Arabiški taškai (parsai)

fortunos ratas

Arabiški taškai (parsai) –tam tikri horoskopo aritmetiniai taškai, buvo populiarūs senovės arabų astrologijoje, paveldeti iš Babilono, Egipto,  senovės graikų astrologų. Tai tam tikras ekliptikos taškas, atsakingas už  kažkurią gyvenimo sritį, temą.  Paskaičiuojami naudojant formules   A + B – C (tai yra planetos, būsto kuspido ir pan. ilgumos koordinatės). Tokių aritmetinių taškų arabai naudojo labai daug,  visiems gyvenimo atvejams (pvz., pergalės, drąsos, katastrofų, išdavystės, santuokos, tėvo, motinos, brolių ir seserų ir t.t.)

Šiuolaikinėje astrologijoje toli gražu ne visi atsižvelgia į arabiškus taškus, bet jie buvo plačiai naudojami senovėje. Iš viso šių taškų yra apie keli šimtai, visokiems gyvenimo atvejams. Bet jų įtaka mažai išnagrinėta.

Apibendrinant, gali būti  tik  tam tikra papildoma informacija horoskope, apie tam tikrą gyvenimo sritį.

Arabiški taškai skiriami į dieninius ir naktinius (priklausomai nuo to, ar tai dienos horoskopas –Saulė VII-XII-ame  būstuose, ar tai yra nakties horoskopas-Saulė I-VI-ame horoskopo būstose), ir, atsižvelgiant į  tai, apskaičiuojami šiek tiek skirtingai.

Pvz., plačiausiai naudojamas  vadinamasis laimės ( fortūnos) taškas-apskaičiuojamas

 dienos horoskope:

Asc+Mėnulis-Saulė

nakties:

Asc+Saulė-Mėnulis

Pvz., yra nakties horoskopas, Saulė 12-tas  laipsnis Svarstykių , t.y.,222 laipsnis ilgumos (kiekvienas ženklas po 30 laipsnių Avino, skaičiuojant nuo 0 laipsnių Avino, t.y. 12°+210°), Mėnulis Svarstyklių 21-ame  laipsnyje =231° ilgumos. Ascendentas Dvynių 18-as laipsnis, bus 78 laipsniai ilgumos. Taigi fortūnos taškas nakties horoskope bus 69 laipsniai ekliptikos ilgumos, o tai bus Dvynių ženklo 9-tas laipsnis.

Tiesa, kiti naudoja tik dienos formulę : Asc+Mėnulis-Saulė visiems horoskopams.  Ir čia vieningos nuomonės nėra.

Laikoma, kad šis taškas-gerovės, sėkmės rodiklis (daugiau materialinės sekmės).

Kaip nurodė Robert Hand, remdamasis senoves astrologais,  fortūnos taško padetį apsprendžia trijų pagrindinių horoskopo taškų-ascendento, Saulės, Mėnulio išsidestymas, tai yra rodiklis fizinio kūno ir jo  santykio su fiziniu  ir socialiniu pasauliu, ir jei fortūnos taškas palankioje padetyje, gimimo žemelapio savininko santykiai su pasauliu tokie, kurie leidžia užstikrinti jam gerovę. Tačiau kaip nurodo ir R. Hand,   reikia tureti omenyje, kad arabiški taškai, paimti atskirai, negali  pilnai atspindėti kokios nors gyvenimo sferos (t.y., reikia nagrinėti visumą horoskope).

Nebūtina patiems skaičiuoti, būna astrologinėse programose, arba online horoskopuose, pvz. https://www.astrotheme.com/:

Tik čia reikėtų patikrinti, kokia formulė naudojama (tik dienos, dienos ar nakties, ir apsispręsti, kokia, Jūsų nuomone, turėtų būti taikoma)

Nuomonės, kaip reikėtų nagrinėti  fortūnos tašką ir apsritai arabiškus taškus gimimo horoskope, ir ar iš vis į juos atsižvelgti, labai skirtingos. Galime rasti aprašymų apie fortūnos taško įtaką, kai, jis randasi tam tikrame ženkle ar horoskopo būste, aspektus su planetomis.

Tas pats Robert Hand nurodo, kad fortūnos taško padėtis palanki, pvz., jei tame pačiame ženkle randasi palankios planetos (gerai aspektuoti Jupiteris, Venera, Saulė) ir ypač jei jų padetis stipri ženkle, arba tos planetos palankiai aspektuoja fortūnos tašką, arba kuri nors  kita planeta, jei yra gerai aspektuota ir stipri (visų pirma randasi  Zodiako ženkle, kurį valdo, ar kuriame egzaltuoja).  

 Kitų gi nuomone neturi reikšmės, kokiame būste ar ženkle randasi fortūnos taškas, o jo poveikis pasireiškia per depozitorių (planetą, valdančią Zodiako ženklą, kuriame randasi fortūnos taškas) ir iš depozitoriaus padeties horoskope galima spręsti, iš kur ir kokios  būtų galima tiketis materialinės gerovės, iš to, kiek planeta-depozitorius stipri ar silpna, neva parodys, kokia bus materialinė sekmė. 

Arabiški taškai skiriami ir į kategorijas.

 I kategorijos arabiški taškai:

-Fortūnos

-Likimo kryžiaus

-Sielos

 -Iliuzijų

-Laimės

Similar Posts