Džonso figūros

Džonso figūros-metodika, išnagrinėta 1941 m. amerikiečių astrologo M. Džonso. Planetos gimimo žemėlapyje, išsidėsčiusios tam tikru būdu, sudaro vienokią ar kitokią konfigūraciją, kuri turi įtakos  horoskopo savininko psichologijai. Pagal planetų išsidėtymą horoskopai dalinami į 7 pagrindinius tipus (kaip tiksliai išversti, nežinau).

Splash (purslai). Planetos išsidėsčiusios vienodai visame žemėlapyje, nėra išskirtos zonos, kuri dominuotų, visos gyvenimo sferos lygiareikšmės. Toks žmogus atviras visoms gyvenimo sferoms, turi nors ir paviršutiniškų, bet globalių žinių. Lankstūs, prisitaikantys. Nėra smarkiai susikoncentravęs ties kuriomis nors gyvenimo sferomis, gali pats nežinoti, ko nori. Domisi viskuom, bet tuo pačiu gali per daug mėtytis į visas puses ir eikvoti savo energiją, sunku susikoncentruoti, įsigilinti į vieną sritį.

purslai
Splas-150x150

Splay (nuožulnuma, nukirtimas). Planetos išsidėsčiusios maždaug tolygiai, nėra didelių tuščių zonų, tik vienoje ar daugiau vietų steliumas,  labiau sukoncentruota zona (2, 3 ar 4 planetos) ten žmogus deda daugiau energijos, labiau aktyvus. Panašu kaip ir pirmu atveju,  būdinga įvairiapusė pasaulėžiūra ir interesai, tačiau yra tam tikros prioritetinės gyvenimo kryptys.   Gali realizuotis įvairiose sferose, bet yra tema ar temos, kuri domina labiausiai ir ties kuria ar kuriomis labiausiai susikoncentravęs.

Splay
splayn-150x150

 Bundle (pynė, ryšulys). Visos planetos turi tilpti į maždaug 1/3 gimimo žemėlapio. Gyvenimas telpa siauroje sferoje, tokio horoskopo savininkas susikaupęs ir susikoncentravęs ties viena gyvenimo sfera, kryptimi, ties viena veikla. Šioje srityje gali  nemažai pasiekti. Tačiau gali būti gana siaurų interesų, gyvenime apsiriboja gana siaura sritimi, kitose srityse gali būti tuštuma, tarsi atitolęs nuo pasaulio tam tikros dalies.  Siauros srities specialistas, kurio gali nedominti universalios vertybės.

bundle
bundlez-150x150

Locomotive (lokomotyvas). Planetos užima apie 2/3 gimimo  žemėlapio, o tuščia zona apie 120° (nuo 110 iki 150°). Labiau praktiški, nei horoskopo “splash” savininkai, tuo pačiu ne tokie apriboti, kaip “bundle”, gana platus požiūris į pasaulį, nepuolantys į kraštutinumus.  Tuštuma sukelia šiokį tokį disbalansą, ir tai verčia judėti į priekį,  siekti kažką daryti. Gali būti  sunkiau susikoncentruoti ties kažkuom, vienos asmenybės pusės labiau išvystytos, nei kitos. Svarbi vedančioji planeta (pirmoji prieš laikrodžio rodyklę, paveikslėlyje Saturnas)

Locomot
locomotiv-150x150

Bowl (taurė). Visos planetos užima apie pusę gimimo žemėlapio, o pusė-laisva. Pabrėžtas poliariškumas. Jaučia ribas, kur jo, o kur svetima.  Pasąmonėje paslėpti prieštaringi jausmai, neramūs. Rodo žmogaus individualumą, uždarumą.   Realizuojasi ten, kur daugiau jėgų ir gabumų. Planetos viršuje-žmogus siekia realizuotis visuomenėje, svarbus materialus pasaulis. Apačioje- žmogus labiau paskedęs savo vidiniame pasaulyje, svarbūs jausmai. Planetos prie ascendento-tokiam žmogui svarbesni jo paties interesai, mažiau svarbi kitų nuomonė; planetos prie descendento-labiau pasiduodantys kitų įtakai, siekia balanso tarp savo ir kitų interesų. Gali būti šiek tiek tendencingi, sunku pažiūrėti į pasaulį objektyviai, nes požiūris gana vienpusiškas, tuo pačiu būdingas unikalus vidinis pasaulis.

bowl
bowlz-150x150

 Bucket (krepšys, kibiras). planetos užima pusę žemėlapio, o viena išsiskiria ir yra kitoje pusėje (arba dvi planetos, bet susijungusios). Išsiskirianti planeta rodo horoskopo savininko kryptį, interesą.  Būdingi “taurės” horoskopo bruožai, tačiau žmogus turi tikslą, bus svarbi planetos sfera, kuri yra atskirai, viršūnėje, energija bus skiriama veiklai, susijusiai su šia planeta. Koncentruota energija išskiria žmogų iš kitų, žmogus tikslingas, jis gali būti lyderiu, arba jaustis vienišas.

bucket
bucketz-1-150x150

Seesaw (supynės). Planetos pasiskirsčiusios po dvi grupes, užimančias maždaug 120°, tarp jų tuščia erdvė, užimanti ne mažiau 60°. Svarbios 2 gyvenimo sferos,kurios  gali būti ir sunkiai suderinamos. Tokie žmonės dvejopos natūros, gyvena tarsi du gyvenimus. Žmogus gali būti priverstas ieškoti kompromiso ir pusiausvyros, kad išlikti stabiliu, iškoti ritmo, kuris leistų pereiti nuo vienos gyvenimo sferos prie kitos, jas derinti. Žmogus gali į viską pasižiūrėti tarsi iš dviejų pusių, todėl gana objektyvus.

supyne
supynes-150x150

Gali būti išskiriamos ir kitos planetų konfigūracijos, pvz.,taburetė-yra užimta zona (kaip bundle) ir dvi planetos atskirai (nesusijungusios) priešais-“kojytė”. Žmogus pakankamai stabilus, įvairiapusiškas.

taburete

Apibendrintai galima išskirti du planetų konfiguracijų variantus: planetos išsidesčiusios visame horoskope maždaug vienodai, arba susikaupusios vienoje ar dviejuose vietose. Pirmu atveju pas žmogų įvairiapusiški interesai, jis domisi įvairiomis gyvenimo sritimis, kitu atveju labiau susikoncentravęs ties vienu interesu, konkrečioje gyvenimo srityje, o kiti ne tokie svarbūs.

Similar Posts