Astrologinių būstų sistemos

Ne viskas taip paprasta su horoskopo būstais ir be visa ko todėl, kad astrologinių būstų sistemų yra tikrai nemažai (bent virš 30). Na kad nusimanyti apie tai, kaip sudaromos horoskopo būstų sistemos, reikia nusimanyti apie matematiką ir astronomiją kažkiek.

Žiūrėdami horoskopą kokioje nors interneto svetainėje, matome kad kiekviena planeta yra kuriam nors horoskopo būste. Greičiausiai ten pagal nutylėjimą būna nustatyta būstų sistema Placidus. Tačiau ne visada pagalvojam, kad horoskopo būstų sistemų yra ne viena, ir kad pakeitus būsto sistemą, planeta jau gal atsidurtų kitame horoskopo būste.  

Tam, kad sudaryti savo gimimo žemėlapį, būtina žinoti kuo tikslesnį savo gimimo laiką. Horoskopo būstų sistemos siejamos su Žemės sukimusi aplink savo ašį per parą  (tuo tarpu kai Zodiako ženklai atspindi metinį Žemes judėjimą per orbitą aplink Saulę).  Per parą planetos pereina per visus horoskopo būstus, būstas pasikeičia maždaug kas dvi valandas (vidutiniškai, kai horoskopo būstai nevienodo dydžio). Todėl laikas čia labai svarbus. Tiesa, yra taip vadinama Saulės ar Mėnulio lygių būstų sistema, kurią galima naudoti, kai nežinote tikslaus gimimo laiko  (ascendentas nustatomas pagal  Saulės ar Mėnulio padėtį gimimo metu).

Horoskopo būstų sistemos paprastai dalijamos į 12 būstų (nors gali būti dalijama ir kitaip, senoves Egipte, pvz., buvo 36). Būstų atskaita galima nuo kokio nors vieno taško, ar gali būti dalijama į lygias dalis tarp kelių ekliptikos taškų (Asc ir MC), ir priklauso nuo vietovės ir laiko.

Sudetingesnės taip vadinamos kvadrantinės būstų sistemos-Placidus, Kocho, Regiomontano ir kt.  Čia pagrindiniai atskaitos taškai – Asc (horizonto ir  ekliptikos susikirtimo taškas) ir MC (aukščiausias virš žemės ekliptikos taškas – ekliptikos ir dangaus meridiano susikirtimo taškas). Šie taškai ir jiems opoziciniai (IC ir Dsc) dalija horoskopą į keturias dalis (kvadrantus). Horoskopo būstai sudaromi siekiant suderinti Žemės judejimą aplink savo ašį ir Saulės judėjimą per ekliptiką.

Tačiau teigiama, kad  to padaryti idealiai, neiškreipiant,  matematiniais skaičiavimais nėra galimybės, todėl ir neegzistuoja vienintelės, universalios, pačios geriausios horoskopo būstų sistemos.

Plačiausiai naudojama Placidus horoskopo būstų sistema, kuri dažniausiai pagal nutylėjimą būna interneto svetainėse, kur galima susidaryti horoskopą, dar- Kocho būstų sistema, taip pat naudojama ir lygių būstų nuo Asc sistema.

Daug paprastesnis lygių būstų sistemos konstravimas, čia būstų kūrimui imamas kuris nors vienas taškas, kaip ascendentas- pirmo būsto kuspidas (arba  atskaita vykdoma nuo MC), ir nuo to taško atskaičiuojama 12 lygių  horoskopo būstų  po 30°.

Pati seniausia ir paprasčiausia horoskopo būstų sistema-pilno Zodiako ženklo, kai horoskopo būstas sutampa su Zodiako ženklu. 

Taigi, kaip minėta, universalios, pripažintos pačia geriausia, horoskopo  būstų sistemos neegzistuoja.

Paimkim, pvz., gimimo datą 1985-01-01 12 val. Vilniuje. Štai kaip atrodo gimimo horoskopas skirtingose būstų sistemose:

Placidus

Kochas

Lygių būstų (Nuo ASC)

Similar Posts