Soliaras

Soliaras-prognozavimo metodas,   charakterizuojantis  žmogaus metų  gyvenimo situaciją metams,   nuo vieno gimtadienio iki kito, parodo, kokios gyvenimo sferos  bus svarbios  atititinkamais metais.  

Laikas ir vieta, kuriai sudaromas soliaras. Soliaras sudaromas lygiai tuo momentu, kada tranzitinė Saulė atitinkamais metais sugrįžta į tą Zodiako tašką, kur buvo žmogaus gimimo metu. Tai įvyksta kiekvienais metais arba žmogaus gimimo dieną, arba diena ankščiau. 

Tačiau pažymėtina, kad norint prognozuoti įvykius, ar įvykis tikrai įvyks, vien soliaro neužtenka , reiketų naudotis keletu metodų. Svarbiausiais prognozavimo metodais laikomi  direkcijų, progresijų, tranzitų metodas, po to jau Saulės sugrįžimo (soliaras). Soliaras ir yra dalinis tranzitų metodo atvejis, tai tranzitas Saulės sugrįžimo momentui.

Kas liečia soliaro sudarymo vietą, čia nesutarimų daugiau.  Pvz., Levinas ir kt . (knygoje “Soliaras (saulės sugrįžimo žemėlapis), 2009 m.)” išreiškė nuomonę, kad  paprastai soliaras sudaromas tai vietai, kur žmogus nuolat gyvena dominančiais mus metais.  Tačiau taip pat nurodo, kad pagal jų praktiką verta žiūrėti soliarą tiek tai vietai, kur gyvena, tiek gimimo vietai-formalūs įvykiai (pvz., santuoka) geriau matomi gyvenamosios vietos soliare, o neformali pusė(pvz., meilė)- gimimo vietos soliare.

Soliaro inerpretacija

I. Jau minėtoje knygoje (Levin ir kt.) soliaro interpretaciją siūloma pradėti nuo viengubo soliaro žemėlapio nagrinėjimo, o paskui jau nagrinėti dvigubą žemėlapį- soliarą ant gimimo žemėlapio.

Galima pradėti nagrinėti nuo bendrų dalykų-pvz., kokie kryžiai kampiniuose būstuose soliaro žemėlapyje, jie parodo metų dinamiką. Kampiniai būstai kardinaliuose ženkluose- staigūs pokyčiai, aktyvūs metai.  Kampiniai būstai fiksuotose ženkluose, stabilumas, lėtas vystymąsis, kažkas įsišaknija gyvenime.  Kampiniai būstai mutabiliuose kryžiuose-metai permainingi, svarbu socialiniai santykiai, daug kas priklauso nuo aplinkybių, kitų  žmonių, galite užbaigti kažkokius reikalus, projektus.  Jeigu skirtinguose kryžiuose- veiks skirtingai. 

Pirmiausia žiūrime į planetų išsidėstymą Soliaro būstuose, paskui į aspektus ir konfigūracijas, susidarančias tarp planetų, taip pat atkreipiame demesį,  kokių būstų valdovai yra planetos soliare.

Priklausomai nuo to, kokios planetos randasi būstuose ir kaip aspektuotos, sprendžiame apie tai, ar palankios galimybės laukia  žmogaus atitinkamoje gyvenimo sferoje, ar numatomi kokie nors sunkumai (taip vadnamos planetos malefaktoriai arba piktos planetos-Saturtnas, Plutonas, Marsas).

Svarbu atsižvelgti į šiuos momentus: kuo arčiau planeta busto kuspido, tuo ryškesnis bus įvykis susijęs su šios planetos ir šio  būsto tema. Svarbią įtaką per metus turi planetos, stovinčios kampiniuose būstuose, ypač I-ame ir X-ame.. Reikėtų atkreipti dėmesį į aukščiausią planetą soliare (kuri randasi arčiausiai MC),  ji gali būti pagrindinė,  formuojantis svarbiausiam metų įvykiui. Taip pat svarbu, kokio būsto valdovas ta planeta yra.  

Kylantis Mėnulio mazgas būste rodo sferą, kur atsiras naujų tendencijų ar žmogus gali kažką įgyti, besileidžiantis Mėnulio mazgas rodo, kur žmogui gali tekti kažko atsisakyti , su kažkuom išsiskirti.

Kaip nurodoma toj pačioj minėtoje knygoje, opozicija ne visada griaunantis aspektas, gali nurodyti glaudų ryšį tarp būstų, kuriuose yra opozicija.

Atvirkščiai, tais metais, kai metuose nėra ryškių įvykių, paprastai nėra planetų susijungimo su kuspidais, kai kurios yra įjungtuose būstuose.

Planetų padėtis Zodiako ženkluose mažiau reikšminga , nei būstuose (daugiau nurodo į patirties tipą). Soliaro Asc padėtis atitinkamame ženkle nurodys apie žmogaus aktyvumą atitinkamais metais (pvz., Avine-aktyvus ir nepriklausomas).

Planetų aspektams soliare taikomi tie patys orbisai, kaip ir natalinėje astrologijoje, planetų susijungimui su būstų kuspidais -5 laipsniai.

Planetų  išsidėstymas Soliaro būstuose informuoja apie tai, kokiose gyvenimo sferose  atitinkamais metais bus paskirstyta žmogaus energija. Svarbus būstas Soliare, kuriame randasi Saulė, tai svarbi sritis, ar kur žmogus įdės daug energijos. Ten kur Mėnulis-permainos, ar  bus reikalinga prisitaikyti prie permainų. Kur Merkurijus-žmogus daug mąstys apie šią gyvenimo sferą, ar bus daug bendravimo. Kur Venera-sfera, į kurią bus įtrauktas emociškai. Marsas-sfera, kur bus  maksimaliai aktyvus, dės pastangas. Jupiterio padėtis nurodys, kur  galima pasiekti sėkmę, laukia augimas. Kur Saturnas-sferos, kur galimi apribojimai, tuo pačiu ten gali įvesti tvarką, ugdyti discipliną. Uranas-kur galimos staigios permainos, netikėtumai. Kur Neptūnas-galima painiava, neaiškumai. Kur Plutonas-transformacija, pasikeitimai, galimi valdžios klausimai, santykiai su jėgos struktūromis.

II. Kitas darbo su soliaru etapas-jį dedame ant natalinio žemėlapio.  Čia galime analizuoti,  tiek kaip soliaro žemėlapio planetos ir būstų viršūnės išsidėsto ant gimimo žemėlapio; tiek ir kaip gimimo žemėlapio planetos ir būstų viršūnės patenka ant  soliaro žemėlapio.

Analizuojame šiuos faktorius: soliaro žemėlapio planetas ir Mėnulio mazgus nataliniame žemėlapyje, į kokius gimimo žemėlapio  būstus patenka, su kokiomis natalinėmis planetomis ir būstų kuspidais sąveikauja (pirmiausia žiūrime susijungimus, nes įvykiai ryškiausi, paskui kitus aspektus, kuriuos formuoja soliaro planetos su natalinėmis planetomis) ; kad nustatyti įvykio pobūdį tiksliau, reikia žiūrėti, kokio būsto valdovas soliaro planeta (įvykio priežastis).  Kaip minėta, tai yra tas pats kaip ir tranzitas gimimo laikui, skirtumas tik tas, kad visos planetos veikia metus, nuo gimtadienio iki gimtadienio.

Taip pat nagrinėjame  soliaro būstų kuspidus nataliniame žemėlapyje, į kokius natalinius būstus patenka (svarbiausia soliaro būstų kuspidų susijungimas su natalinių būstų kuspidais). Pirmiausia žiūrime, kur patenka soliaro ašys  nataliniame žemėlapyje. Soliaro Asc padetis nurodys, į ką bus pirmiausia nukreiptos žmogaus pastangos, jo demesys  (pvz., soliaro Asc V –ame gimimo žemėlapio būste, pastangos ir demesys bus nukreipti į  meiles santykius, kūrybą, vaikus) , po to atkreipiame demesį į susijungimą soliarinio būsto kuspido su nataline planeta.  Soliaro MC nurodys, kur žmogus atitinkamais metais pasieks tam tikrų rezultatų, kas turės įtakos jo karjerai, statusui. Pvz., soliaro Asc I būste natalinio žemėlapio- žmogaus demesys šiais metais nukreiptas pirmiausia į patį save, savo reikalus ir problemas, planų realizavimą.; soliaro Asc VII-ame natalinio žemėlapio būste- svarbi santykių tarp partnerių tema, galima nauja svarbi pažintis, užsimegzti partneriški santykiai.

Kur  susidaryti soliaro žemėlapį, jei nenaudojate astrologinės programos? Galite, pavyzdžiui  čia https://horoscopes.astro-seek.com/solar-return-chart

Susivedame savo gimimo datą, kuo  tikslesnį žinomą laiką, gimimo miestą, pasirenkame metus, kurie Jus domina, bet miestą kuriame paprastai nuolat gyvenate Saulės sugrįžimo į natalinį tašką metu.  Apačioje dar galite rasti išplėstinę paiešką. 

Jeigu norite panagrinėti tik viengubą Saulės sugrįžimo žemėlapį (soliarą), kas pradžiai būtų papraščiau, susidarę soliarą, spauskite kur pažymeta rodykle:

soliaras
viengubas soliaro žemėlapis
soliaras
Soliaro žemėlapis ant gimimo žemėlapio

Similar Posts