Jupiteris horoskopo būstuose

Jupiteris I-ame horoskopo būste

Tokie žmonės save gerbiantys, entuziastingi ir optimistai, plačių pažiūrų, idealistai, geros nuomonės apie save  ir mėgstantys patarinėti kitiems. Svarbu plėsti akiratį, statusą, galbūt įgyti aukštąjį išsilavinimą.  Pozityviai mąstantys,  tikintys gera ateitimi, nelinkę dramatizuoti. Gali būti svarbios moralės normos. Pas tokius žmones gali būti noras pamokslauti, būti autoritetu kitiems, sudaryti gerą įspūdį. Gana tiesmukiški. Jei Jupiteris turi įtemptų aspektų, gali būti perdėtos savivertės, avantiūristai.

 

Jupiteris II-ame horoskopo būste

Siekiate turėti daug materialinių vertybių,  prisirišę prie materialinių dalykų.  Savo poziciją visuomenėje siejate su pinigais. Siekiate vystyti gebėjimus, kurie padėtų uždirbti pinigus. Organizatoriški sugebėjimai uždirbant pinigus.  Duoda daugiau galimybių  uždirbti pinigus, bet kadangi tai Jūsų pačių pinigai, o ne kitų žmonių resursai (VIII būstas), juos reikia užsidirbti patiems, įdėti tam tikrų pastangų.  Galite leisti daug pinigų dėl prestižo.  Jūs galite būti išlaidūs, dosnūs, gana nerūpestingai elgtis  su pinigais. Jupiteris II-ame horoskopo būste gali nurodyti į pajamų šaltinius, veiklas, iš kurių galite turėti pelno-darbai, susiję su socialiniais mokslais (teisė, vadyba, religija ir kt.),  organizavimas, dėstymas, seminarai, darbas su užsieniu ir pan.  Save, savo pasiekimus vertinate optimistiškai.

 

Jupiteris III-ame horoskopo būste

Jus teigiamai įtakoja bendravimas su broliais, seserimis, kita artima aplinka-kaimynais , bendraklasiais  ir pan. , tokių žmonių gali būti nemažai, arba tarp jų esate populiarus, mėgstamas, tai neša naudą , mokate pasinaudoti kontaktais  siekiant  tikslų ir pan., ar patys padedate artimiesiems.  Gali būti kad esate daug bendraujantys ir siekiate išplėsti kontaktų ratą, daug mokotes (kursuose ir pan., III horoskopo būstas nėra aukštasis mokslas), o galbūt sekasi mokyti kitus kokių nors praktinių dalykų. Galbūt dažnai  užsiimate kokios nors informacijos, ideologijos  skleidimu, visuomeniniais ryšiais.  Mėgstate tyrinėti aplinką.  Daug informacijos šaltinių, ryšio priemonių. Galbūt svarbus mokyklos, mokytojų vaidmuo. Galite nemažai keliauti (netolimos kelionės), būti komandiruotėse.

 

Jupiteris IV-ame horoskopo būste

Jūs galite turėti didelę šeimą ar didelius šeimos  namus kiekybine prasme (IV būstas –tai visų pirma tėvų šeima), arba šeima (tėvų) plečia Jūsų galimybes, horizontus-tėvai gali būti gana aukšto statuso, turintys autoritetą  ir galintys padėti, sukurti reikiamas sąlygas tolimesniam gyvenimui, namuose esate aprūpintas, ar tėvai išsilavinę, ar  kartais jie gali būti  kilę iš užsienio. Pasaulis, kurį laikote savo namais gali būti gana platus ir jame turite galimybę vystytis, šviestis.  Arba Jūs galite turėti nekilnojamojo turto, ar gali sektis veikloje, susijusioje su nekilnojamuoju turtu ( ypač jei Jupiteris susijęs su II ar X horoskopo būstu). Sėkmė tėvynėje, nors teigiama, kad kai Jupiteris IV-ame būste,  namai gali būti  užsienyje.

 

Jupiteris V-ame horoskopo būste

V-tas horoskopo būstas, kaip ir visi kiti, turi daug reikšmių. Laisvas gyvenimo būdas, kartais-realizacija, autoritetas kūryboje, saviraiška. Tokiems žmonėms būdingas gyvenimo ir kūrybinis džiaugsmas, mokėjimas džiuginti kitus, gyvenimas-kaip pramoga. Kartais-nemažai vaikų, ar  vaikai, bendravimas su jais, ar darbas su vaikais kelia džiaugsmą, pasididžiavimą. Azartiškumas, meilės sportui, nemažai vietos užima kokie nors hobi, kūryba, laisvalaikis. O kartais-sekasi meilėje, nemažai romantinių nuotykių, ar jie gali būti naudingi.  Kartais- laimėjimas loterijoje, nauda iš spekuliacijų. O kartais  gali būti ir gana žinomi visuomenėje,  platesniame rate.

 

Jupiteris VI-ame horoskopo būste

Tai nėra idealiausia padėtis Jupiteriui, bet Jupiteris šiaip ar taip sėkmės planeta. Jums svarbu užsiimti konkrečiu darbu, jaustis gerais meistrais, profesionalais. Geri santykiai darbo kolektyve, gerbiami darbo vietoje, daug darbo (tačiau jį atlikti neturėtų būti sunku)   ar darbas dideliame kolektyve, geri organizatoriai,  sugebate  tobulinti darbo procesą.  S iekiate būti naudingi visuomenei, didžiuojatės galėdami padėti kitiems.  Jūs mėgstate darbą, kuriame  esate gerbiami, galite jaustis svarbūs. Jei Jupieris harmoningas, Jūs laimingi, atlikdami savo darbą. Galbūt laimę Jums teikia naminiai gyvūnai (gali būti, kad Jums patinka stambūs gyvūnai).  VI būstas susijęs ir su ligomis,  tačiau Jūs paprastai  sėkmingai gydotės arba padedate išsigydyti kitiems.  Galimas persivalgymas.  Jums gali būti svarbu kokių nors praktinių tikslų įgyvendinimas, konkrečių įgūdžių įgijimas.

jupiter_1280_galut

Jupiteris VII-ame horoskopo būste

Naudingas bendradarbiavimas,  naudingi visuomeniniai ryšiai.  Naudinga, prestižinė santuoka su žmogumi, kuris gali būti aukštesnio socialinio statuso. Arba tai gali būti santuoka su užsieniečiu, arba žmogumi, užsiimančiu kokia veikla, atitinkančią Jupiterį (pvz., teisininku). Noras įteisinti santykius. Gali būti ne viena santuoka, dėl vis atsirandančių naujų galimybių ir optimistiško požiūrio.   Arba naudingas bendradarbiavimas  su dalykiniais partneriais. Partnerių pagalba pažįstate save, plečiate horizontus. Naudingi sandoriai ar daug sandorių, tą patį galima pasakyti apie teisminius ginčus.

 

Jupiteris VIII-ame horoskopo būste

Gali rodyti, kad mėgstate rizikuoti. Kartais išlošiate ir negatyviose, krizinėse situacijose, kurių gali būti ir nemažai, bet įveikti turėtumėte sėkmingai.  Transformacija, tinka posakis, nėra to blogo, kas neišeitų į gera.  Tam, kad realizuoti save, Jums gali būti būtini vidiniai išgyvenimai, įveikti kliūtis ir krizes. Siekiate permainų,  traukia situacijos, kuriose galite transformuotis- žinių įgijimas, svetimos kultūros, tolimos kelionės  ir pan. Kai kuriuos traukia ezoterika. Galite turėti daug paslapčių, mėgstate gilintis,  spręsti sudėtingas problemas.  Kai kuriems  gali sektis reikalai su kitų žmonių pinigais ir turtu,  galima nauda iš  kitų žmonių resursų-paveldėjimo, draudimo, bendrų finansų, nauda iš gyvenimo ar verslo partnerių  ir pan. Gali būti, kad mokate manipuliuoti žmonėmis.

Jupiteris  IX-ame horoskopo būste

Siekiate plėsti savo pasaulėžiūrą,  pažinti tai, kas nepažinta, plėsti horizontus, galite domėtis filosofija, kultūra,  ar religija, galbūt pažinti naujas šalis, keliauti į tolimas šalis, svarbu  įgyti aukštąjį išsilavinimą. Svarbu įvairiapusiškas išsilavinimas. Intelektualai, inteligentiški, pažinimas svarbu vystymuisi. Paprastai įgyjate žinių- filosofijos,  ideologijos,  aukštojo mokslo dalykų ar religijos, o kai kurie tų dalykų moko ir kitus. Kai kurie domisi įstatymais  ir pan. Galimi   kokie nors kontaktai su tolimomis šalimis ar užsieniečiais (darbas, pažinimas, gyvenimas, partneriai  ir pan.).  Svarbūs tikslai, siekti savo idealo.

 

Jupiteris  X-ame horoskopo būste

Šiems žmonėms svarbus socialinis gyvenimas,  visuomeninė veikla, socialinis statusas.  Mokate pasižymėti, paprastai  gana pastebimi aplinkinių, gana gerbiami.  Pasitikintys ir mokantys įtikinti, galbūt turintys ryšių su autoritetingais asmenimis.  Tokie žmonės gali lengviau užsikariauti autoritetą, pripažinimą, kai kurie užimti tam tikrą vaidmenį visuomenės vystymesi.  Galimybės profesijoje, karjeroje. Ar profesija, susijusi su Jupiteriu-dėstymas, teisė, valdymas, vadyba, politika, susijusi su užsieniu, tolimomis kelionėmis ir pan.

 

Jupiteris  XI-ame horoskopo būste

Sėkmė bendradarbiaujant,  draugai, bendraminčiai gali būti Jums naudingi, padėti įgyvendinti Jūsų svajones ir pan. Draugų galite turėti nemažai, draugai gali būti ir rėmėjai, plečiantys Jūsų socialinių kontaktų ratą.   Galite formuoti kokios nors neformalios grupės tikslus, idealus, būti grupės entuziazmo šaltinis, autoritetu  joje.  Savo tikslus, pripažinimą  galite pasiekti grupineje veikloje, kartu su bendraminčiais-klubuose, visuomeninėse organizacijose ir pan.  Jums  gali būti svarbus kokių nors socialinių užduočių, reformų įgyvendinimas. Arba gali būti svarbi laisvė.

 

Jupiteris  XII-ame horoskopo būste

XII-as būstas turi nemažai negatyvių prasmių, o Jupiteris laikomas sėkmės planeta, todėl sunku pasakyti, ką Jupiteris veikia XII-ame horoskopo būste.  Randate motyvų būti vienatvėje, užsidaryti savyje, labiau džiaugiatės pats vienas, nei kartu su kitais. Jūsų pasaulėžiūra formuojasi vienatvėje. Vidiniai išgyvenimai. Galite būti linkę nusišalinti nuo visuomenės reikalų, kažkiek linkę į savizoliaciją, tačiau vieni tikriausiai jaučiatės visai gerai, randate kuo užsiimti. Kartais-sėkminga veikla kokiose nors slaptose ar uždarose organizacijose. Galbūt mokate užjausti labiau nuskriaustus, padėti jiems nesiafišuodami. Kartais teigiama, kad padeda išvengti neigiamos XII-o būsto įtakos, išvengti didelių nelaimių.

Similar Posts