“Piktos“ planetos ir kai kurie jų aspektai

Planetų skirstymas į geras ir blogas astrologijoje be abejo yra tik sąlyginis, nėra blogų i gerų planetų. Ypač gimimo (natalinėje) astrologijoje, labiau formaliai žiūrima chorarinėje astrologijoje, ir čia iš tikrųjų planetos skirstomos į geras ir blogas. Tačiau planetos, kurios gali sukelti horoskope daugiau problemų ir nepatogumų yra: Saturnas, Marsas, Uranas, Nepūnas,Plutonas. Labiau jos pasireiškia, jei yra kampiniuose būstuose, labiau aspektuotos, vadinamosios aukštosios planetos Uranas, Neptūnas, Plutonas) pasireiškia per aspektus su asmeninėmis planetomis visų pirma.

Kaip planetos pasireiškia, parodo Zodiako ženklas, o planeta horokopo būste parodo, kokioje gyvenimo sferoje pasireikš tos planetos tematika.   

Marsas asocijuojasi su aktyvia vyriška jėga. Marsas-energija, kuri reikalinga tam, kad veikti, parodo, kur mes eikvojame savo energiją, kaip parodome savo aistrą. Taip pat koks jis meilužis, jo seksualumas,  jei tai liečia vyrą, ar rodo,  kokie vyrai patinka, jei tai moters horoskopas. Tai   veikimo būdas, kaip galima pakovoti už save, apsiginti. Kur Marsas, ten konfliktai. Marsas gali rodyti agresiją, smurtą, rodyti perdėtą norą veikti, nugalėti kitą, pasiekti savo norus.

Saturnas-tam tikri apribojimai, kliūtys, spaudimas, realybė, atsakomybė, pareigos, taisyklės, tai, kas mus disciplinuoja, skatina būti kantriu, sritis, kur mums reikalinga savidisciplina, taip pat Saturnas susijęs su karmos dėsniu. Valstybė, valdžia. Laikas, senatvė.

Uranas

Uranas

Uranas-permainų, ekscentriškumo, naujovių, revoliucijų, perversmų  planeta. Uranas gali atnešti staigias permainas, pokyčius sąmonėje, naujų idejų, originalių koncepcijų gimimą. Noras maištauti, nepriklausomybės siekis, tai , kas nešabloniška, originalu ir netikėta. Taigi, Uranas gali atnešti netiketus pokyčius, kurių mes nelaukiame, ir prie kurių mums sunku prisitaikyti, galimi tam tikri sukrėtimai.

Neptūnas siejamas su mistika, paslaptimi, įkvėpimu, intuicija; iliuzija, kai tarsi ištrinamos sąmonės ribos, vaizduotė, polinkis idealizuoti. Neptūnas veikia nelabai juntamai, atneša iliuzijas ir tarsi ištrina ribas. Susijęs su skysčiais, chemija, alkoholiu, narkotikais, haliucinacijomis, mistiniais pergyvenimais ir pan. Aukštame lygyje Neptumas duoda dvasingumą, žmogus gali išreikšti save kūryboje, dvasineje sferoje. Žemame Neptūno pasireiškimo lygyje žmogaus būsena, kai jis yra tarsi ne realybėje, ištrinamos samonės ribos nieko, neduoda produktyvaus kūrybinėje, dvasinėje sferoje, tokia būsena gali būti sukelta priklausomybės nuo alkoholio ir pan., gali trūkti valios, tai gali  griauti psichiką.

Neptunas

Neptūnas

Plutonas-tai kolektyvinės energijos planeta, žmonės, pas kuriuos stipriai išreikštas Plutonas, gali būti susiję su žmonių grupėmis, kolektyvais. Be to, tai prieštaringa planeta, gali ir nemažai sugriauti ir nemažai duoti, bet kad duoti, turi kažką atimti. Plutonas susijęs su transformacija, griovimu to, kas sena, atgyvenę. Būstas, kuriame randasi Plutonas-krizių, permainų, transformacijų sfera.  

Kai kurie planetų aspektai.

Mėnulio-Marso aspektai. Mėnulis ir Marsas skirtingos pagal prigimtį planetos, todel Mėnulio –Marso susijungimas-galima emocinė įtampa, impulsyvumas, gana audringa reakcija.Taip pat jei neharmoningi aspektai galima emocinė įtampa, perdėtas emocinis aktyvumas; ūmus charakteris, greitai susierzinantis, išlieti savo neigiamas emocijas. Tinkamas posakis jiems-puolimas-geriausiais gynybos būdas. Neharmoningas Mėnulio ir Marso aspektas gali rodyti konfliktiškus santykius su motina, moterimis, artimaisiais. Harmoningi aspektai pasireiškia pozityviau, emociškai aktyvūs, bet moka valdyti savo jausmus.

Mėnulis ir Saturnas taip pat skirtingos planetos. Mėnulio-Saturno susijungimas-Jūs linkę būti rimti ir emociškai susilaikantys, galite jaustis kažkiek izoliuoti. Į savo pareigas žiūrite rimtai.  Mėnulio –Saturno neharmoningi aspektai-gali būti nepasitikintys savimi, gali būti sunkiau užmegzti artimus santykius, emocinius kontaktus, neharmoningi aspektai  gali rodyti polinkį į niūrią nuotaiką, depresiją. Harmoningi aspektai-disciplinuoti, sugebate išlikti objektyvūs, kantrūs, atsakingi, ištikimi savo artimiesiems.

Mėnulio-Neptūno aspektai. Jei Mėnulio –Neptūno aspektai gimimo žemėlapyje harmoningi- gera intuicija, imlumas, romantiškumas, gera intuicija, mokejimas užjausti, ar domejimasis menu, dvasiniais dalykais, ezoterika. Mėnulio-Neptūno susijungimas-tokie žmonės imlūs, kūrybiški, geros intuicijos, vaizduotės, turtingo vidinio pasaulio.   Mėnulio-Neptūno neharmoningi aspektai – noras pabėgti  nuo realybės, iliuzijos, galbūt pasyvumas, jautrumas,  galimi blogi įpročiai, polinkis į apgaulę ir saviapgaulę, chaotiškas šeimyninis gyvenimas, kažkokios paslaptys šeimyniniame gyvenime, namuose ir pan.  

Mėnulio-Plutono neharmoningi aspektai-emocijos gali būti stiprios,  griaunančios, valdingumas, noras kontroliuoti aplinkinius, įsakynėti,  emocijos gali būti audringos.  Susijungimas- tokie  žmonės mėgsta kontroliuoti aplinkinius, valdingi, jų įtaka aplinkiniams gali būti stipri. Gali būti valdinga motina. Neharmoningas Mėnulio ir Marso arba Plutono aspektas gali rodyti konfliktiškus santykius su motina, moterimis, artimaisiais.

Saulės-Marso aspektai-pas tokius žmonės aktyvūs, jie siekia savo tikslų greičiausiu keliu. Harmoningi aspektai-tokie žmonės drąsūs, ryžtingi, garbėtroškos, nukreipiantyss savo energiją konkretiems tikslams pasiekti. Neharmoningi aspektai- neramūs, nekantrūs, impulsyvūs, gali būti perdėtai veiklūs,mėgstantys rizikuoti,  kovojantys už kažką, kartais gali provokuoti konfliktus, kai nėra tam priežasties. Žmonės, pas kuriuos yra aspektas Saulė-Marsas, tikriausiai domisi sportu, juos traukia aktyvi veikla.

Saulės –Saturno aspektai-neharmoningi- galimas nepasitikėjimo jausmas, pesimizmas, nepasitenkinimas, nesekmių baime, jaučiate atsakomybės, įsipareigojimų naštą, slegia kontrolė. Harmoningi aspektai-įžvalgumas, ekonomiškumas, disciplinuotumas, pastovumas, mokėjimas pakluti, laikymasis  taisyklių.

Saulės –Urano aspektai. Saulės –Urano susijungimas –tokie žmonės gana nestandartiški, ekscentriški, siekia parodyti savo individualumą, jiems gali patikti tai, kas nestandartiška, progresyvu, nauja, neįprasta, gali naudoti kokius tai  savitus metodus savo veikloje, taip pat jie gali mėgti laisvę, teisingumą; bet taip pat  gali būti būdingas ir staigumas, sprendimų skubotumas, radikalizmas. Jie palaiko naujoviškas idejas, juos galbūt traukia visuomeninė veikla, arba naujos technologijos,  gali priklausyti kažkokioms grupėms. Harmoningi aspektai-mėgstantys laivę, vertinantys nepriklausomybę, mėgsta demokratiją, išradingi, socialiai aktyvūs, moka elgtis su kolektyvu, tikintys ateitimi.  Neharmoningi Urano Saulės apektai- gali būti per daug savavališki, pažeidžiantys tradicijas, nepriklausomi, impulsyvūs, gali būti būdinga nuotaikų kaita.

Saulės-Neptūno aspektai. Susijungimas- jausmingi, imlūs,  geros vaizduotės, svajotojai, galbūt traukia kūryba ar norisi padėti kitiems, užjausti, gali vykti gyvenime kažkas mįslingo, kažko galbūt negalite paaiškinti racionaliai, gali trūkti valios, savikontrolės, galite klysti dėl to, kas vyksta aplinkui, dėl realybės, gali atrodyti, kad kiti nesupranta, ar sunku suprasti pačiam save. Galite stengtis pabėgti nuo tikrovės, realybės. Harmoningi aspektai-jausmingi, galbūt traukia menas, rūpestingi, užjaučiantys, idealistai, kažkiek nepraktiški, galbūt stengiatės suprasti gilesnes gyvenimo tiesas. Galbūt mylite gyvūnus. Neharmoningi aspektai-galbūt per daug jautrūs,  linkę per daug svajoti, idealizuoti aplinkinius, ar dėl kažko per daug jaudintis, gali būti sunku atskirti melą nuo tiesos, gali trūkti valios, tam, kad pabėgti nuo realybės, galite vartoti alkoholį ar narkotikus.

Saulės-Plutono aspektai. Saulės –Plutono susijungimas- gana intensyvios, gilios  emocijos, valdingumas, mokate į viską pasižiūreti giliai, galite būti linkę į kraštutinumus, vidinė stiprybė,  paslaptingumas, gana stipri valia,galite įveikti kliūtis,  galite siekti būti lyderiu, galimos kažkokios gyvenimo krizės ir sugebėjimas atgimti po krizės. Jei nenorite, ar negalite vadovauti, tai bent jau nepatinka paklusti kitiems. Tokie žmonės kartais geriau atsiskleidžia ekstremaliose situacijose, ramus gyvenimas, gali būti nelabai įdomus. Gali būti per daug valdingi,kategoriški,  reiklūs.Harmoningi Saulės-Plutono aspektai-stipri valia, pasitikėjimas savo jėgomis, galbūt lyderio savybės, galitėjimas perprasti kitus. Neharmoningi aspektai-intensyvios emocijos, taip pat ir neigiamos, reiklumas, noras būti pripažintu, kontroliuoti kitus ir situaciją,  žmogus gali būti įtarus, kandus, reiklus, gali būti sunku prisitaikyti prie kolektyvo, kovoti su kažkokiais tai valdingais asmenimis, konfliktuoti pvz., su tėvu (pas moteris gal būt su vyrais problematiški  santykiai).

 

Similar Posts