Prognozavimo pagrindai astrologijoje

Prognostinė astrologija-astrologijos šaka, analizuojanti dinaminę dangaus kūnų įtaką individo ar kito tyrimo objekto įvykių  gyvenime vystymuisi, tikslu išsiaiškinti labiausiai tikėtiną įvykių eigą. Galima išskirti šias prognozavimo būdų grupes: 1.Tradiciniai metodai Firdarai Metinės profekcijos 2. Simboliniai Progresijos Direkcijos Planetų sugrįžimas 3….