X-as horoskopo būstas ir mūsų pagrindiniai tikslai

X-as horoskopo būstas laikomas vienu iš svarbiausių kampinių būstų (po ascendento).  Simbolinis valdovas-Saturnas. X būstas-mūsų socialinė padėtis, reputacija, pripažinimas, pagrindiniai tikslai,  pasiekimai visuomenėje, karjera ir požiūris į ją, socialinis, karjeros pasirinkimas. Trumpai apie X horoskopo būsto kuspidą  kiekviename iš Zodiako ženklų, kalbant apie tai, kokios savybės panadojamos siekiant pagrindinių gyvenimo tikslų, kad tobulėti ir vystytis.

X-as būstas Avine.Ta užkariautojai, jiems norisi išsiskirti. Siekiantys tikslų savarankiškai,užsispyrusiai,  impulsyviai, drąsiai, sąžiningai, atvirai, rizikingai, su užsidegimu, požiūris idealistiškas.Kartais be ceremonijų,  kartais būdingi kraštutinumai. Vadovaujasi savo norais, ne per daug atsižvelgdamas į aplinkinius, nekantrūs, priklausomi nuo asmeninių nuostatų. Rutininis darbas gali jiems  gana greitai tapti nuobodus ir todel gali greitai prarasti suinteresuotumą.  Profesiją, veikos rūšį  gali rinktis spontaniškai.Labiau patinka savarankiška veikla, kai nereikia atsiskaityti,  arba būti lyderiais, arba bent jau norisi pasipriešinti viršininko nuomonei, jei ši nepatinka. Būdamas viršininku, reikalauja iš pavaldinių entuziazmo, nors pačiam entuziazmas gali gana greitai išsekti, nemėgsta daryti nuolaidų.

X-as būstas Jautyje. Tikslai gali susiformuoti gana neskubiai, požiūris į tikslus praktiškas, karjeroje nuoseklus. Tikslų keisti nemėgsta, lėtoki, užsispyrę, gana ramūs, blaiviai mąstantys. Svarbu  užtikrinta materialinė ir socialinė padėtis, nemėgsta rizikuoti. Veiklos pobūdis pastovus, karjera dažnai susijusi su materialinėmis vertybėmis, tuo, kas apčiuopiama, svarbu prestižas, aukšti standartai. Būdamas viršininku, jaučiasi kažkiek kaip kunigaikštis, mėgsta, kai  pavaldiniai elgiasi gražiai.

X-as būstas Dvyniuose. Vikrūs, gali turėti vienu metu keletą tikslų, interesai įvairiapusiški, karjeroje -racionalūs, nepastovūs, gali derinti keletą veiklos sferų, pakeisti keletą profesijų. Galimos veiklos rūšies permainos, nestabilumas. Svarbu apmąstyti renkantis , bendravimas, komunikacija, įvairiapusiškumas , išradingumas. Paprastai moka susitarti, pasinaudoti ryšiais,  rasti  išeitį iš painių situacijų. Kaip viršininkas,kartais  gali būti neryžtingas, reikalauja atidumo.

X-as būstas Vėžyje. Tikslus dažniausiai renkasi vadovaujantis jausmais, jų siekia emocionaliai, konservatyviai, žiūrintys atsargiai.  Jam reikia dėmesio. Gali gana skausmingai reaguoti į nemalonius momentus, galimi kompleksai. Padeda rūpestingumas, mokėjimas giliai suprasti problemą. Jautrūs dėl savo reputacijos, svarbu būti gerbiamu darbuotoju, tai reikalinga ir del saugumo jausmo. Profesijai paprastai būdinga naudingumas, reikalingumas žmonėms, veikla, kuriuose realizuojami būtini dalykai. Į darbuotojų kolektyvą gali būti požiūris kažkiek, kaip į šeimos narius, galbūt jiems netgi patiktų užsiimti veikla su šeimos nariais, artimais žmonėmis.  Su pavaldiniais gali būti per daug rūpestingi, emocionalūs.  Gali keisti profesijas.

X-as būstas Liūte. Paprastai  gana valdingi ir turi nemažus tikslus,  ir jiems gana svarbu pasiekimai visuomenėje, siekia užimti svarbią padėtį. Geros nuomonės apie save, nori būti tokie vieninteliai.  Svarbu būti savimi, kūryba, pagarba, savivertė.  Darbe nebijo atsakomybės ir labiau gimę būti vadovais nei pavaldiniais.  Tikslų siekia valdingai, valingai, optimistiškai. Tiki savo jėgomis, aukštais tikslais. Karjeroje ambicingi, demonstratyvūs. Veiklos rūšis turi duoti galimybę išreikšti save, pasirodyti, savo pavyzdžiu uždegti  kitus. Noras mokyti, kurti, daryti pinigus,  azartas, rizika. Gali būti svarbu, pvz., laisvas grafikas ir kaip mineta, saviraiška.  Su pavaldiniais gali elgtis gana garbingai ir globėjiškai, bet jiems greičiausiai patinka, kai yra pataikaujama.

X-as būstas Mergelėje. Renkantis pedantiški,  padeda darbštumas, disciplinuotumas. Darbe sąžiningai atlieka pavestas užduotis, kritiški, turi atsakomybės jausmą, elgiasi nepriekaištingai,  bet gali būti sudetinga spręsti užduotis kūrybiškai.  Moka atlikti smulkmenišką, kruopštumo reikalaujantį darbą. Nėra garbėtroškos, ypatingai nesiekia aukštų postų, pripažinimo. Tokių žmonių pareigos paprastai iš anksto ir tiksliai reglamentuotos. Jei tai vadovas, stengiasi smulkmeniškai reglamentuoti pavaldinių darbą, nori kad pavaldiniai elgtųsi sąžiningai.

X-as būstas Svarstyklėse. Svarbu pusiausvyra,tikslai turi būti gerai apsvarstyti, apdairūs, disciplinuoti. Svarbi profesinė etika, reputacija, vadovaujasi estetiniais principais.  Taip pat Svarstyklėms gali būti svarbu, kad tai būtų prestižiška. Karjeroje įžvalgūs, diplomatiški, karjera priklauso nuo aplinkos,  kartais remiasi asmeniniais santykiais. Moka derėtis, patraukti į savo pusę. Autoritetą  pasiekti padeda pusiausvyra, geranoriškumas. Būdinga vieša veikla, gali būti svarbūs santykiai su partneriais, organizavimas, aptarnavimas, tarpininkavimas, derybos. Būdami vadovais, moka įžvelgti pavaldinių galimybes, paskirstyti jiems vietas, užglaistyti konfliktus.

X-as būstas Skorpione. Ambicingi, savarankiški, valdingi, įžvalgūs,  mėgsta atskleisti paslaptis, pasikliauja savo intuicija. Laikinos nesėkmės neatbaido, gali būti pavojingi, bet atsakingi. Karjeroje padeda ištvermė, drąsa, atsakomybė, gali pakilti naudodamiesi kolektyvu, ar esant ekstremalioms aplinkybėms. Profesijos susijusios  su regeneracija, transformacija, pertvarkymu, pavojumi, ekstremaliais dalykais.  Būdamas viršininku, gali būti gana negailestingu,  persekioti pavaldinius.

X-as būstas Šaulyje. Šie žmonės gali turėti nemažą pasirinkimą karjeroje, bei nemažai lūkesčių ir entuziazmo. Nors kartais gali būti perdėtai optimistais. Svarbu matyti tikslą, prioritetus.  Tikslų siekia su optimizmu, pasitikėjimu.  Karjeroje platus profesinių interesų spektras.  Profesija gali būti susijusi ir su užsienio šalimis, komandiruotėmis.  Neretai gali tapti vadovais.  

X-as būstas Ožiaragyje. Šie žmonės rimtai žiūri į savo tikslus, pasirinkimus, karjerą, gali ilgai laukti, kol planai subręs, atsargūs ir tuo pačiu tvirti, jei siekia  tikslo.  Stengiasi pasiekti ką nors svarbaus karjeroje. Tikslai pas juos paprastai toliaregiški, blaivūs, viską stengiasi pasiekti patys.  Karjera paprastai  pasiekiama nelabai greitai. Karjerą pasiekia įveikdami sunkumus. Tikslų siekia atsakingai, užsispyrusiai, praktiškai, koncentruotai, moka valdytis. Svarbi reputacija.  Pasiekti autoritetą padeda atsakomybė ir patikimumas. Dažnai būna sistemos dalimi, administratoriai, koordinatoriai, dažnai suteikiama kažkiek valdžios, pareigos gali būti griežtai reglamentuotos.

X-as būstas Vandenyje. Tai oro ženklas,  ir tikslai, veikla, kaip ir kitų oro ženklų  paprastai susijusi daugiau su mąstymu, tai mentalus ženklas. Jų tikslai gali būti originalūs, nukreipti į ateitį, ir kartais per daug originalūs. Tikslų siekia neįprastais būdais, karjeroje, tiksluose  gali būti ekscentriški,  nepriklausomi, laisvamaniai, jiems norisi reformų, naujų metodų. Kartais gali trūkti disciplinos, gali būti kažkiek ir asocialūs žmonės kai kurie. Nelabai pripažįsta hierarchiją. Galimi netikėti ir  pakilimai, ir nuopoliai.  Įgyti autoritetą padeda intelektas ar objektyvumas, nauji išradimai.  Paprastai ne patys didžiausi karjeristai, bet taip pat gali būti svarbios kokios visuomeninės idėjos, ar pvz., kokia savanoriška veikla. Gali traukti kokia nors reta profesija, neįprastas darbas, gali ieškoti vis naujų darbo metodų, traukti naujos technologijos, užsiimti kokia nors nauja kryptimi, dirbti savarankiškai ar laisvu grafiku.

X-as būstas Žuvyse. Tikslų siekia intuityviai, patiklūs, nenuoseklūs, tikslai ne visada aiškūs, nelabai punktualūs. Tikslų kartais gali siekti slaptais būdais, siekdami pasitikėjimo. Sėkmei svarbus emocionalus įsitraukimas į karjerą. Išeitį padeda rasti gera vaizduotė, intucija, žmogiškų santykių pažinimas.  Ne visada praktiškas profesinėje veikloje. Profesinė veikla gali būti apipinta paslaptimis. Autoritetui padeda geraširdiškumas ir kantrybė. Kaip viršininkas gali nelabai rodyto savo valią, būti nepastovus, priklausomas nuo pavaldinių nuotaikos.

Jei domina profesijos pasirinkimas pagal horoskopą plačiau, čia galite įsigyti konspektą apie profesijas pagal X-ą horoskopo būstą:

Similar Posts