Planetų aspektai astrologijoje

Aspektai astrologijoje-kampiniai atstumai tarp planetų  ar kitų dangaus sferos taškų (pvz., planetos ir ascendento ar MC), matuojami laipsniais, minutėmis, sekundemis. Taigi aspektas yra ryšys tarp planetų.

Pažymėtina, kad įtaką turi ne visi kampiniai atstumai tarp planetų.

Aspektai klasifikuojami įvairiai. Pagal kampinį atstumą  į –mažorinius ir minorinius. Pagal aspekto kokybę-harmoningiįtempti. Dinaminius faktorius-artėjantys, tikslūs, tolstantys aspektai.

Astrologijoje daugiausia naudojami pagrindiniai (vadinami mažoriniais) 5 aspektai (atstumai 0, 60, 90, 120 ir 180 laipsnių). Šiuo atveju kalbame apie aspektus tarp dviejų planetų (gali susidaryti ir aspektų konfigūracijos tarp daugiau kaip dviejų planetų). Šie aspektai tiesiogiai veikia žmogaus asmenybę, iššaukia aktyvius įvykius gyvenime.   Tai-susijungimas (konjunkcija) 0º))-planetos išsidėstę kartu, susijungimas gali būti tiek harmoningas, tiek įtemptas aspektas, priklausomai, kokia planetų, dalyvaujančių susijungime prigimtis; harmoningi aspektai-trinas, trikampis(kampas tarp planetų 120º), sekstilis (60º), neharmoningi (įtempti) aspektai-opozicija (kampas tarp planetų 180º), kvadratas (90º). Harmoningi aspektai susiję su palankiomis asmens realizavimo galimybėmis, stabikiu gyvenimu, o kartais ir su pasyvumu, tingumu, kadangi viskas ateina lengvai. Neharmoningi aspektai susiję su kova, kliūčių įveikimu, prieštaravimais, vidiniais konfliktais, sunkumais, kaip postūmiu veikti, sprendimo būdų paieška.

Taigi aspektai dar skiriami į harmoningus ir įtemptus (neharmoningus).

aspektai

Aspektai charakterizuoja ryšį tarp planetų. Jei tarp planetų yra kokos nors aspektas, tai šių planetų funkcijos bus susijusios.

Jei  daugiau įtemptų aspektų, gyvenimas labiau atrodo kaip iššūkis. Jei aspektai vien  harmoningi (ypač trikampis), žmogui nereikia dėti pastangų ir todėl jis gali tiesiog tingėti kažką daryti. Neharmoningi aspektai neleidžia atsipalaiduoti, tai stimulas veikti. Todėl geriausia, kai horoskope yra ir harmoningų, ir įtemptų aspektų.

aspekt

Susijungimas  (0 º) – planetos išsidėsčiusios šalia viena kitos (0°).  Stiprus aspektas, čia planetų energija susilieja, veikia  kartu. Ar susijungimas įtemptas, ar harmoningas, priklauso nuo aspektą sudarančių planetų. Jei planetos skirtingos pagal prigimtį, viena iš planetų „pikta“ (pvz., Marsas, Plutonas), aspektas laikytinas įtemptu. Susijungimui gimimo žemelapyje galimas orbisas- Saulės, Mėnulio susijungimui-iki 10 laipsnių, kitoms planetos-iki 8 laipsnių. Susijungimas su Saule yra keletos rūšių: planeta „Saulės širdyje“ – susijungimas su orbisu nuo 0° iki 17′.  Planeta „sudeginta“ Saulės-kada planeta yra sudeginta Saulės, nuomonės skirtingos, vienų nuomone, iki 3 laipsnių, o kitų- net iki 8,5 laipsnių  (daugiau senovės astrologijoje, dabar sudegimo orbisas dažnai taikomas mažesnis).

Trinas  (120 º) -pasisekimas, sėkmingas aplinkybių susiklostymas. Sukuria ramybės pojūtį,  tam tikrą apsaugą, stabilumą. Planetos trine leidžia savo galimybes realizuoti  be didelių valios pastangų, ar savaime, mums tik reikia sutikti su pasiūlymu, galimybėmis. Orbisas iki 8 laipsnių.

Sekstilis ⚹ (60º) palankus aspektas, bet veikia  silpniau nei trinas. Taip pat tam tikras geras šansas, galimybė, ir nuo žmogaus priklauso ar jis ją išnaudos, tai stimulas veikti. Orbisas iki 4 laipsnių.

Opozicija  (180º)- priešybė, priešpastatymas, praradimai, išsiskyrimas, negalėjimas pasiekti kažko, reikalavimas spręsti užduotį, pasirinkti. Čia gali pasireikšti kraštutinumai. Opozicija sukuria įtampą žmogaus gyvenime ir kyla pasirinkimo klausimas. Skirtingai nei kvadratūra, kur reikalinga kova, čia labiau  reikia ne veikti, o priimti tam tikrą sprendimą, kažką pasirinkti. Orbisas iki 7 laipsnių.

Kvadratūra □ (90º) –  kliūtys, prieštaravimai, apribojimai, nuomonių susidūrimas, reikalauja kovos, veiksmų, ieškoti naujų realizacijos būdų pagal planetų funkcijas. Kvadratūros situacija nebūtinai reiškia pralaimėjimą, bet tam, kad kažką pasiekti, reikia išeikvoti daugiau jėgų. Orbisas iki 6 laipsnių.  

Kartais prie mažorinių dar priskiriamas kvikonsas (150º)arba kažkas  tarp mažorinio ir minorinio. Traktuojamas nevienareikšmiškai, dažniausiai priskiriama prie įtemptų aspektų. Aiškinamas kaip-reikalauja permainų, prisitaikymo prie sąlygų, ar asocjuojamas su pareigomis, kilusiomis del praeities klaidų, primena apie silpnas vietas.

Aspektai gimimo žemėlapyje veikia visą gyvenimą, planetų tranzitai yra trumpalaikiai (trukmė priklauso nuo tranzite dalyvaujančių planetų).

Daugiau kaip dvi planetos susijusios per aspektus, sudaro aspektų konfigūraciją. Konfigūracijos gali būti sudarytos iš vienodų aspektų, ar iš skirtingų aspektų rūšių (didysis trikampis, bisekstilis, tau-kvadratas ir kt.)

Planetų (daugiau kaip 3) susikaupimas viename Zodiako ženkle vadinamas steliumu. Galima išskirti dviejų rūsių steliumą-kai planetos susijungusios, ar kai tiesiog randasi viename ženkle. Zodiako ženklo, kuriame yra steliumas, savybės labiau reiškiasi žmogaus gyvenime.

Steliumas Ožiaragyje
Planetų steliumas Ožiaragio ženkle

Similar Posts