Karminės planetos. Karminiai rodikliai horoskope

Karminė astrologija  kelia užduotį nagrinėti žmogaus karmą ir atitinkamai nustatyti žmogaus  šio gyvenimo užduotis. Istoriškai kilusi iš Indų ir Tibeto tradicijos.

O šiaip, žodis karma suprantamas, be abejo, nevienareikšmiškai. Karminė astrologija-viena iš labiausiai ginčitynų, nevienareikšmiškų temų.

Vieni  astrologai  karminėmis planetomis įvardija pirmiausia Saulę ir Mėnulį, pažymėdami, kad su šiais šviesuliais siejamos fundamentaliausios žmogaus užduotys.

Kiti  terminą “karminės” planetos sieja su “piktomis” planetomis, arba taip vadinamais malefaktoriais, asocijuodami karmą su kažkuom negatyviu, kaip atlyginimą už blogus darbus.  

Kiti išskiria Saturną ir Plutoną, kaip “sunkiausias” pagal poveikį žmogui.

Kiti karminėmis planetomis pirmiausia įvardija taip vadinamas fiktyvias planetas-Mėnulio mazgai, Juodasis mėnulis (Lilit), Selena.

Tačiau  pavadinimas-karminės planetos nėra korektiškas.  Teisingiausia būtų teigti, kad žmogaus karmą atspindi visos planetos horoskope, visas gimimo  žemėlapis-sukauptos karmos pavyzdys.

Arroyo (Astrology/karma& transformation) nurodo, kad daugelis astrologų su karminemis problemomis sieja Saturną, todėl, kad Saturno padėtis ir aspektai rodo, kur mes susidursime su išbandymais, bei dėl to, kad yra paplitusi koncepcija, kad karma negatyvi ir sunki. S. Arroyo pabrėžia, kad tai perdėtai grubiai supaprastintas požiūris. Tačiau galima būtų pasakyti, kad Saturnas gimimo žemėlapyje, ypač jo padėtis horoskopo būste ir opozicijos bei kvadratūros aspektai rodo, kur fokusuojasi mūsų “sunki” karma. Ir šioje  sferoje reikalinga koreguoti mūsų požiūrį ir poziciją. Tačiau Saturnas nėra vienintelis kliūčių rodiklis gimimo žemėlapyje.

Taip pat S. Arroyo pabrėžia kad aspektai- kvadratūra ir opozicija, rodo būtinybę “susitarti” su mūsų sudėtingumu, vystant savo sąmonę. Kvadratūros ir opozicijos sferos rodo įtampą, esančią  mūmyse, tačiau taip pat rodo, kur yra potencialaus augimo sferos.   Kitas faktorius, jo nuomone-tai stichijos, kur randasi labiausiai neharmoningos planetos. Stichija, kurioje yra tokios planetos, rodo, kokios gyvenimo sferos reikalauja transformacijos (pvz., jei tokios planetos randasi vandens stichijoje, galbūt reikėtų disciplinuoti emocinę sferą, jeigu ugnies stichijos ženkle-galbūt reikėtų kontroliuoti savo impulsyvumą).

Taip pat S. Arroyo išskiria taip vadinamus “vandens stichijos” būstus (IV, VIII, XII-ą horoskopo būstus). Visi šie būstai siejami su praeitimi, su sąlyginėmis reakcijomis, kurios instinktyvios ir veikia per emocijas.  Jis nurodo, kad žmonės, pas kuriuos akcentuoti šie būstai, gyvena “savyje”, jų energija veikia pasąmonės lygyje.  Šiuos horoskopo būstus sieja su siekiu rasti emocinę taiką ir išsilaisvinti iš praeities.

Taip pabrėžiamos kaip karminis faktorius   stacionarios arba retrogradinės planetos (K. Дараган, „Астрология трансформации личности”) . Svarbiau horoskope  taip vadinamų asmeninių planetų retrogradiškumas (Merkurijaus, Marso, Veneros). Pasak šio autoriaus, planetos retrogradiškumas rodo, kad žmogus praeityje pagal šios planetos funkcijas įgijo reikšmingą patirtį, tačiau ta ptirtis galėjo būti labai vienpusiška ir žmogus dabar turi iš naujo dirbti ties savo klaidomis (aišku, dėl retrogradinių planetų reikšmės taip pat yra skirtingų nuomonių). Stacionarinė planeta reiškia, kad šiame gyvenime keičiasi žmogaus patirtis ir tai gali būti susiję su gana dramatiškais įvykiais ir pergyvenimais.  

Taip pat minėtas autorius pabrėžia, kad svarbu Saulės ar Mėnulio mažoriniai aspektai su Mėnulio mazgais (svarbiausia-susijungimas). Taip pat svarbus ir Mėnulio mazgų susijungimas ir su kitomis planetomis. Tuo pačiu Mėnulio mazgai, pabrėžiama, palyginus su planetomis, yra antraeilis faktorius.  Horoskopo būstai, kuriuose randasi Mėnulio mazgai, kurie jungiasi su Saule, Mėnuliu, labiau fatališki, karmiški, žmogus gali turėti mažiau pasirinkimo laisvės, turi laikytis tam tikros linijos,  vystytis, priimti kažką naujo, jei tai Šiaurinis Mėnulio Mazgas, o  jei pietinis Mėnulio mazgas-kažko atsisakyti).  

Kitas minėtoje knygoje nurodytas faktorius – Saulės ar Mėnulio aspektai su aukštosiomis planetomis (Plutonu, Neptūnu, Uranu). Tai yra ryšis tarp kolektyviško ir nesąmoningo ir mūsų sąmoningomis ir emocinėmis savojo “aš” pusėmis(pvz., Saulės ar Mėnulio  ir Plutono mažoriniai aspektai gali byloti apie valdžios patirtį, su Uranu-dalyvavimas maištuose, revoliucijose ir pan.).

Kitas faktorius-planetos XII-ame horoskopo būste, arba arti Asc, o taip pat arti  IV-o būsto, kaip teigiama,  gali rodyti apie praeitų gyvenimų įtaką dabartiniam gyvenimui.

Kitas rodiklis-Juodojo Mėnulio (Lilit) padėtis Zodiako ženkle ir horoskopo  būste, Lilit aspektai  su planetomis. Svarbiausias aspektas-susijungimas.

Teigiama, jog kai horoskope stipri, išreikšta Lilit, ji  gali pasireikšti kompulsija- kai žmogui būdingos įkyrios mintys, veiksmai, nevaldoma trauka kažkam. Ir gimimo žemėlapyje, teigiama,  Lilit atsiduria toje vietoje, kur praeituose gyvenimuose žmogus įgijo stiprius įpročius, kurie buvo jį užvaldę.

Taip pat-planetos “sudegimas”, tik dėl sudegimo orbiso nėra vieningos nuomonės (dažnai nuo 17’ iki 4 laipsnių).. “Sudegimas”, kaip teigiama, gali rodyti žmogaus tikslingus, tačiau subjektyvius ir nekritiškus veiksmus praeitame gyvenime, arba jis ignoravo, ar nekritiškai žiūrėjo į savo kokias nors savybes.

Taip pat planeta “šachtoje” (be aspektų). Dėl tokių planetų yra nuomonė (aišku čia taip pat gali būti įvairių nuomonių), kad praeituose gyvenimuose žmogus nesinaudojo šios planetos funkcijomis, arba jos netaikė, ji yra tarsi apleista, čia nėra patirties.

Įjungti  Zodiako ženklai (kai visas ženklas randasi horoskopo būste), tiksliau, ne savaime, toks ženklas, o planetos įjungtuose Zodiako ženkluose,  siejamos su stipriai veikiančia praeito gyvenimo patirtimi, teigiama, kad šių planetų poveikis gali būti iracionalus, planetos savybės sunkiai valdomos.

Mėnulio fazės. Minėto autoriaus teigimu, Mėnulio padėtis Saulės atžvilgiu rodo į nueitą kelią, sukauptą karminę patirtį. Pvz., Mėnulio padėtis pirmoje fazėje (pirma-aštunta Mėnulio dienos) rodo, kad žmogaus siela dar nepatyrusi, žmogus naujoje savo egzistencijos fazėje ir atvirkščiai, 4-ta  Mėnulio fazė- karminio ciklo užbaigimas. 

karma

Similar Posts