pasireikšti. Pakankamai lankstus, sugebantis daryti poveikį tam, kad pasiekti savo tikslus.
Dalykiniai santykiai: palanki korta, daug energijos, noro, gebėjimas, vystymasis, aktyvi pozicija. Pakanka energijos, kad įgyvendinti sumanymus. Magas-kūrybiškas, išradingas, kompetetingas specialistas, meistras, geras derybininkas. Pajamos gaunamos mokėjimo, žinių, verslo pagalba.
Romantiniuose santykiuose : Magas-ryški pasitikinti asmenybė, santykiuose aktyvus, bet gali būti manipuliatorius, individualistas ir egoistas, sugebantis siekti tikslo, taigi santykiuose gali neatsižvelgti į kitų jausmus, gali manipuliuoti, santykiuose- noras naujovių, galimybė keisti situaciją. Gali rodyti naujų santykių pradžią, ar kad santykiai ims aktyviai vystytis. Nurodo jauną, aktyvų partnerį.
Apversta korta: Neteisingas energijos pritaikymas ar jos blokavimas, savo galimybių neįvertinimas; egoistiški, klastingi, gudrūs poelgiai, naudojantis kitų silpnybėmis, neteisingai pasirinktos priemonės tikslui pasiekti.

(II) Žynė

Gilus pažinimas, išmintis, stipri intuicija, žinios, supratimas, mokymasis. Siūlo įsiklausyti į savo vidinį balsą, pasąmonę, pojūčius, atkreipti dėmesį  į ženklus,  veikti neskubiai, įsiklausant į savo intuiciją, daugiau likti stebėtoju-tai pasyvi korta. Dažnai  nurodo  į kažkokias paslaptis, kad gali išaiškėti kažkokia slapta informacija. Dėlionėje gali nurodyti moterį (dukra, sesuo, konkurentė ir t.t.)

Dalykiniai santykiai: nelabai suinteresuota, pinigai gali per daug nedominti, veikla gali būti susijusi su žiniomis, išsilavinimu, mokymu, patarimais, ezoterika. Veikti reikia neskubiai, išlaukti naudingo momento.

Meilės santykiai: Žynė nelabai linkusi užmegzti santykius, gana linkusi į vienatvę, ji gili, bet nelinkusi į aistras. Meilės santykiai gali būti paslaptingi, neapibrėžti, platoniški, slepiami. Santykiai gali būti šaltoki. Bet taip pat gali rodyti, kad tarpusavio ryšys gali būti labai  gilus, žmonės tarsi jaučia vienas kita.   

Apversta korta: paslapčių atskleidimas; intuicijos trūkumas, nesugebėjimas įverinti situacijos, neigimas to, kas akivaizdu, žmogus bejausmis.

Augimas, vaisingumas, gerovė, stabilumas, kūrimas kasdieniuose reikaluose, mėgavimasis gyvenimu, saugumas, komfortas,  gyvybinė energija. Taigi gana gera korta, duodanti palankų atsakymą į įvairius klausimus. Numatomi įvykai, keliantys pasitenkinimą, situacija palanki klausiančiam (naujas projektas ir pan.).Dėlionėje gali  nurodyti moterį (motina, žmona ir pan.), tiesiog moteris, globojanti, moteriška įtaka.  Imperatorienė rūpestinga, motiniška, gera šeimininkė, bet  gali būti ir  valdinga, kontroliuojanti situaciją.

Dalykiniams reikalams palanki korta, pastangos duoda rezultatų, verslas auga, stabilios pajamos, sekmingai užbaigti projektai.

Romantiniai santykiai: žemiška meilė, kai vertinamas jaukumas, ramybė,  daugiau orientuota ne į romantiškus santykius, o į stabilų šeimyninį  gyvenimą, globėjiškus santykius, gali nurodyti į santuoką, nėštumą.

Apversta korta: valdingumas, savimyla, despotiškumas, nevaisingumas, namų rūpesčiai, materialiniai sunkumai, ar situacija, kai norisi, bet nėra kuom rūpintis.

Stabilumas, tvarkos siekimas,  nuoseklumas, galybė, saugumas, atsakomybė, valdžia, sveikas protas, protas nugali aistras. Reikėtų imtis kontroliuoti situaciją, aplinkybes.  Valdžios, autoriteto įgijimas. Arba gali rodyti, kad susitiksite su  galingu, autoritetingu žmogumi. Tvirtas, atsakingas, valdingas žmogus, ar galinga organizacija. Griežtokas, nelinkęs į kompromisus, gali būti per daug užsispyręs, kažkiek despotiškas.

Dalykiniai reikalai, santykiai: patikimas, rimtas partneris, stabili finansinė padetis.

Romantiniai santykiai: čia romantikos ne tiek daug, svarbu pagarba, patikimumas, gali buti partnerio noras valdyti, kontroliuoti, globa.

Apversta korta:  autoritetų neigimas, pareigų nevykdymas, ar kažkam Jūs esate priverstas paklusti.

 

Žmogus, ištikimas idėjoms, jas skleidžia kitiems žmonėms, perduoda žinias, tradicijas; išmintis, tikėjimas, pasitikėjimas, paremtas  vertybėmis. Pasirinkimas, susijęs su socialinio statuso pasikeitimu (paprastai į gerą pusę).  Gali rodyti į mokymąsi, žinių siekimą. Grįžimas prie senų tradicijų.

Dalykiniai santykiai: padorūs, sąžiningi.

Romantiniai santykiai: akcentuojama ne meilė, o oficialūs santuokiniai santykiai. Gali nurodyti į santuokos sudarymą.

 

Malonios emocijos, simpatija tarp žmonių, malonūs išgyvenimai. Nurodo meilę tarp žmonių, bei kitus artimus santykius, kai žmones artimi emociškai. Gali rodyti, kad žmogus turi padaryti kažkokį pasirinkimą, priimti sprendimą, meilės ar kituose santykiuose.

Romantiniams santykiams gera korta, rodo, kad tarp žmonių yra meilė, artimi santykiai,  simpatija, romantika.

Dalykiniai santykiai, reikalai: dalykiniai santykiai gali būti artimi, bet viskas gali per daug būti paremta emocijomis,  galimas lengvabūdiškumas, nerimtas požiūris.

Nurodo aktyvumą, šuolį pirmyn, perėjimą į kitą lygį, naują gyvenimo etapą, greitį, judėjimą; gali nurodyti tiesiogiai į kokią nors kelionę, ar situacijos progresą, vystymąsi. Gali rodyti, kad keičiasi Jūsų požiūris, įsitikinimas ir Jūs drąsiai judate nauju keliu, įveikiate sunkumus,  sprendžiate realias užduotis,  be gailesčio atsisveikindami su tuo, kas sena.  Vežimas susijęs su tam tikra rizika. Gali nurodyti pajamų gavimą.

Dalykiniai santykiai, reikalai: teigiama korta, vystymąsis, pajamų gavimas.

Romantiniai santykiai: paprastai nenurodo į romantinius santykius, svarbu kokia korta iškrenta šalia, gali rodyti pokyčius, naujas posūkį santykiuose, aktyvius veiksmus, sprendimo priėmimą. Gali būti svarbus materialinis suinteresuotumas. Santykiuose nereikėtų pamiršti savo individualybės, savo kelio. Gali nurodyti, kad nesutampa partnerių interesai, rungtyniavimą, nekantrumą. Gali nurodyti, kad tarp partnerių yra atstumas.

Apversta korta:   galite neteisingai eikvoti savo energiją, pusiausvyros trūkumas, perdetas suvaržymas,  planų įgyvendinimui trukdo neteisingai suvokta  situacija.

 

Jėga, nesusijusi su žiaurumu ir prievarta, o pirmiausiai valios stiprybė, vidinė stiprybė, psichinė ar fizinė ištvermė, drąsa, ryžtas.  Ištvermės išbandymas, žmogui gali tekti  susidurti su sunkumais, kliūtimis, bet bet tie sunkumai įveikiami, žmogus pajėgus su  jais susitvarkyti, korta ragina nepasiduoti.  Instinktų suvaldymas. Reikalauja nuoseklumo, pastovių pastangų. Ši korta simbolizuoja vienišių, įveikiantį sunkumus.

Dalykiniai santykiai, reikalai: reikaluose gali tekti įdėti nemažai pastangų, darbo, išteklių.

Romantiniai santykiai: viena iš kortos reikšmių- vienatvė, žmogus gali neišreikšti didelio noro bendrauti su kažkuom, būti gana uždaras. Bet santykiuose taip pat gali rodyti, kad jie gyvybingi, juose daug aistros, bet reikalaujantys išminties, kovos del santykių išsaugojimo, suvaržymų įveikimo, gali nurodyti kad vienas iš partnerių stipresnis, dominuojantis.

Apversta korta: trūksta drąsos, pasitikėjimo, ar žmogus neteisingai panaudoja savo jėgą. 

 

Išmintis, dvasinių vertybių paieška, vienatvė, vidinė ramybė,  poreikis užsiimti savianalize, saviizoliacija, atsigręžimas į praeitį. Atitolimo, nusišalinimo korta. Žmogus, kažkiek pasitraukęs nuo dalyvavimo visuomeniniame gyvenime, einantis savo keliu, atitrūkęs nuo sociumo  gali būti tik laikinai, kad priimti tam tikrą sprendimą, išsiaiškinti savo poreikius ar  kažką pamiršti.   Gana pasyvus, nelinkęs aktyviai spręsti problemų. Nurodo į seną žmogų, mokytoją. Gali nurodyti apie būtinybę mokytis, įgyti žinių, ar giliau pažinti save.

Dalykiniai reikalai: pinigai neturi būti pats  svarbiausias dalykas atsiskyrėliui, gali nurodyti tam tikrus apribojimus, pajamų sumažejimą.  

Romantiniai santykiai: korta nurodo, kad žmogus, bent šiuo momentu,  labiau susikoncentravęs ties savimi, vertina vienatvę, ją sąmoningai renkasi. Jei žmogus įsimylėjęs, korta pataria neskubeti. Kartais gali nurodyti dvasinį ryšį su išmintingu žmogumi.

 

Permainos, gyvenimo, likimo cikliškumas, pasikartojančios situacijos, grįžimas prie kažko, palanki galimybė, progresas. Paprastai gerų permainų  ženklas, naujos galimybės, nauji keliai, nors daug priklauso nuo to, kokios kortos iškrenta greta.  Permainos gali būti neskubios, nelabai juntamos, bet neišvengiamos, bei  nepavaldžios žmogaus valiai.  Gali rodyti, kad esate ant naujo gyvenimo ciklo slenksčio, lūžis.  Kai kurie autoriai nurodo, kad gali rodyti ir keliones. Jūs norite įgyti tikslą, prisitaikyti prie ritmo, Jums reiketų atidžiai stebėti permainas, tai kas vyksta.

Dalykiniai reikalai: situacija keičiasi į gera. Gali nurodyti į šansą pasukti įvykius sau naudinga linkme,  ir kad vertetų judeti į priekį, pajamos turi galimybę augti.

Romantiški santykiai: santykiai gali būti gana ramūs, be audringų jausmų,  gana neutralūs.

Apversta korta: sąstingis, norimų permainų dar gali tekti ilgokai palaukti. Kartais gali rodyti, kad Jūs priešinatės permainoms, kurios vis tiek neišvengiamos. Galite jaustis neramūs. Sėkmė apgaulinga, nereiketų imtis naujų permainų, tam tikros gyvenimo pamokos, bet nereikia pamiršti, kad viskas keičiasi.

 

Korta rodo, kad mūsų veiksmai gali būti įvertinti, ar jie teisingi, ir kad mes galime gauti tai, ko užsitarnavome. Tai yra-ką pasėsi, tą ir pjausi. Ši korta yra to pusėje, kuris teisus, palanki i ar ne, priklauso nuo to, kaip žmogus elgėsi.  Nurodo, kad reikia elgtis, kaip reikalauja įstatymai, normos. Arba rodo, kad mes vertiname kokią nors situaciją, priimame svarbų sprendimą, turime pasirinkti.  Gali rodyti situacijas, susijusias su įstatymais, teisėsaugos organais, teisiniais dokumentais, klausimais. Korta nebūtinai reiškia tiesiogine prasme teismą, bet pasireiškia tose situacijose, kur mes deramės, tariamės su kitais žmonėmis, ginčytinuose reikaluose. Jos pasirodymas rodo, kad sprendimas bus teisingas.

Dalykiniai reikalai, santykiai: nurodo į teisinę veiklą, kitą veiklą, susijusią su ginčų sprendimu, mokesčiais, veikla, reikalaujanti dėmesingumo, koncentracijos, kur reikia priimti teisingus sprendimus. Pajamos iš teisėtos veiklos, teisingas finansų paskirstymas. Veikloje galima susidurti su įstatymais, svarbu, ar elgėmės teisėtai. Dalykiniai santykiai-formalūs.

Romantiniai santykiai: Nerodo į švelnius jausmus, svarbus interesų paisymas, atsakomybė, sąžiningumas, tasyklių laikymąsis, bet gali trūkti romantikos.  Galbūt požiūris į santykius kritiškas. Gali rodyti oficialias skyrybas, jeigu aktualu.

Apversta korta: nesąžiningumas, išankstinis nusistatymas, sprendimo neteisingumas, ar neteisingi poelgiai (Jūsų ar kitų asmenų), problemos su įstatymais, tikslo pasiekimas abejotinomis priemonėmis. Per griežtas Jūsų vertinimas, ar Jūs žiūrite per griežtai. Santykiuose-išsiskyrimas, turto dalybos.

Nurodo, kad Jūsų patirtis nebus paprasta ir lengva, galimi kažkokie praradimai, ir reikšmingi, ir nelabai (įvairiose gyvenimo srityse), susidūrimai su sunkumais, kantrybės išbandymas, susitaikymas su kažkuo. Gali rodyti  nuovargį, kurį mes jaučiame susidūrę su sunkumais, ir kad dėl to į ateitį galime žiūrėti pesimistiškai. Mūsų valia, aktyvumas yra varžomi. Nuo mūsų priklauso, kaip mes į tai pasižiūrėsime, iš tos patirties taip pat galime kažko įgyti , išmokti kažko vertingo. Mes tarsi užstrigę, esame aklavietėje, tačiau tai mums suteikia galimybę permąstyti, šioje situacijoje galime įgyti išminties, intuicijos. Rodo įvykius, situacijas, į kurias mes įsipainiojame ilgam, įgyjame kokius nors ilgalaikius įsipareigojimus ir pan. (tai nebūtinai kažkas neigiamo, pvz., įstojame į aukštąją mokyklą, gauname ilgalaikę paskolą).  Gali rodyti, kad dėl to, kad pasiekti kažkokį tikslą, jei jis to vertas, turime kažką paaukoti, iškentėti.  Reikia išmokti kantrybės, stebėti, pasižiūrėti giliau, galbūt peržiūrėti savo vertybes.

Dalykiniai reikalai: Nepalanki korta, projektai gali būti sustabdyti del finansavimo trūkumo, galbūt nesugebame priimti sprendimų, vėluojame tvarkyti reikalus ir pan.

Romantiniai santykiai: santykiuose galime jaustis tarsi auka, būti užsiėmęs tik savimi, savo problemomis, jaustis pavargę.  Gali rodyti apatiją santykiuose, sąstingį, ilgalaikę krizę ir kad mums sunku surasti sprendimą, esame pavargę. Jei esate vieniši, tokia būsena gali užsitęsti ir dabar galbūt reikia spręsti kitas užduotis.

Apversta korta: galite būti per daug paskedę savo reikaluose; ar norite pasiekti neįgyvendinamą svajonę,  žmogus  tik apsimeta, kad aukojasi, priešinimasis įsipareigojimams, ar gali rodyti, kad auka beprasmiška.

Retai nurodo  tiesiogine prasme į fizinę mirtį, gedulą,  dažniau  į tai, kad pribrendo kažkokie pokyčiai, ir jie įvyks staiga. Apie tai, kad dabar egzistuojanti situacija pasibaigs ir tuo pačiu senas mūsų gyvenimas (tai gali būti darbo santykiai, draugystė, meilė ir.t.t.-kas konkrečiai, apie tai gali rodyti gretimos kortos). Gyventi permainų metu nėra paprasta,  tai gali būti susiję  su tam tikrais praradimais  ir mes galime atsidurti nepažįstamoje situacijoje. Tuo pačiu tie pokyčiai atveria vartus naujo gyvenimo pradžiai, prasideda kažkas nauja (nors mes galime to dar nejausti) bei keičiasi mūsų pasaulėžiūra.  Situacijos pabaiga natūrali, dėsninga.  Atsikratymas to, kas nereikalinga. Mes esame priversti kažko atsisakyti. Korta susijusi su greitu laiku ir staigiais situacijos pokyčiais.

Dalykiniai reikalai, santykiai: situacija gali staiga pasikeisti (bankrotas, reorganizacija, savininkų pasikeitimas). Netinkama korta naujiems projektams pradeti. Galimas išsiskyrimas su dalykiniais partneriais, darbo santykių nutraukimas, arba jų transformacija.

Romantiniai santykiai: gali rodyti išsiskyrimą, santykių pabaigą, ta pabaiga paprastai natūrali, desninga,  ar šiaip tam tikro periodo pabaigą, transformaciją.

Apversta korta: permainų baimė, mes priešinames kažkam, kas vis tiek turi pasibaigti, permainos vyksta iš dalies arba per lėtai, laikinas neveikimas, sąstingis, sunku išspręsti kažkokią problemą.  

 

Saikingumas, harmonija, sveikas protas, stabilizacija reikaluose. Rodo, kad situacija gali nurimti ir išaiškėti. Reikalai, judės  be didelių kliūčių, bet neskubiai ir nereikia skubinti įvykių.

Dalykiniai reikalai: didelio pelno nenurodo, nors pagrindiniai poreikiai bus patenkinti,  poreikis būti saikingais, mąstyti blaiviai.

Romantiniai santykiai: tarp partnerių nėra didelės aistros, nusistovėjusi pusiausvyra, pastovumas, ramybė, partneriai prisitaiko vienas prie kito, kad pasiekti harmoniją, reikalingos abipuses pastangos.  Gali rodyti ir tam tikrą santykių atšalimą, bet ne skyrybas.

Apversta korta: Nesubalansuota situacija, disharmonija. Žmogus per daug skubina įvykius, ar per daug emocingai priima sprendimus, neklauso sveiko proto, del ko gali klysti.

Tamsioji reikalų pusė, fatališkumas, blogis, baimė. Mes situacijoje, kai esame priklausomi nuo kažko, kažkas mums turi per didelę valdžią,  galbut neturime valios, pasiduodame pagundoms,  veikiame prieš savo įsitikinimus, ar piktnaudžiaujame savo jėgomis, žodžiu  elgiames ir einame ne tuo keliu,  ne taip, kaip turetume. Kartais gali rodyti ir kad bėdų priežastis-kažkokių piktų jėgų įsikišimas (juodosios magijos poveikis-labai retas reiškinys).

Dalykiniai reikalai: abejotina veikla, kuri gali blogai baigtis, gali rodyti kai kurių profesijų atstovus (pvz., šau-biznio), priklausomybė, kažkokios machinacijos, kova už valdžią,  pavydas, negalejimas veikti savaip.

Romantiniai reikalai:  tarp partnerių gali būti stipri trauka, partneris gali atrodyti labai patrauklus, tačiau santykiai nera visai sveiki. Pagundos, kai mes prarandame galvą dėl kažko, meilės trikampis. Priklausomybė santykiuose, kontrolė ir pan. Ar tiesiog didelė, bet trumpalaikė aistra. Arba kankinantys jausmai, nutrūkus sudetingiems santykiams. Galimai fatališkos aplinkybės.

Apversta korta: materialinių formų ribotumo įsisąmoninimas ir išsilaisvinimas nuo priklausomybės ir baimių. Jei žmogus elgiasi pagal XV arkaną, gali reikšti, kad jis bus demaskuotas,  praras savo galias.  

 

Kažkokie netikėti įvykiai, pokyčiai (nors tie pokyčiai galėjo bręsti ir ilgai), kurie mums yra daugiau mažiau tarsi smūgis (pvz., atleidimas ir darbo), pakeičia seniai nusistovėjusią tvarką.  Tai gali būti kažkokių planų griūtis, skandalai,  katastrofiški pasikeitimai, avarijos (trauma, sudaužytas automobilis ir t.t.). Tai tarsi sprogimas. Situacijos pabaiga dėl kažkokių išorinių aplinkybių, paprastai netikėta. Tai nebūtinai labai neigiama korta, priklauso ir nuo to, kaip mes žiūrime, priimame. Bet kokiu atveju, situacija negrįžtama.  Ši korta gali būti ir naudinga, nes griūna tai, kas atgyvenę, trukdo, tai gali būti ir ribojančios aplinkybės.  Tačiau kartais griūna tai, ko mes visai nesitikėjome ir tai yra didesnis ar mažesnis sukrėtimas. Tačiau  atsilaisvina vieta kažkam naujam, vyksta transformacija.

Dalykiniai reikalai: šokiruojančios permainos, griūtis (bankrotas, finansiniai praradimai,  kažkokie gedimai ir pan.).

Romantiniai reikalai: sprogimas seniai slopintų jausmų,  tai gali būti tiesiog konfliktas, ar griūti kažkokie varžantys santykiai, o gali nutrūkti ir santykiai, kurie atrodė visai stabilūs, ar  žmogus gali staiga tapti našliu ir t.t.

Apversta korta: priklausymas nuo egzistuojančių aplinkybių, ribotos galimybės, varžymas, priversti eiti senu keliu. Yra ir tokia nuomone, kad kažkas gali griūti nepilnai, ar pakeitimai bus atideti, ar nelaimė, kurios išvengiame paskutinę minutę.

 

Žvaigždė simbolizuoja viltį, svajones, atgimimą,įkvėpimą, kūrybinių jėgų antplūdį,  malonias emocijas.  Taip pat simbolizuoja atgimimą ir atsinaujinimą.  Žvaigždė nurodo į perspektyvas, tačiau jas matome iš aukštai ir toil ir ne kiekvienas galime pasiekti. Šios viltys, norai kol kas nerealizuoti, jie  gali būti pagrįsti, bet gali ir ne visada realizuojami, taip ir likti fantazijose.  Rezultatai to, ką planuojame, gali atsirasti tolimoje ateityje. Šiaip, ar taip, optimistinis požiūris į gyvenimą.   Gali nurodyti į nakties metą, naktinius reikalus.

Dalykiniai reikalai: naujos viltys, nauja strategija, perspektyvos, optimizmas, tačiau, kaip minėta,  tai gali būti gana tolima, neaišku, ar tikrai realizuojama tikrovėje, bent jau rezultatai asirodys ne iš karto. Ji gali nurodyti į žmogų, kuris iš tikrųjų yra “žvaigždė” savo darbe, pripažintu specialistu.

Romantiniai santykiai. Simbolizuoja “meilės skrydį”, įsijautimas, grožis, švelnumas. Žmogus svajoja apie laimingus santykius, korta nurodo, kad nereiketų prarasti vilties.  Gali rodyti į naują meilę, kai tie santykiai atrodo reikšmingi, visaapimantys. Tai gali būti santykiai per atstumą, kai išlieka idealizuotas įvaizdis.

 

Simbolizuoja naktį, nurodo į intuiciją, emocionalumą, nestabilias nuotaikas, fantazijos, įsigilinimas į sielos gelmes. Gali rodyti ir į nepasitikėjimą,baimes, klydimą, apgaulingą elgesį, slaptus priešus. Mes galime paskęsti į fantazijų pasaulį, būti valdomi instinktų, pasąmonės, iracionaliai elgtis. Kažkas slapta, neaišku. Reiketų būti atsargesniems, mes galime suklysti,  yra rizika nukrypti iš kelio, įvykiai gali būti ne visai kontroliuojami, situaciją veikti paslaptingos aplinkybės. Kažkas kitas ar mes patys galime sukurti painią situaciją. Gali nurodyti ir į magijos poveikį, jei apie tai klausiama.

Dalykiniai reikalai: nestabilumas, neužtikrintumas ateitimi, neaiškios aplinkybės,  permaininga finansinė padetis. 

Romantiniai reikalai: Gali rodyti gilų prisirišimą santykiuose.  Tačiau gali rodyti, kad santykiai gana painūs, neaiškūs, slepiami, juose gali būti melo, ar kokių slaptų motyvų, trūksta atvirumo.

Apversta korta: Baigsis neaiškumo, nestabilumo situacija, apgaulė gali laiku paaiškėti. Perdėtas racionalumas ir praktiškumas.

 

Gera korta, asocijuojasi su šviesia, saulėta diena, laimė, pasitikėjimas ateitimi, gyvenimo džiaugsmas, nurodo, kad situacija ar žmogus be falšo, viskas aišku. Sėkmė, gyvenimo dovanos, tikslo pasiekimas.  Planai bus sekmingai įgyvendinti. Tik labai retais atvejais kartu su negatyviomis kortomis (kaip bokštas) gali reikšti, pvz., nudegimus saulėje, gaisrą.

Dalykiniai reikalai: pasitenkinimas savo darbu, maloni darbo aplinka, sekminga karjera. Pasiekimai įvairiose veiklos sferose, geros pajamos, dalykiniai santykiai aiškūs, draugiški.

Romantiniai santykiai: atvirumas, sutarimas, pasitikėjimas,  supratimas santykiuose. Romantiniai santykiai gali peraugti į tvirtus šeimyninius santykius.

Apversta korta: teigiama reikšmė, tik ji susilpnėja, norai išsipildys, tik ne iš karto, ir nepilnai. Klaidingas įsivaizdavimas apie sėkmę,  o gal netikėjimas savo sėkme.

 

Korta apibūdinama įvairiai, transformacija, sustojimas ar  užbaigimas  kokio nors (gero ar blogo) etapo prieš atgimimą, išsilaisvinimas, radikalios permainos. Paprastai nurodo kažkokią rimtą, ilgalaikę patirtį. Nurodo į ilgą laiką, kad procesas vystysis ilgai. Gali reikšti teismą tiesiogine prasme, nurodyti į teisminį procesą.

Dalykiniai santykiai, reikalai: dalykiniai santykiai gana oficialūs. Gali tekti priimti kažkokius svarbius įsipareigojimus, atsakomybę už kažkokį svarbų reikalą. Gali pasirekšti kaip sugrįžimas prie senų reikalų. Situacijos pasikeitimas.

Romantiniai santykiai: permainos asmeniniame gyvenime, naujas bendravimo eapas, kartais senų santykių atgimimas. Transformacija, kartais ir nelengvas išbandymas. Kai kurie autoriai nurodo, kad ši korta nurodo į šaltus asmeninius santykius.

Apversta korta: nenoras keistis, permainų stabdymas, atideliojimas, bausmė už tai, kliudoma permainoms, kurios turi ateiti, blogai kontroliuojamos situacijos.

 

Pusiausvyra ir balansas, ramybės būsena. Norų išsipildymas, pripažinimas, planų realizavimas. Užbaigimas, tikslo pasiekimas, savo paskirties atradimas.

Dalykiniai reikalai: sėkmė, verslo plėtimas. Įmonės įkūrimas ir pan.

Romantiniai santykiai: pusiausvyra, ramybė santykiuose, kai abu jaučiasi laisvi, savarankiški  ir laimingi.

Apversta korta: laikas esminėms permainoms į gera dar neatėjo,  nusivylimas pasiektu tikslu, šiaip ar taip teigiama korta.

Jaunesnieji arkanai

Šansas, naujos galimybės, gebėjimų įgijimas, vaisingumas, materialinė laimė, materialinė nauda ( pvz., laimėjimas loterijoje, brangus pirkinys).

Permainos, nepastovumassituacija gali staiga pasikeisti (tiek į gera, tiek į bloga). Gana lengvabūdiškas požiūris. Mokėjimas prisitaikyti, vikrumas.

Komandinis darbas, naudingas bendradarbiavimas, meistriškai atliekamas darbas, materialiniai įgijimai, naudingos patirties įgijimas, perėjimas į aukštesnį lygį moksle ar darbe, kontraktai.

Stabilumas, realūs materialūs rezultatai, kontroliuojama situacija, viskas suplanuota. Tuo pačiu galima permainų baimė, sustabarėjimas, stagnacija.

Materialiniai praradimai (maži ar dideli), išlaidos, skurdas, ne tik tiesiogine prasme, bet ir psichologine. Krizė, kai mes pasijaučiame neapibrėžtai, kai prarandame pagrindą po kojomis.

Pagalba mums ar geranoriškumas mūsų atžvilgiu, arba mūsų pagalba kažkam, nuopelnų pripažinimas, finansinė gerovė, pusiausvyra.

Lėtas augimas, rezultatas reikalauja daug darbo ir kantrybės, procesas nebaigtas ir reikalauja ilgalaikių pastangų, mažas įvertinimas už didelį darbą, daug energijos atiduodama ne tokiems svarbiems dalykams.

 

Geros perspektyvos, naujų įgūdžių įgijimas, meistriškas darbas, mylimas darbas, kuris teiki materialinę naudą.

 

 

Gerovė, nauda, pasiturintis gyvenimas, pajamos, kurių šaltiniai gali būti įvairūs.

Užtikrintas gyvenimas, stabilumas, saugumas, žemiškų norų išsipildymas. Šeima, šeimos reikalai.

 

Praktiškas bei smalsus žmogus. Naujos idėjos, naujienos, susijusios su materialiniais dalykais, konkretus pasiūlymas. Poreikis mokytis, įgyti naujų praktinių žinių, mokinio korta, žinių pritaikymas.

 

Metodiškas, organizuotas, naudingas žmogus. Įvairios pajamos. Reikia tobulėti, vykdyti konkrečias iškeltas užduotis. Rezultatai nepasirodo labai greitai.

Ekonomiška, viską apskaičiuojanti, mėgstanti tvarką, užtikrinta, dažnai turinti nuosavybę. Saugi realybė ( pastovus darbas, stabilios pajamos, namai ir pan.). Savirealizacija materialiame pasaulyje. Mažai romantikos.

 

Racionalus, mokantis planuoti žmogus, ne per daug vadovaujasi emocijomis. Materialinis stabilumas, gerovė, patikimas partneris. Bet romantikos nelabai daug.

 

Situacija, kai žmogus turi aktyviai, ryžtingai veikti, bei veikti vadovaujantis protu, o ne emocijomis. Nubrėžti tam tikras ribas. Situacija, kai žmogui tapo aišku, kaip veikti toliau. Valingo sprendimo priėmimas.

 

Neišspręstos problemos, negalėjimas veikti dėl kokių nors išorinių aplinkybių. Žmogui sunku priimti sprendimus, pasirinkti sprendimą ir veikti užtikrintai. Bandymas suvaldyti, užgniaužti jausmus.

Įtemptas, neramus laikas. Veikti trukdo vidiniai faktoriai- depresija, baimės jausmas ir pan. „Sudaužyta širdis” dėl nelaimingos meilės, ar širdies liga tiesiogine prasme. Gali būti nemaloni žinia. Pasirinkimas, einant prieš savo jausmus.

priverstinė ramybė. Reikalinga pertrauka, kovoti ar skubinti įvykius šiuo metu beprasmiška. Reikia pabūti vienam, stengtis atsiriboti nuo kasdieninių rūpesčių, tam kad atgauti jėgas, pailsėti, pasveikti. Būsimų veiksmų planavimas, problemos sprendimas.

Kerštas, kova, kurios baigtis neaiški, priešiškumas, niekšybė, smurtas, intrigos, kompromatas ir pan. Puota po pergalės, kuri tęsis neilgai. Taip elgiamės mes, arba mūsų atžvilgiu. Arba-reikia atsisakyti kažkokios beviltiškos situacijos, laukia pralaimėjimas. Gali nurodyti į melagingus tikslus ar neteisingus tikslo siekimo metodus.

Tikslingas elgesys įveikiant sunkumus, nemalonių dalykų palikimas, išėjimas iš sudėtingos situacijos, pasiryžimas plaukti link naujų krantų, būtinybė eiti savu keliu. Įvairios kelionės, persikėlimas, fizinis atstumas (pvz., meilės objektas gyvena toli), psichologinis atstumas.

 

Mokėjimas veikti gudrumu, klasta. Sukamės iš sudėtingos situacijos ne atvirai kovojant, o gudrumu, apeinant, ar net machinacijomis, apgaule. Gali nurodyti, kad žmogus vengia spręsti problemą, siekia išvengti atsakomybės. Tai, kas slapta, suklastota ir pan.

Sudėtinga situacija iš kurios sunku išsipainioti. Suvaržymai, ribojimai (pvz., varžo tradicijos, normos, kitos išorinės aplinkybės), varžo įsipareigojimai, žmogus verčiamas elgtis ne taip, kaip norėtų. Jis nesijaučia laisvas, o kartais tiesiogine prasme reiškia laisvės atėmimą. Žmogus gali būti smerkiamas, kritikuojamas ir pan. Šie nemalonumai laikini.

Sunki ir nemaloni psichologinė būsena, nevilties, nerimo, kančios, būsena. Košmarai, kaltės jausmas. Žmogus jaučiasi prislėgtas. Realiai didelės grėsmės, labai rimtos situacijos gali ir nebūti, bet žmogus blogai jaučiasi. Dažnai pats žmogus įstumia save į tokią situaciją.

Katastrofa, griūtis, viskas baigta, veiksmai beprasmiški. Rodo nemalonų įvykį,  pabaigą, griūtį, atsisveikinimą su kažkuom. Tai gali būti ir sunkaus periodo pabaiga. Korta verčia atsisakyti to, kas atgyveno. Kadangi ši pabaiga kartais priverstinė, atrodo, kad ji ne laiku, lydima skausmingų pergyvenimų

Pažas-paprastai jaunas, smalsus žmogus. Buvimas kažkiek sudėtingoje, neramioje situacijoje ir pats žmogus linkęs žiūrėti pesimistiškai, atsargiai. Galima netikėta ir kartais nelabai maloni žinia, verčianti susimąstyti. Arba gali reikšti, kad klausiantyjį kažkas stebi. Situacijos paaiškėjimas, impulsas, šviežia srovė., tačiau tai gali įvykti per konfliktą, ar aštrų pokalbį.

Greitai besivystanti situacija, dažnai kelianti stresą. Veiksmas, judėjimas, skubėjimas, Kartais veikti, ir ryžtingai iš tikrųjų būtina, o kartais tai veiksmas dėl veiksmo, nenumačius konkretaus rezultato. Gali būti kažkas aštraus, ginčai, netikėtas konfliktas ir pan. Susvetimėjimas, šaltis. Netikėtas praregėjimas.
Šis žmogus mėgstą veiksmą, yra chaotiškas, galbūt jo galvoje dega kokios nors idėjos, tikslai, greitai užpykstantis, įsitikinęs savo teisumu, ryžtingas, bet gali būti kažkiek ribotas. 

Stiprus, tikslingas, nepriklausomas žmogus, gali būti gana šaltas, problemas sprendžia apmąstydamas, vadovaudamasis logika. Situacijos paaiškėjimas, savikontrolė. Gali rodyti į įtaką asmens, kuris objektyvus, bet emociškai šaltas. Gali rodyti emociškai pavojingą situaciją, perdėtą reiklumą, nedraugišką nusiteikimą, kritiškas pastabas, sudėtingas derybas. Reikalai vyksta griežtai pagal taisykles.

Stiprus, tiesmukiškas, savimi pasitikintis žmogus, kuris savo tikslams pasiekti gali panaudoti jėgą, spaudimą, nepakenčiantis aplinkinių silpnumo, karo lyderis.
Principinis klausimas, idėja. Laikas veikti, būtina tvirtai ginti savo poziciją. Aštrus protas, žinių poreikis, mokėjimas veikti realizuojant idėjas. Mokėjimas priimti sudėtingą, sunkų sprendimą vadovaujantis logika, faktais. Valdžia (viršininkas teisėjas ir pan.)

Energija, postūmis. idėja, kūrybinė mintis, išradimas, naujas supratimo lygis, pradžia, tai, kas nauja, potencialios galimybės. Ar idėja, galimybė, bus tikrai įgyvendinta, neaišku, bet yra potenciali galimybė, energija tam, kad kažką pradėti, Įkvėpimas, entuziazmas, optimizmas, valia. Ryškūs įspūdžiai, nuotykis. Galimybė atsinaujinti, patirties įgijimas.

Ši korta traktuojama labai skirtingai. Ji gali rodyti: nauja galimybė, dėl kurios klausiantysis abejoja, neapsisprendęs. Yra tarsi gyvenimo kryžkelėje. Jis kažką pasiekė, dabar laikas įvertinti tolimesnes galimybes. Garbės troškimas. Noras išsaugoti neutralią poziciją. Būtinybė ieškoti kompromiso, bendradarbiavimo su kitais, susieti tikslą ir priemones, suderinti norus ir būtinybę.

Pagrindas, tvirta pozicija, pasiektas tam tikras tarpinis rezultatas, tam tikras plano etapas. Kažkas lieka praeityje. Kartais siūlo pakoreguoti planus.

Gerovė, gera aplinka, pozityvi energija,  harmonija, taika, ramybė, gera nuotaika, šventė, šventinė nuotaika, gerai leidžiamas laikas kompanijoje.   Tvirtas fundamentas, namai, kuriuose žmogus jaučiasi komfortiškai, yra šeimininkas, sugrįžimas namo. Pagrindas santykiams, santuokai.  Sumanymų realizavimas, sėkmingas užbaigimas, poilsis po sėkmingo darbo. 

Kava, varžymasis, konkurencija, žaidimas, interesų gynimas tarp tokių pat protingų, savo galimybių palyginimas su kitų galimybėmis. Visų varžymasis su visais, ar įraukimas į savo „žaidimą”. Tai gali būti, pvz., varžymasis darbe dėl karjeros, dalyvavimas kokiose nors varžybose. Įvairios permainos, išbandymas.

Pergalė, šlovė, pergalės paskelbimas, pergalės jausmas, postūmis į priekį, Jūsų pergalę pripažįsta aplinkiniai. Jūsų darbus vainikuoja sėkmė.

Kova, konkurencija, situacija, kai reikia ginti savo poziciją, teritoriją, galite likti vienas prieš visus. Savo pozicijas, sėkmę išsaugoti, priversti atsitraukti priešininkus galite tik kova, aktyviai priešindamiesi, nuolaidžiauti beprasmiška. Daug rečiau gali nurodyti į fizinį puolimą. Mokėjimas ryžtingai veikti, ištvermė, judėjimas į priekį.

Įvykiai vystosi nesulaikomai, kažkas greit įvyks, pasikeis.  Tai dažniau palankūs įvykiai, siurprizai, progresas. Nors teko sutikti ir priešingą nuomonę, kad rodo pauzę, sustingusią situaciją. 

Siekis gintis, priešinimasis kokiai nors situacijai, įvykiui, realiai grėsmės gali ir nebūti, tik gynybinė reakcija. Savigyna, kai reikia ginti savo asmeninę erdvę. Neleisti kištis į savo reikalaus ir stengtis per daug nesikiški į svetimus reikalus.

Rūpesčiai, slegianti atsakomybė, pareigos, sunkus darbas, žmogus prisiėmė sau per sunkią naštą. Nuovargis. Kliūtys siekiant tikslo, paskutinis išbandymas. Tikslas pasiekiamas, sunkumai įveikiami, tik tam reikia daug pastangų. Reikėtų permąstyti, ar našta, atsakomybė nėra bereikalinga ir ar nereikėtų jos nusimesti.

 

Naujos galimybės, pokyčiai situacijoje. Naujas interesas, įkvėpimas, idėja, pasiūlymas, kvietimas nuotykiui, nauja perspektyva, spontaniška pradžia, neįprasti pergyvenimai. Polinkis idealizuoti. Naujiena, ar pasiuntinys, atnešantis naujienas, draugas, ar nepažįstamas žmogus su gerais ketinimais, patikimas žmogus.

Aistringa, dramatiška figūra, nekantrumas, impulsyvumas, užsidegimas, polinkis perdėti. Judėjimas, impulsyvumas, situacijos pasikeitimas. Išvažiavimas, persikraustymas, išsiskyrimas. Gali nurodyti į asmenį, galinti pakeisti situaciją, nesantis žmogus, 

Ambicijos, lyderystė, pretenzijos, garbės troškimas, savarankiškumas, savirealizacija, įkvėpimas. Procesas vyksta. Galimas konfliktas. Gali būti tiek geranoriškai nusiteikusi, patraukli asmenybė, tiek priešininkė. Lazdų karalienė gali būti gana šališka.

Ugnies stichija, vyriška energija. Asmeninės pastangos, vedančios į sėkmę, perspektyvūs projektai, potencialo išnaudojimas, tikslo siekimas, dalykiškumas, pasitikėjimas savimi. Čia svarbu atskleisti savo asmenybę, svarbu augimas, rizika, sprendimų priėmimas. Valdinga, aistringa asmenybė, darantis ką nori, pasitikintis, su stipria įtaka, seksualus, Gali padėti atskleisti naujus horizontus. Visokios valdžios formos, valdymas galimas vadovaujantis intrigomis, manipuliacijomis. 

Džiaugsmas, laimė, norų išsipildymas, pasitenkinimas (čia priklauso nuo žmogaus, lūkesčių, kas jam yra brangu), sėkmė (daugiau ne materialaus pobūdžio. Šansas, norų išsipildymas, savirealizacija. Jausmų užgimimas, atgimimas (pirmiausia meilės), harmonija emociniame gyvenime. Gali būti tiesiog šventė, šventinė nuotaika. Gali nurodyti į gerą intuiciją, vaizduotę.

Pirmiausia korta liečia asmeninę, jausmų sferą, romantinius santykius-abipusė meilė, simpatija, prisirišimas, susitaikymas, sužadėtuvės ir pan.,   gebėjimas dalintis meile, jausmų harmonija. Jausmai abipusiai, kartais žiūrime į partnerį  pro rožinius akinius, bet tai tenkina. 

Tai gali būti ir ne tik romantinė, o ir kitokia sąjunga, ryšiai, maloni pažintis, džiaugsmingas susitikimas, priėmimas, mokėjimas veikti suderintai,  Sąjunga visada abipusė, be prievartos,  bendradarbiavimas, ryšiai malonūs. 

„Paprasti” džiaugsmai, nerūpestingas, džiaugsmingas periodas, pozityvas, pakili nuotaika, malonus poilsis po užbaigtų darbų. Šventė, malonus laiko praleidimas artimų žmonių, bendraminčių kompanijoje.

Žmogui kažkas atsibodo, jis gali jaustis persisotinęs, negatyviai, pesimistiškai nusiteikęs. Tai yra emocinio pobūdžio problemos, kažkas kelia susierzinimą. Kartais gali būti dėl negatyvios praeities įtakos dabarčiai. Kartais tiesiog tokia būsena, nusiteikimas, kai žmogus nusiteikęs negatyviai ir nepastebi, nenori matyti duodamų šansų, gali viską turėti, bet nejausti pasitenkinimo.

Sielvartas dėl praradimo. Apmaudas, nusivylimas, liūdesys. Tai emociniai pergyvenimai, stiprios emocijos, emocinė krizė. Gali rodyti, kad mes praradome kažką svarbaus, kažkas baigėsi ir tai reikia išgyventi ir pan., ar nebūtinai praradome, bet dėl kažko išgyvename.  Tačiau tokius jausmus gali sukelti nebūtinai realūs įvykiai, arba jie ne tokie ir rimti (pvz., sudužęs puodelis, nors dažniau tai nematerialaus pobūdžio dalykai-prarasti jausmai, neišsipildžiusi svajonė ir pan.). Kartais-tiesios žmogaus klaidingas įsivaizdavimas, baimė. Net jei praradimas ir didelis, jis negalutinis, lieka dvi taurės, arba atsiveria naujos galimybės. Gyvenimas nebaigtas, tiesiog žmogus gali to nematyti.

Praeitis, prisiminimai, nostalgija, dvasinis pakilimas, kilniaširdiškumas, draugystė. Sugrįžta kas buvo dingę, pamiršta, romantiški jausmai ir pan. Gali išsipildyti pamiršta svajonė ir pan. Susitikimas su seniai nematytu žmogumi. Šaknys. Gali rodyti, kad problemos priežastys vaikystėje. Šeimyninės šventės, atmintinos dienos.

Dažniausiai interpretuojama kaip iliuzijos, rūkas, apgaulė, nėra nieko aiškaus, maišome norus su realybe, Pabėgimas nuo realybės. Melagingas pasirinkimas, apsigavimas. Alkoholis, narkotikai, kitokios priklausomybės, smegenų plovimas.

Dažniausiai interpretuojama, kaip pereinamasis laikotarpis, taip pat savanoriškas atsisveikinimas, atsisakymas nuo kažko, išėjimas (praeitimi, gyvenimo būdu, žmonėmis, peržiūrimos gyvenimo vertybės). Emociškai tai gali būti gana sudetinga, bet kaip minėta, žmogus tai daro savanoriškai.  Laukia sėkmė, galimybės, bet reikia kažko atsisakyti, ar įdėti nemažai pastangų, kad pasiekti norimo rezultato. 

Gyvenimas atrodo pasisekęs, emocinis pasitenkinimas, harmonija, neslegia rūpesčiai, galima leisti sau atsipalaiduoti, maloniai praleisti laiką. Žmogus gali būti daugiau susikoncentravęs ties savimi, nei santykiais. Galimi malonūs įvykiai, norų išsipildymas. Gali nurodyti į šventę, jubiliejų, minėjimą.

Dažnai siejama su šeimyniniu gyvenimu, šeimyniniais santykiais. Šeimyninė gerovė, tvirti ryšiai, pasitenkinimas asmeniniame gyvenime, namų jaukumas, sutarimas. Emocinė pilnatvė, harmonija, norų išsipildymas, pasitenkinimas gyvenimu.

Pozityvūs, džiaugsmingi pergyvenimai, gali būti nauji jausmai, emocijos, pažintis, komplimentai, palankumo, draugiškumo demonstravimas, paslauga, susitikimas ir pan. Įsimylėjimo būsena, įsimylėjimas nebūtinai abipusis. Jaunas žmogus (vaikinas ar mergina), jausmingas. Pažai (visi) gali reikšti ir vaikus.

Emocinis pakilimas, tarsi naujas pavasaris. Žmogus nežiūri į praeitį, o žiūri į ateitį, kuri greičiausiai bus džiaugsminga ir pozityvi. Atviras ir draugiškas bendravimas, geranoriška atmosfera, susitaikymas, kompromisas, pakvietimas, nauja galimybė. Džiaugsmas. Romantiškumas, patrauklumas, jausmų kulminacija. Sąjungininkas, pasiuntinys. Gali būti kūrybiška asmenybė. Infantilumas, pasyvumas, eskapizmas, manipuliavimas.

Vandens stichija, moteriška energija. Jei asmenybė- jausminga, intuityvi, minkšto charakterio, siekianti sukurti jaukumą, ne tokia realistė, kaip kitos karalienės. Mylinčios arba mylimos moters signifikatorius. Jausmingumas, emocingumas, gera intuicija, geraširdiškumas. reiškia, kad situacija saugi, taiki, harmoninga aplinka. Meilės poreikis, jausmų įtaka, imlumas. 

Vandens stichija, vyriška, energija. Korta siejama su empatija, pasitikėjimu, ramybe, mokėjimu klausyti, jausmingumu, emocionalumu. Gali nurodyti į klausiančiojo pagalbininką, guodėją, klausiantysis jam gali jausti emocinį prisirišimą. Mylintis vyras, dosnus globėjas. Tačiau ši asmenybė taip pat gali būti ir egocentriška, įsimylėjusi save, žodžiai svarbiau nei veiksmai. Draugiška, saugi aplinka, geras nusiteikimas, žmogus neliks vienas, be pagalbos, ramus požiūris. Kartais galimybė pasiekti kažką jausmų, emocijų pagalba. Galbūt kūrybinis sumanymas.