Kas yra elektyvinė astrologija. Elektyvinės astrologijos tipai

Elektyvinė astrologija, dar vadinama pasirinkimo astrologija – astrologijos kryptis, naudojanti metodus, padedančius parinkti tinkamą laiko momentą tam tikram  veiksmui  atlikti, projektui, sumanymui įgyvendinti,  ir pan.  (pvz., pirkiniui,   kelionei, vestuvėms, renginiui, chirurginei operacijai ir t.t.)

Elekcija  – palankiausio laiko kokiam nors veiksmui, sumanymui ir pan. įgyvendinti parinkimo procedūra.

Elekcija atsirado senovėje, kai žmonės  pradėjo užsiimti prognozavimu  ir pastebėjo, kad kai kurie momentai geriau tinka kai kuriems reikalams, veiksmams įgyvendinti. Žmonės senovėje manė, kad rinkdami palankų momentą renka, kada tam tikram reikalui palankios Žvaigždės, arba Dievai.

Teigiama, kad beveik neįmanoma parinkti idealaus elektyvo, ir dažnai mes esame ribojami tam tikro laiko tarpo, per kurį  mes galime rinktis. Be to, yra  dalykų, kuriems kiek berinktumėm tinkamą laiką, jei nelemta įvykti, tai  ir neįvyks (čia reikėtų žiūrėti gimimo žemėlapį).

Astrologas Vivian  E. Robson  (“Electional astrology”) išskiria šiuos elekcijos tipus: 1) mundaninis ; 2) natalinis (radikso); 3) chorarinis.

Mundaninis elektyvas pasirenkamas, kai įgyvendinamas projektas, susijęs su 1) daugelių žmonių 2) projektas ilgalaikis. Patiems stambiausiems, ilgalaikiams projektams atsižvelgiama į Jupiteri-Saturno susijungimo  ciklą (tai buvo daroma jau kai dar nebuvo atrastos aukštosios planetos-Plutonas, Neptūnas, Uranas). Šis ciklas sutampa su maždaug 20 metų periodu ir numato pagrindines tendencijas šiam periodui.

Kitas mundaninis metodas- Saulės ingresija į Avino Zodiako ženklą (kai Saulė grįžta į Avino ženklą). Čia numatomos metų tendencijos, tinkama, pvz., svarbiems miesto renginiams parinkti, į kuriuos įtraukiama daug žmonių.

Kitas mundanis (taip pat kolektyviniams renginiams, projektams ir pan.) metodas-lunacijos, kai prasideda Mėnulio jaunatis ir pilnatis, arba kitaip- Saulės ir Mėnulio susijungimas ar opozicija. Šiek tiek plačiau apie lunacijos elektyvą, pvz., šiandien, 2022-02-04 mums reikia parinkti laiką kokiam tai svarbiam įvykiui, randame, kada buvo artimiausia lunacija iki elektyvo, t.y., o tai buvo tranzitinių  Saulės ir Mėnulio susijungimas,  2022-02-01 7:12 val. , sudarome žemėlapį tai teritorijai, kur sudaromas tas elektyvas, čia svarbus ascendentas ir jo valdovas, taigi, pvz., dvi savaites iki kitos lunacijos bus svarbūs klausimai, susiję su Ožiaragio ženklo valdovu-Saturnu. Po to lyginame minėtą mundaninį lunacijos horoskopą su mūsų parenkamu elektyvu ir, čia svarbu, kad mūsų elektyvo Asc nepatektų į mundaninio horoskopo XII-ą ar VIII-ą būstą (nebent sprendžiame klausimus, susijusius su šiais būstais), antra, Asc valdovas ar taškas, kur susijungia Saulė-Mėnulis, neturėtų pažeisti aspektais svarbių elektyvo vietų. 

Tačiau daugumoje atvejų, mes sprendžiame savo asmeninius klausimus ir jokių mundaninių elekcijų tam neprireikia.  Tinkamą laiką nustatyti kokiam nors veiksmui atlikti, reikalui įgyvendinti  galime 1) naudodami  radikso (gimimo) žemėlapį, čia kaip jau minėta, pirmiausia apskritai reikėtų panagrinėti savo galimybes kažką įgyvendinti pagal gimimo žemėlapį, po to pagal prognozavimo metodus-visų pirma tranzitus, kartais  kitus metodus-direkcijas. Ieškome momento, kada tikėtinas, galimas įvykis atitinkamame  horoskopo būste.  Ar yra  galimas įvykis tam tikru dominančiu laiko periodu. Svarbu, kad bent svarbios planetos, nepažeistų svarbių radikso (gimimo) žemėlapio planetų kvadratūromis, opozicijomis, bei kt. faktoriai (pvz., pirkimui negerai, jei planeta, kuri yra II-o būsto valdovas, tuo metu retrogradinė). Nuo šito, radikso elektyvo ir reikėtų pradėti (tranzitai pagrindinis metodas). 

2) pagrindinis ir dažniausias elekcijos tipas, vadinamasis chorarinis elektyvas, kai parenkamas tinkamiausias veiksmo, projekto  “gimimo” momentas, sudaromas jo “gimimo” žemėlapis. Bet čia kaip jau ir minėta,  taip pat yra tam tikrų niuansų, ir  kaip minėta, reikėtų pirmiausia, prieš parenkant tinkamą laiką, kada turėtų “gimti” įvykis,  panagrinėti gimimo žemėlapį dėl tokio reikalo įgyvendinimo galimybių apskritai, prognostiką atitinkamu laikotarpiu, ir netgi  – koks to įvykio gimimo žemėlapio (incepcijos žemėlapio) santykis su mūsų gimimo žemėlapiu, žodžiu, prieš imanti pagrindinio chorarinio elektyvo,  yra įvairių niuansų.

Bendras elekcijos principas- parinkti momentą tam tikru laikotarpiu, kada mes galime rinktis, kai dominančio reikalo planetos-valdovai  (tai yra atitinkamo horoskopo  būsto planeta-valdovas ir planeta, globojanti reikalą (pvz., mokymasis-Merkurijus)) būtų išsidėsčiusios taip, kad būtų kuo labiau stiprios ir kuo mažiau pažeistos ( kad  būtų palankiame Zodiako ženkle, kampiniame ar tinkamame horoskopo būste, kuo geriau aspektuota). 

Svarbus bendras reikalo  signifikatorius kiekvienoje elekcijoje yra Mėnulis (blogai jei Mėnulis sudegęs, yra neharmoningi aspektai su Marsu, Saturnu, jei norime, kad kažkas keistųsi, netinka Mėnulis „be kurso”). Svarbūs artėjantys aspektai, tolstantys-tai kas buvo.  Gerai, jei Mėnulis randasi Zodiako ženkle, kuriame jis stiprus.