Planetos horoskopo būstuose

Planetos horoskope yra labai svarbios, būtent jos atneša į žmogaus gyvenimą tam tikrus įvykius. Planetos-tarsi aktoriai, horoskopo būstai -tarsi scena, ar situacijos, kurioje planetos vaidina savo vaidmenį, vaidmuo-  Zodiako ženklas, kuriame randasi planeta.

Galima sakyti, kad planeta ženkle-tam tikrų savybių charakteristika, veikia psichologiniame lygyje, planeta būstuose- įvykių, situacijų charakteristika, čia planeta  veikia įvykių lygyje.

Planeta, patekdama  į tam tikrą horoskopo būstą, realizuojasi per jį, to būsto sferose,   planetos energija bus atiduodama tose srityse, už kurias atsakinga planeta.

Horoskopo būsto traktavimas priklauso nuo to, kokios planetos jame randasi. Būsto, kuriame yra daug planetų sfera bus svarbesnė gyvenime, čia bus daugiau įvykių, čia rurite būti aktyvus, realizuoti save.  Tai nereiškia, kad būsto, kuriame nėra planetų, sferoje nieko nevyksta, reikia žiūrėti būsto valdovą. Tačiau ši gyvenimo sfera bus mažiau svarbi, aktyvi, ten nedesitie tiek pastangų.

Horoskopo būstui turi įtakos ir planeta-būsto valdovas ir planetos, esančios  būste. Planeta-būsto valdovas tarsu bendras  delegatas (pvz. VII busto valdovas-bendras mūsų santuokinių partnerių įvaizdis)  apsprendžia bendrą situaciją, tarsi nustato bendrus parametrus, planetos-atskiros situacijos, savybės, horoskopo būsto aplinkybės, veiklos, susijusios su tuo būstu, ypatybės (pvz., planeta X būste apibūdina vieną iš galimų profesijų.  Tačiau apibendrintai  mūsų karjerą  rodo X būsto valdovas).  Būsto valdovas dažnai pasireiškia kaip tam tikri žmonės, rodo kokie jie yra, kokios psichologinės savybės ir pan.

Pvz.: Mėnulis I būste-mes esame permainingi, būdinga nuotaikų kaita, esame imlūs, emocingi, galime dažnai keisti ir  savo išvaizdą.  Marsas pakliuvęs į VIII būstą , likęs į rizikingus poelgius, tuo pačiu dideja pavojų galimybė. Marsas V būste-energija gali būti atiduodama sportui.  Marsas VII būste-galimi gana karingi , konfliktiški santykiai tarp gyvenimo partnerių, ark ad parneris, pvz.,  užsiima pavojinga veikla. Jupiteris-II būste plečia galimybę uždirbti pinigus, VII būste-gali duoti naudingą santuoką.

Similar Posts