Planetos Zodiako ženkluose

Planeta pasireiškia deka Zodiako ženklo, kuriame randasi. Zodiako  ženklas atgyja tada, kai jame yra planeta. Ženklas  suteikia planetai tam tikrą vaidmenį, planetos skirtinguose ženkluose reiškiasi skirtingai. Ir priklausomai nuo to, ar sutampa planetos ir Zodiako ženklo prasmė,  vienuose ženkluose planetos veikia,   atskleidžia savo potencialą stipriai, kituose atvirkščiai, planetų savybės gali būti varžomos, atsiskleisti  iškreiptai, nes planetos ir  Zodiako  ženklo prasme skirtinga. 

Atsižvelgiant į tai, išskiriamos šios planetų padėtys:

Valdymas-pati stipriausia planetos padėtis, ji tarsi randasi savo namuose, šioje padėtyje geriausiai atsiskleidžia visos planetos savybės. T.y., Zodiako ženklo savybės sutampa su planetos prasme, energijomis. Pvz., Merkurijus, siejamas su komunikacija, mąstymu, yra Dvynių ženkle, kurio savybės-komunikabilumas ir pan., taigi šiame ženkle Merkurijaus savybės atsiskleidžia pozityviai ir čia jis yra namuose. 

 Egzaltacija-taip pat stipri planetos padėtis, čia planetos savybės taip pat pasireiškia ryškiai, pozityviai, planeta atskleidžia savo savybes iš geriausios pusės, tik galima sakyti atsiskleidžia ne taip plačiai, nei valdomame ženkle. Tokiame ženkle planeta, nors ir ne savo namuose, bet yra  gerbiamas privelegijuotas svečias. Teigiama , kad į tokias planetas reikėtų orientuotis, renkantis profesiją. 

Kritimas-silpna padėtis, čia planeta pasireiškia iškreiptai, nenatūraliai.

Planeta tremtyje ar išvyta (angliškai detriment taip pat-nuostolinga)-silpna planetos padėtis, planeta yra priešingame ženkle, nei valdo, tarsi nepažįstamoje teritorijoje. Planetos padėtis neadekvati ir jai sunku pasireikšti. Pvz., Marsas tremtyje-žmogus arba per daug agresyvus, kai reikia susilaikyti, arba per daug nedrąsus, nesugeba priešintis, kai reikia parodyti drąsą.

katined

Neutrali planetos padėtis- kai nepriklauso nei vienai iš išvardytų. Tokia planeta, kuri nera valdomame ženkle, egzaltacijoje, tremtyje, ar kritusi, vadinama planeta- peregrinu.  

Tokiam  planetų skirstymui daugiau dėmesio buvo skiriama tradicinėje astrologijoje, šiuolaikinėje astrologijoje tam skiriama mažiau reikšmes.

Kai stipri planetos padėtis, ją tiesiog reikia išnaudoti, silpna padėtis-su šia planeta reikia daugiau  dirbti, vystyti. Jei yra ne viena planeta tremtyje, ar kritusi, gali būti kažkiek sunkiau išreikšti save, ar tekti susidurti su kokiais tai gyvenimo iššūkiais atitinkamos planetos funkcionavimo srityje, ar būsto sferomis, kur randasi planeta.

Zodiako ženklai planetoms suteikia tam tikras savybes, tarsi vaidmenį, keičia kokybę, planetos stiprybę (veikia skirtingai). Ženklų ir planetų santykis:

 

Valdymas

Egzaltacija

Kritimas

 Tremtis

Saulė

Liūtas

Avinas

Svarstyklės

Vandenis

Mėnulis

Vėžys

Jautis

Skorpionas

Ožiaragis

Merkurijus

Dvyniai, Mergelė

kai kurių
nuomone
egzaltuoja
Vandenyje
 

Šaulys, Žuvys

Venera

Jautis, Svarstyklės

Žuvys

Mergelė

Skorpionas, Avinas

Marsas

Avinas, Skorpionas

Ožiaragis

Vėžys

Svarstyklės, Jautis

Jupiteris

Šaulys, 

Žuvys

Vėžys

Ožiaragis

Dvyniai, Mergelė

Saturnas

Ožiaragis, Vandenis

Svarstyklės

Avinas

Vėžys, Liūtas

Uranas

Vandenis

Skorpionas

Jautis

Liūtas, Vėžys

Neptūnas

Žuvys

vieningos nuomonės

nėra

vieningos nuomonės nėra

Mergelė, Dvyniai

Plutonas

Skorpionas

Liūtas

Vandenis

Jautis, Svarstyklės

Dėl aukštųjų planetų egzaltacijos, kritimo vieningos nuomonės nėra. Vienų nuomone, Neptūnas egzaltuoja Vandenyje, kritęs  Liūte, kitų-atvirkščiai- egzaltuoja  Vandenyje, dar kitų-egzaltuoja Vėžyje, kritęs-Ožiaragyje. 

Avino ženklas planetoms suteikia aktyvumą, impulsyvumą, karštumą. Jaučio ženklas – tvirtumą ir praktiškumą. Dvynių-lengvumą, judrumą; Vėžio- širdingumą, jautrumą, pažeidžiamumą, Liūto- ryškumą, reikšmingumą; Mergelės -racionalumą, Svarstyklių-taikumą, kompromiso, pusiausvyros siekimą, Skorpiono-psichologiškumą, niūrumą; Šaulyje-socialumą, plėtimąsį, Ožiaragyje-asketiškumą, apribojimą, Vandenyje-originalumą, netikėtumą; Žuvyse-paslaptingumą ir pan.

Pavyzdžiui, Merkurijus Dvyniuose-  daug kontaktų, intelektuali veikla, Mėnulis Mergelėje -racionalios emocijos,  kontroliuojamos protu, Merkurijus Ožiaragyje-praktiškas, tikslus mąstymas, kontaktai užmezgami siekiant savo tikslų ir t.t.  

Similar Posts