Mėnulio mazgai

Mėnulio mazgai -dvi fiktyvios planetos, kurios astrologijoje naudojamos labai seniai. Mėnulio orbitos kirtimosi su ekliptika taškai. Tai taškai, kur vyksta užtemimai. Judėdamas Mėnulis atsiduria tai piečiau, tai šiauriau ekliptikos. Taškas, kai Mėnulis pereina iš pietinės dangaus skliauto pusės į šiaurinę, vadinamas kylančiu Mėnulio mazgu (arba šiauriniu, arba Drakono galva), o atvirkščiai- iš šiaurinės į pietinę-besileidžiantis (arba pietinis, arba Drakono uodega).  Abu šie taškai ekliptikoje išsidėstę vienas priešais kitą.  Indų astrologijoje šiaurinis Mėnulio mazgas vadinamas Rahu, pietinis-Ketu. 

Pereina per Zodiaką beveik per 19 metų, juda kryptimi, priešinga planetoms.

Žymėjimas:

menulio_mazgai

Mėnulio mazgai traktuojami  įvairiai, priklausomai nuo astrologinės sistemos. Mėnulio mazgams astrologijoje dažnai suteikiamas karminis atspalvis.

Vieni sureikšmina Mėnulio mazgus, kiti nekreipia dėmesio. Vieniems užtenka, kad Mėnulio mazgai yra tam tikrame Zodiako ženkle ir horoskopo būste, kad traktuoti Mėnulio mazgus ir suteikti jiems nemažą reikšmę. Kiti siūlo atsižvelgti tik kai Mėnulio mazgai susijungia su kitomis planetomis. Nors dėl aspektų nuomonių vieningų be abejo nėra.

Viena iš traktuočių (pagal rusų astrologą Denis Kutaliov):  Jei susijungia su Mėnulio mazgu Saulė ar Mėnulis, situacija tampa labiau fatališka, planeta laikoma mažiau savarankiška, tarsi nešama tėkmės.  Tiek susijungimas su pietiniu, tiek su šiauriniu mazgu reiškia, kad procesas mažiau kontroliuojamas. Jeigu su Mėnulio mazgu susijungia kitos planetos (ne Saulė ir Mėnulis) – su kylančiu Mėnulio mazgu, tai suteikia galimybę pasirodyti, pasižymėti pagal tą planetą; jei su pietiniu Mėnulio mazgu, atvirkščiai, sumažėja galimybė pasireikšti, būti pastebėtam.  

Klasikinėje astrologijoje traktuojama, kad pietinio ir šiaurinio Mėnulio mazgų ašis rodo dvasinio vystymosi kelią. Taip pat kiti pabrėžia, kad rodo karmines užduotis, galima sakyti kolektyvinę karmą, nes pas daugelį žmonių Mėnulio mazgai tuose pačiuose ženkluose ir būstuose. Kur, kuria kryptim reikia eiti, ko siekti, rodo šiaurinis (kylantis) Mėnulio mazgas. Bagažas, tai ką mes atsinešėm iš praeito gyvenimo- pietinis (besileidžiantis) Mėnulio mazgas. Tai labiau išreikšta, kai mazgai susijungia su planetomis, be to, tai individualizuoja tas karmines užduotis ir traktavimą. Jeigu planeta (-os) jungiasi tik su pietiniu mazgu, galbūt užduotis yra atidirbti praeitų gyvenimų temas, tai, kas nepadaryta, nesuvokta praeituose gyvenimuose.

Mėnulio mazgai sudaro ašį, jei pvz. pietinis Mėnulio mazgas Avino ženkle, tai šiaurinis (kylantis)-priešingame Svarstyklių ženkle. Jei kylantis I-ame horoskopo būste, besileidžiantis- VII-ame būste.

Remiantis ankščiau minėta traktuote apie tai, kad Mėnulio mazgai rodo karmines užduotis, galima traktuoti juos taip:

Jei kylantis Mėnulio Mazgas I-ame horoskopo būste-Jūsų užduotis-siekti atskleisti save, savo asmeninį potencialą, savo individualybę.

Jei kylantis Mėnulio Mazgas II-ame būste- svarbu siekis būti materialiai savarankiškais ir stabiliais, atrasti uždarbio būdus.

Jei kylantis Mėnulio Mazgas III-ame būste- svarbu bendravimas, komunikacija, pažinimas. Svarbu darbas su informacija, jos perdavimas.

Jei kylantis Mėnulio Mazgas IV-ame būste- svarbu saugoti šeimos vertybes, palaikyti šeimos tradicijas, išsaugoti šeimos, turtą, tradicijas, galbūt imtis įsipareigojimų, padėti šeimai; dirbti su giminės programomis. Žmogus gali kažkuriais momentais suprasti, kad šeima svarbiau nei karjera.

Jei kylantis Mėnulio Mazgas V-ame būste – svarbu kūryba, atskleisti save kūryboje, tiesiog saviraiška, o gal kažkam svarbūs vaikai.

Jei kylantis Mėnulio Mazgas VI-ame būste- naudinga pasitarnauti kitiems, visuomenei, ar tai per savo darbą, ar tiesiog būti naudingu kažkuom visuomenei, ar gyvūnams. Svarbu atlikti savo darbą gerai, priimti racionalius sprendimus. Be to, naudinga užsiimti savo svetainės pataisymu.

Jei kylantis Mėnulio Mazgas VII-ame- svarbu santykių vystymas su partneriais, kitais žmonėmis, vystymasis, atsiskleidimas santykiuose su kitais žmonėmis.

Jei kylantis Mėnulio Mazgas VIII-ame- svarbi asmenybės transformacija, gilių emocijų, ekstremalių situacijų išgyvenimas, savianalizė. Galbūt bus svarbu spręsti klausimus, kaip elgtis su svetimais pinigais, resursais.

Jei kylantis Mėnulio Mazgas IX-ame- svarbu plėsti akiratį, gali būti svarbios tokios temos, kaip filosofija, išsilavinimas, kelionės.

Jei kylantis Mėnulio Mazgas X-ame- svarbi realizacija visuomenėje, nusibrėžti svarbius tikslus, ieškoti savo pašaukimo.

Jei kylantis Mėnulio Mazgas XI-ame- galbūt svarbu siekti savo svajonių, domėtis kokiomis globaliomis temomis, ieškoti bendraminčių, vystyti santykius su draugais ar galbūt užsiimti kokia prasminga veikla bendraminčių organizacijose.

Jei kylantis Mėnulio Mazgas XII-reikėtų rasti laiko užsiimti dvasiniu vystymusi, pabūti ramybėje kartu su savimi. Galbūt užsiimti pagalba labiau nuskriaustiems ir pan.

Similar Posts