Rankų pirštai chiromantijoje

Chiromantijoje teigiama, kad žmogų  charakterizuoja pirštų, jų falangų  ilgis ir kiti jų požymiai.

Tačiau kokie rankų pirštai laikytini ilgais, kokie trumpais, vieningos nuomonės ir formulės  nėra. Kad nustatyti pirštų ilgį lyginamas viduriniojo piršto (tiksliau  ilgiausiojo piršto, jei pas Jus kitas pirštas ilgesnis,  tai paprastai būna vidurinysis)  ir delno ilgis. Matuojama pagal vidurinio piršto ilgį,  jei vidurinysis  pirštas lygus ar ilgesnis už delną, tai pirštai laikomi ilgi; jei trumpesnis už delną-pirštai trumpi.

Kitų teigimu, jei vidurinysis pirštas ilgesnis už delną, pirštai laikomi ilgi, jei vidurinysis (arba kitas ilgiausias pirštas) pirštas trumpesnis  nei 2/3 delno, pirštai laikomi trumpi.

Jeigu pas žmogų ilgi pirštai, teigiama, jis daug dėmesio skiria smulkmenoms, detalėms, pastebi pokyčius. Gali būti kaprizingi.

Pas ką trumpi pirštai-energingi, spontaniški, gali būti linkę veikti neapgalvotai, kreipia demesį pirmiausia į visumą, neišskirdami detalių.

Jeigu pas žmones labai, pastebimai ilgi pirštai, tokie žmones gali būti siekiantys naudos, siekia pirmiausia  patenkinti savo materialinius poreikius, kai kurie linkę sukčiauti.

Jei pas žmones labai, pastebimai trumpi pirštai, jie gali būti gana primityvūs.

Kiekvienas pirštas, jų santykis su kaimyniniais pirštais taip pat turi savo prasmę.

Rodomasis pirštas rodo mūsų ambicijas, siekį būti lyderiu, užimti padėtį visuomenėje. Idealu, jei rodomasis pirštas siekia maždaug vidurį viduriniojo piršto viršutinės falangos, arba maždaug 2/3  vidurinio piršto falangos. Tai reiškia, kad esate saikingai ambicingi, tikslingi, bet realiai vertinate savo galimybes, “nelipate per galvas“.  Jei rodomasis piršas ilgas-Jūs  ambicingi, egoistiški, karjeristai, siekiate tikslų nežiūrėdami į priemones, nemokate laiku sustoti.

Trumpas rodomasis pirštas (maždaug jei nesiekia viduriniojo piršto viršutinės  falangos)-žmogus nepasitikintis savimi, gali būti užguitas, todėl gali kilti problemų su savirealizacija.

Jei rodomasis pirštas palinkęs į viduriniojo piršto pusę, Jūs galite būti nepasitikintys savimi, reikia kitų žmonių palaikymo, nuomonės.  Jei išlinkęs į  nykščio pusę, Jūs egoistiški, užsiciklinę ties savimi, galite būti perdėtai ambicingi.

Jeigu  mažasis  pirštas, palyginus su kitais pirštais, gana stipriai nuleistas žemiau, tai, teigiama, gali reikšti problemas vaikystėje su tėvais, ir galbūt visuomenėje ar su priešinga lytimi (tam tikros kliūtys, problemos, kurios dažnai gali būti  iššauktos blogų santykių šeimoje vaikystėje).  Tai nėra pagrindinis ir vienintelis požymis.

nuleistas

Similar Posts