Chironas astrologijoje

Chironas, kaip rašoma-asteroido ir kometos hibridas, atrastas  1977 metais, diametras apie 170 km. Aplink Saulę apsisuka (pereina per Zodiaką) maždaug per 51 metus.  Jo orbita yra tarp Saturno ir Urano, ir jis yra pirmas identifikuotas  kaip naujų objektų, kurių orbitos randasi tarp Jupiterio ir Neptūno, narys.

Chirono simbolis

Chirono vieta horoskope ir jo reikšmės traktuojamos labai skirtingai.  Kai kurios astrologijos mokyklos net prilygina Chironą kitoms planetoms, priskiria jam Svarstyklių ženklo valdovo vaidmenį. Tačiau  paprastai daugumos astrologų Chironas nėra prilyginamas kitoms planetos ir jam nesuteikiamas toks svarbus vaidmuo,  jis nelaikomas  kokio nors ženklo valdovu; traktuojamas, kaip ir kiti asteroidai astrologijoje. Į Chironą derėtų atsižvelgti, jei jis išreikštas horoskope (pvz., yra susijungimas su kitomis planetomis, ar kampiniais būstais).

Jo reikšmė horoskope suprantama labai įvairiai, kaip galima pastebėti, ir  atsižvelgiant į senovės graikų mitologiją, astronominius ypatumus.

Graikų mitologijoje Chironas- kentauras, pusiau arklys, pusiau žmogus. Chironas buvo išmintingas, didvyrių mokytojas, jis buvo nemirtingas, bet Chironą netyčia sužeidė nuodais ištepta Heraklio strėlė ir kentėdamas nuo negyjančios žaizdos, Chironas norėjo numirti ir atsisakė savo nemirtingumo.

Pabrėžiamas Chirono dualumas, jo dvejopa prigimtis, dvejopos situacijos, dvipusiškumas,  reiškia sunkiai suderinamų dalykų  derinimą, mokėjimą derinti prieštaringus pradus, rodo pasirinkimo problemą  (pvz., randasi  IV-ame horoskopo būste-žmogus turi dvi gyvenamąsias vietas).

Dar pas vakarų astrologus dažnai galima surasti dar tokį Chirono apibūdinimą, kaip “žaizdų gydytojas artai sužeistas gydytojas“,  rodo mūsų gilias žaizdas ir pastangas jas išgydyti, kai  mes įgyjame galių, sugebėdami įveikti savo  žaizdas ir  iššūkius, rodo, kur mūsų patirtis, išmintis.

Jei kalbėti apie Chirono padėtį Zodiako ženkluose, tai nemanau, kad turi didelės įtakos individualiai žmogaus  charakteristikai, kadangi pagal svarbą negalima prilyginti kitoms planetoms, be to viename Zodiako ženkle randasi po keletą metų. Net Uranas, Neptūnas, Plutas Zodiako ženkluose,  jei horoskope nėra jų aspektų su asmeninėmis planetomis, rodo daugiau kartos charakteristiką, nei atskiro žmogaus asmenybės charakteristiką. 

Similar Posts