Juodasis Mėnulis (Lilit)

Juodasis mėnulis (arba kitaip vadinamas Lilit) – ne pati svarbiausia vieta horoskope, bet galima pasinagrinėti. Juodasis Mėnulis, arba kitaip-Lilit nėra toks svarbus, kadangi tai nėra realus dangaus kūnas, o aritmetinis taškas, Mėnulio orbitos elementas. Kaip žinome, Mėnulis juda aplink Žemę elipse ir  labiausiai nuo žemės nutolęs Mėnulio orbitos taškas (vadinamas apogėjumi) yra vadinamasis Juodasis mėnulis. Šis taškas priklauso nuo Mėnulio egzistavimo, kadangi jei nebūtų Mėnulio, nebūtų ir Juodojo Mėnulio, bei jo traktavimas susijęs su Mėnulio traktavimu.  Taigi yra papildomas horoskopo elementas. Pereina per Zodiaką per 9 metus. Juodojo Mėnulio simbolis:

juodasis menulis

Juodasis Mėnulis visada aprašo emocijas. 

Priskiriama  reikšmė-mažai kontroliuojami emocijos, įpročiai, įvairios psichinės priklausomybės, įkyrios emocinės būsenos, užsiciklinimas, kažkur per daug nukreipiame dėmesį, falšas,  gundymas, trauka, nukrypimas nuo tikrojo kelio, bandymas užpildyti tuštumą kažkuom ne visai tikru. Juodas Mėnulis rodo nusivylimą tuomi, ko mes taip troškome, norėjome gauti. 

Nagrinėjant Lilit, atsižvelgiame, kokiame Zodiako ženkle ir horoskopo būste randasi, taip pat aspektai su planetomis. Zodiako ženklas rodo kaip, kokiu stiliumi reiškiasi Juodas Mėnulis, horoskopo būstas-kokioje sferoje. 

Juodasis Mėnulis labiau aktualus mūsų horoskope, jei yra jo mažoriniai  aspektai su planetomis, ypač susijungimas su kokia nors planeta. Kitais atvejais neturi  didelės reikšmės( nors aišku čia taip pat nėra vieningos nuomonės, vienose astrologinėse mokyklose Juodasis mėnulis turi nemažą reikšmę,   kiti astrologai iš viso nesureikšmina,  neatsižvelgia į Juodąjį Mėnulį). 

Taigi, galima laikyti, kad Juodasis Mėnulis išreikštas kai yra susijungęs su planetomis, kitas atvejis, kai Juodas Mėnulis  svarbus-jei yra ant kampinio horoskopo būsto kuspido, jungiasi su kampiniu kuspidu, taip pat gana svarbus, jei apskritai randasi kampiniame horoskopo būste. 

Yra nuomonė, kad jei yra Juodojo Mėnulio susijungimas ir harmoningi aspektai su planetomis, žmogus gali nejausti problemos, o Juodas Mėnulis su įtemptais aspektais atstumia nuo nemalonios emocinės patirties.  

Taip pat skiriamas skirtingas Juodojo Mėnulio poveikis vystymosi,  pasireiškimo lygis: 1. pirma, pasireiškimas fiziniame lygyje,  elgiames patys pagal tai kaip elgti gundo  Lilit  horoskope, kaip esami gundomi elgtis, peržengdami tam tikras normas, apribojimus, pvz., Lilit Dvynių ženkle-apkalbam ir t.t.  2. Kai Juodas Mėnulis pasyvus ir mes esame poveikio, negatyvaus elgesio savo atžvilgiu objektas- pritraukiame atitinkamą  elgesį (pagal Lilit savo horoskope), susiduriame su  atitinkamais žmonėmis. Pvz., Lilit Avine-susiduriame su kitų chamizmu, grubumu, įžulumu. 3.  Intelektualus pasireiškimo lygis. Lilit gundo, bet žmogus tai suvokia,  ir nei sau neleidžia elgtis pagal tai, kaip gundomas Lilit, bei suvokia tokias situacijas ir neįsipainioja į jas.

Trumpai apie tai, kaip Juodasis Mėnulis gali pasireikšti Zodiako ženkluose:

Avino ženkle. Žmogus gali būti agresyvus,  labai savarankiškas, norintis būti pirmu, mėgti rizikuoti. Galimas perdėtas aktyvumas, tokie žmonės gali nekontroliuojamai išlieti savo energiją, būti nenuspėjamai impulsyvūs, gali stengtis įpiršti savo valią, noras konkuruoti, rizikuoti. Galimas noras veltis į muštynes.  Arba priešingai, gali  susidurti su agresija, smurtu, grubumu.

Jautyje. Perdėtai užsiciklinę ties materialiais dalykais, materialistai, gali patikti kažką kaupti, kolekcionuoti. Gali būti per daug gobšūs, galimi  savininkiški jausmai, pavydas. Ar perdėtas užsispyrimas. 

Dvyniuose. Gundymas kontaktais, informacija, iškreiptos emocijos bendravime.   Gali būti paviršutiniški, neišrankūs, plepūs, perduoti nepatikrintą informaciją, meluoti,  palaikyti kontaktus su bet kuom, nesirenkant, ir pan. Gali ir ir patys gauti iškreiptą informaciją, susidurti su melu, apkalbomis,  pasiduoti mentaliniam poveikiui. Kraštutiniais atvejais galima kleptomanija. 

Vėžio ženkle. Gali būti nesusipratimai, problemos su šeimos nariais-supratimo, kontrolės, spaudimo, priklausomybės, gali būti nusiteikęs prieš šeimą, šeimos narius, neigiamai žiūrėti į motinystę.   Problemos su emocijų išraiška, perdėtas sentimentalumas, subjektyvumas, noras skųstis; arba pritraukia tokius žmones. 

Liūto ženkle. Perdėtas noras blizgėti, patosas, noras būti pagrindiniu, vadovauti. Arba susiduriate su tokiais žmonėmis, Jūsų sąskaita kiti patenkina savo ambicijas.  Galimos savirealizacijos  problemos.

Mergelės ženkle– Perdėtai smulkmeniškas, priekabus, ar kritiškas, tačiau gali būti sunku įžvelgti esmę, visumą. Gali būti perdėtai užsiciklinęs ties sveiku gyvenimo būdu. 

Svarstyklių ženkle. Galima iškreipta pusiausvyra, balansas, galimos problemos su įstatymais, iškreiptas teisingumo suvokimas. Reikalavimai kitiems gali būti per dideli ir neteisingi, tikslai vardan prestižo, linkęs manipuliuoti, ar pats gali susidurti su manipuliavimu. Galimos problemos, susijusios su pasirinkimu, harmonija, teisingumu, estetika. Gali būti per daug prisitaikantis prie kitų, gali būti sunku apsispręsti. 

Skorpione. Problemos galimos su „skorpioniškomis” aistromis, pergyvenimais (pavydas, aistros, prievarta ir pan.), seksualine energija.  Tokie žmonės gali norėti, kad aplinkinis pasaulis paklustų jų valiai, noras kontroliuoti, sukelti skausmą kitiems . Sąveika su tuo, kas pavojinga. Mėgsta aštrius pojūčius, sukuria kritines situacijas, įtraukdamas aplinkinius.  Arba žmogaus atžvilgiu gali būti panaudotas smurtas, seksualinis priekabiavimas, panaudota magija ir pan.

Šaulyje– Tokie žmonės gali susigundyti melaginga ideologija, mokymu, melagingais mokytojais, painiava pasaulėžiūroje. Problemos gali kilti dėl nuosavo svarbumo jausmo, įsitikinimo savo teisumu,  sąveikos su kitomis kultūromis.  Galimas noras amžinai mokyti kitus, duoti vertingus patarimus. 

Ožiaragyje-tokiems žmonėms tikslas gali pateisinti priemones, pripažinimo, karjeros siekimas bet kokiomis priemonėmis.   Arba susiduria su tokiais žmonėmis. 

Vandenyje- problemos gali būti susijusios su laisve, kaip tvarkytis su savo laisve, visuomenės normų neigimas, anarchizmas, maištavimas.  Gali traukti per daug chaotiškas gyvenimo būdas, kai nesi atsakingas, netradicinis požiūris. Arba susidūrimas su tokiais žmonėmis. 

Žuvų ženkle– galimas noras plaukti pasroviu, nenoras atsisakyti savo silpnybių, blogų įpročių.     Polinkis į saviapgaulę, nepraktiškumas, atitrūkimas nuo tikrovės, per daug pasiduodantys manipuliacijoms, įtaigai.  Noras padėti kitiems  gali būti per daug įkyrus, bei noras aukotis dėl kitų, kai tai nebūtina.  Problemos (pas kai kuriuos žmones) gali būti susijusios su alkoholiu, narkotikais.  

Juodasis Mėnulis horoskopo būstuose rodo gyvenimo sritis, kuriose Juodasis Mėnulis gali reikštis. Traukia, gundo gyvenimo sferos pagal horoskopo būstus, arba susiduriame su tam tikrais žmonėmis toje sferoje. 

Pirmame horoskopo būste-žmogus demonstruoja neigiamas savo asmenybės savybes, kaip nederėtų elgtis (priklausomai nuo to, kokiame Zodiake ženkle Lilit randasi). Kitas variantas-žmonės susiduria su kritika, kad jie elgiasi netinkamu būdu. Juodasis mėnulis ne visada tik blogai. Juodasis Menulis gali padėti atsiskleisti šou žmonėms,  menininkams. Tačiau  galimas perdėtas noras padaryti įspūdį. 

Antrame horoskopo būste. Gundymas materialiniais dalykais, perdėtas sureikšminimas, materialinės pusės, kokie nors nesąžiningi uždarbio būdai ir pan. Gali būti per daug šykštus ar išlaidus.

Trečiame būste- tam tikri emociniai sunkumai bendravime su broliais ar seserimis, kaimynais, šiaip kokiais pažįstamais žmonėmis. Susidūrimais su kokiom apkalbom, gandais ir pan.- arba Jūs tuom užsiimat, arba susiduriate su tuo. 

Ketvirtame būste rodo, kad galite įgyti iš tėvų ar ten kur augote, kokių nors blogų, nenaudingų įpročių, papročių, kokio nors ne visai tinkamo auklėjimo. Gali būti kažkuom sudėtingi, iškreipti santykiai su tėvais, artimais kraujo giminaičiais. IV-as būstas  gali rodyti giminės karmą.  

Penktame būste. Galite būti perdėtai įsijautę į azartinius  žaidimus, flirtą, perdėtas noras švęsti, gyventi linksmai. Kažkuom iškreiptas požiūris ar  santykiai su vaikais ar  kt. Didelis noras realizuotis ir nepasitenkinimas dėl to.

Šeštame būste. Gali pasireikšti   kaip  perdėtas susirūpinimas sveikata,  ligų prisigalvojimas. Arba darboholikas, per daug užsiėmęs kasdieniniais darbais. Problemos santykiuose su pavaldiniais. 

Septintame būste-Galime susidurti su nepatikimais partneriais, arba patys juos pavesti. Kartais, pvz., kokie nors neteisingi teismo sprendimai, polinkis į teisminius ginčus ir pan. 

Aštuntame būste-Žmogus gali perdėtai domėtis pvz., sekso, mirties,  klausimais, ekstremaliais dalykais. 

Devintame būste. . Nenumaldomas noras keliauti, perdėtai traukia užsienis, egzotika, norisi emigruoti, emigravę vis keičia valstybes.

Dešimtame būste.  Vadovai gali būti neigiamai nusiteikę mūsų atžvilgiu, primesti savo klaidas.  Arba mes siekiame karjeros bet kokia kaina. Galima bloga šlovė, reputacija. 

Vienuoliktame būste- Galimi nepatikimi draugai. Arba mes juos pavedame. Arba perdėtas laisvės troškimas.

Dvyliktame būste. Tai, ką mes sunkiai įsisąmoniname, traukia kažkokios paslaptys, apie kurias sunku papasakoti, slapta veikla, gali būti nelegali. Mes traukiame žmones, kurie gali turėti problemų. Galima neįsisąmoninta baimė, susijusi su vienatve, izoliacija.

Similar Posts