Mėnulis horoskopo būstuose

Mėnulis I-ame horoskopo būste.  Tokie žmonės gana emocionalūs, jausmingi, artistiški, permainingi. Dažnai keičiasi nuotaika, priklausomai nuo savijautos, galbūt patinka keisti savo išvaizdą, įvaizdį, gali dažnai  kisti net svoris. Geros vaizduotės, imlūs, jautrus,  reaguojantys į išorinius pokyčius. Svarbus ryšys su mama.

moon_tree-736877_960_720 (1)

Mėnulis II-ame horoskopo būste.  Galima permaininga finansinė padėtis. Materialinė gerovė svarbi kaip saugumo garantas. Galbūt jiems gaila pvz., išmesti kokius nors senus daiktus. Pergyvena del savo materilainio stabilumo. Gali nurodyti į finansinę paramą iš motinos, ar kitos artimos moters pusės.

Mėnulis III-ame horoskopo būste.  Yra bendravimo poreikis su artima aplinka, noras įgyti daugiau žinių, informacijos. Jūs smalsūs, gana judrū, vis ieškote naujų žinių skirtingose srityse. Mokantis mokykloje svarbu geri, ramūs santykiai su mokytojais, bendraklasiais.  Svarbūs artimi, glaudūs santykiai su broliais, seserimis, kaimynais ir kita artima aplinka.

Mėnulis IV-ame horoskopo būste.  Jūs prisirišę prie savo namų, tėvų šeimos. Patinka užsiimti namų ūkiu, esate daugiau sukurti šeimai. Jums svarbios Jūsų tradicijos, šaknys, jaučiate nostalgiją tėvų namas, giminės tradicijoms. Tuo pačiu galite būti nusiteikę vis kažką keisti namuose.  Nuotaika nemažai priklauso nuo to, kokie santykiai šeimoje, gerai savijautai svarbus glaudus ryšys su namais, šeima. Svarbus motinos dėmesys, galbūt nemaža jos įtaka.

Mėnulis V-ame horoskopo būste.  Yra didelis poreikis išreikšti save, jausmai dramatiški, mėgstate juos pademonstruoti. Galbūt esate artistiški, ar mėgstate dalyvauti šventese, parodose, koncertuose, kituose pramoginiuose renginiuose. Gali būti svarbūs: hobi, sportas, laisvalaikio praleidimas, kūryba,  meilės ryšiai. Galbūt svarbią vietą gyvenime užima vaikai. 

Mėnulis VI-ame horoskopo būste.  Norite jaustis naudingi kitiems.Gali rodyti permainingą darbo aplinką ar kad darbe atiduodate nemažai emocijų. Jums tkriausiai norisi įvairovės darbo aplinkoje. Fizinė savijauta nemažai priklauso nuo emocinės būsenos. Galbūt daug dėmesio skiriate savo sveikatai, galite būti jautrūs ir nedideliams sveikatos sutrikimams, skausmams, kartais galite būti per daug įtarūs dėl savo susirgimų, juos prisigalvoti, bet del sveikatos  galite tureti ir gerą intuiciją. Galbūt namuose laikote kokį nors gyvūną, jaučiate pareigą rūpintis gyvūnais.

Mėnulis VII-ame horoskopo būste.  Jums svarbūs partneriški santykiai, svarbu turėti artimą sielą. Todel paprastai gyvena kartu su partneriu, nebūna vieni. Parneris gali būti gana jausmingas, emocionalus, rūpestingas. Galbūt daug demesio skiriate bendradarbiavimui su dalykiniais partneriais ar konsultavimo veiklai.

Mėnulis VIII-ame horoskopo būste.  Galite būti linkę į gilius pergyvenimus, svarbus saugumo klausimas. Galite gyvenime susidurti su pavojingų situacijų, ligų temomis. Pavojingos situacijos gali būti susijusios su mama. Palankiai išsidėstęs Mėnulis gali rodyti materialinę partnerių paramą, galbūt galite gauti paveldėjimą. Asmeniniame gyvenime galite būti gilūs, emocingi, pavydūs ir pan.

Mėnulis IX-ame horoskopo būste.  Jums reikia turėti savo pasaulėžiūrą, galbūt esatė religingi, ar galbūt nusiteikę filosofiškai, Jums gali būti svarbi moralė, etinės vertybės. O galbūt traukia užsienio šalys, tolimos  keliones. Arba svarbu įgyti aukštąjį išsilavinimą (labiau humaninitarinių mokslų ar gamtos srityje).

Mėnulis X-ame horoskopo būste.  Esate susirūpinę savo karjera, socialiniu statusu, socialiniu pripažinimu. Profesija, gali būti susijusi su rūpinimusi kitais žmonėmis, vaikų auklėjimu, pedagogika, maitinimu, kitomis būtinomis prekėmis, susijusi su humanitariniais mokslais, ar nekilnojamuoju turtu. Galbūt darbe esate svarbus kažkieno padėjėjas, ir šiaip esate  gana populiarus žmogus, o galbūt sulaukiate kitų įtakingų žmonių globos.

Mėnulis XI-ame horoskopo būste.  Tokiems žmonėms galbūt norisi būti laisvais, nepriklausomais, esate demokratiška, humaniška persona. Taip pat turėti draugų, bendraminčių, galbūt priklausote kokioms neformalioms bendraminčių grupėms. Galbūt mėgstate svajoti, turite savo tikslų, žinote savo vertybes.

Mėnulis XII-ame horoskopo būste.  Turite gerą intuiciją, esate jautrus žmogus. Kitiems galite atrodyti paslaptingi, nelabai suprantami. Domites tuomi, kas paslaptinga. Galbūt turite kažkokių baimių, kompleksų.

Similar Posts