Saulė horoskopo būstuose

Saulės padetis horoskopo būste-gyvenimo sritis, kur mūsų tikslai, kokioje gyvenimo srityje turetume atskleisti savo individualybę, talentus, jėgą,  realizuojame, parodome save, jaučiames ypatingi, rodo, kokios gyvenimo srities reikalai mums yra svarbūs.

Saulė I-ame horoskopo būste.Pasitikintis žmogus, ryškus, valingas, norintis pirmauti, būti lyderiu,  įsitvirtinti, individualistas, savarankiškas, stiprios valios,turintis savo nuomonę,  žinantis, ko nori, sau visatos centras ir paties nuomonė pati svarbiausia. Turite pakankamai gyvybinės energijos (jei nėra blogų aspektų). Patraukiantis kitų dėmesį, aplinkiniai pastebi Jūs personą, pasitikėjimą savimi,  Jūs galite  atrodyti gan reikšmingas kitiems, o gal būt ir keliate norą kitiems pamėgdžioti Jus (pvz.  rengtis tokiu pat stiliumi), galite įkvėpti kitus.Galite būti lyderiu silpnesnėms asmenybėms ir varžytis bei konkuruoti su tokiomis pat stipriomis. Norisi būti savo gyvenimo šeimininkais, galite būti per daug užsiėmę savimi. Galite būti priversti užsiimti savo asmeninių problemų sprendimu, panaudoti savo valią problemų sprendimui.  Svarbi savirealizacija, pagarba ir prestižas. Bet  galite būti ir per daug savimyla.

Saulė II-ame  būste.  Rodo, kad svarbią dalį žmogaus pasaulėžiūroje užima resursai, taip pat ir talentai, kurie leidžia užsidirbti. Jo savivertė gali priklausyti nuo to, ką turi, pinigai čia gana svarbus kriterijus .  Žmogus nori būti ir pastebimas dėl to, kad kažką turi, visų pirma II būstas tai pinigai, mokėjimas tvarkytis su materialinėmis vertybėmis, bet ne tik tai ir jo talentai, įgūdžiai, kuriais jis užsidirba ir pan. Svarbu formuoti asmeninę vertybių sistemą, bei išmokti tvarkytis su resursais. Jei Saulė horoskope harmoninga, žmogus moka tvarkytis su materialinėmis vertybėmis. Neigiama prasme gali pasireikšti daug išleidžia malonumams, prabangai, išlaidos  didesnės nei pajamos. Saulė II horoskopo būste gali rodyti ir į galimus pajamų šaltinius, tai gali būti dėstymas, valdymas, vadyba stambiose įmonėse, prezentacijos, sporto, renginių organizavimas, dalyvavimas aukcionuose, biržoje, juvelyrika.

Saulė III-ame  būste. Žmogus pastebimas savo gebėjimu bendrauti, užmegzti, palaikyti kontaktus, visų pirma su artima aplinka. Jūs smalsūs, norite kuo daugiau žinoti apie viską, kontaktiški. Galite atsiskleisti, pvz. derybose, tarpininkavimu, kur reikia perduoti informaciją, literatūrinėje veikloje, komandiruotese.  Gali būti svarbūs santykiai su artimaisiais, visų pirma broliais, seserimis.  Gali būti svarbus domėjimasis mokslu (daugiau teikiančiu praktinę naudą), skaitymu, kalbomis.

Saulė IV-ame būste. Svarbi šeima, šeimos tradicijos, glaudus ryšys su šeima (visų pirma tėvų, santuoka-VII horoskopo būstas), didžiuojates šeima, ir tai gali būti svarbiau nei visuomeninė padėtis. Daugiau esate lyderiai savo giminėje, esate globojami šeimos, galbūt Jūsų šeimoje buvo ir gana įžymių, autoritetingų asmenų, čia emociškai pasipildote. Čia norite jaustis tarsi savo mažoje valstybėje, kurioje norite būti valdovais, rūpintis artimaisiais,  svarbiausi įvykiai vyksta namuose, geriau jaučiates savo asmeninėje erdvėje, o  galbūt kartu su šeimos nariais  linkę užsiimti pvz., verslu. Jums svarbu tureti nuosavą būstą , kitą nekilnojamąjį turtą,  o geriau ir nuosavą valdą, norite tureti  tokį būstą ,kuriuo galėtumete didžiuotis.  Jums gali būti  svarbu palaikyti ryšį su protėviais, tėvyne, svarbios tradicinės vertybės, kilmė, esminiai pigimties klausimai.

Saulė V-ame  būste.  Jums gali būti labai svarbu atskleisti savo kūrybinį potencialą. Tai gali būti menas, hobi, pomėgiai, sportas, gali būti ir santykiai su vaikais, pedagoginiai sugebėjimai. Svarbu sukurti kažką ryškaus, ypatingo, naujo.  Jūs norite veikti, kažką daryti tada, kai yra kūrybinis įkvepimas, o ne tada kai reikia. Jūs galite būti gana artistiški, norite parodyti save,būti  tarsi ant scenos .Galite būti linkę įsimylėti, ar būti gana azartiški. Arba mėgstate, mokate, bendrauti su vaikais, nors savo vaikų gali būti ir nedaug.

Saulė VI-ame  būste.  Uolus, rūpestingas, darbštus, nori jaustis naudingu. Į darbą žiūri atsakingai, atlieka pavestą darbą savarankiškai, todel nepatinka kai jais nepasitiki. Geras, atsakingas darbuotuojas, nori būti vertinamas, kaip geras darbuotojas.Svarbu asmeninis efektyvumas, rezultatas, režimas, kad gyvenimas tekėtų įprasta vaga. Jūsų savivertė priklauso nuo to, kaip gerai atliekate savo darbą, susitvarkote su kasdieninėmis pareigomis. Jūs tobulinate savo įgūdžius, sugebėjimus  darbe.  Svarbu jaustis kažkam naudingu, galinčiu padėti. Energija nukreipta į įgūdžių, sugebėjimų ar savęs tobulinimą.  Svarbi disciplina, rėžimas. Gali netgi geriau jaustis, būdamas pavaldiniu, nei vadovaudami kažkam, nes gali būti sunkoka veikti savarankiškai. Galite jaustis kažkiek suvaržyti dėl kasdieninių pareigų. Svarbu laikytis režimo. Svarbus gyvenime gali būti sveikatos atstatymas, ar gali tekti rūpintis kokiu sergančiu žmogumi. Galbūt Jūs rūpinates, padedate  naminiams gyvūnams.

Saulė VII-ame  būste.  Santuokiniai santykiai, partnerystė , sąveika su kitais žmonėmis  Jums gali būti gana svarbūs; tam, kad atrasti save, kad atsiskleisti Jums gali būti reikalingas kitų žmonių, partnerių palaikymas, stimulas.  Jūs mokotės apie save santykiuose su kitais žmonėmis, čia gali būti kažkiek sunkoka atskirti savo ir kitų žmonių interesus. Savivertė, savijauta nemažai gali priklausyti nuo  to, kaip saveikaujate su partneriais, visuomene, čia Jūs daugiau iniciatorius.  Jums gali būti svarbu pasiekimai visuomenėje, būti svarbiu, autoritetingu kitų žmonių tarp ar būti pirmu tarp konkurentų.  Esate gabus derybose, konsultacijose, kompromisuose. Bet galite kartais netureti savo nuomones, nes per daug megstate klausyti kitų žmonių nuomonių. Jums svarbus teisingumo jausmas. Visuomenėje galite būti gana populiarūs.  Saulė VII būste gali nurodyti Jūsų partnerio savybes, pvz., išdidus, kažkiek egocentriškas,  valdingas,  savarankiškas ir pan.

Saulė VIII-ame būste. Tai nera papraščiausias horoskopo būstas, galite būti kažkiek linkę provokuoti, pritraukti sudetingas, ekstremalias situacijas. Galite žiūreti į gyvenimą kažkiek kaip į kovą.   Ypač  Jei Saulė stiprioje padetyje (Liūto, Avino ženkle), Jūs jaučiate savo jėgą, kai įveikiate pavojus, ekstremalias situacijas, mėgstate rizikuoti, mokate mobilizuoti savo jėgas pavojingose situacijose. Ar Jums įdomu įžvelgti kokias tai povandenines sroves, slaptus kitų  motyvus, trūkumus, problemas.  Galite būti įžvalgūs,magnetiški,  turėti kažkokių paslaptingų gebėjimų, galbūt domites mistika,  ar gebate  panaudoti kitų žmonių resursus ir pirmiausia gal būt norite bendrauti su įtakingais, turinčiais padėtį  žmonėmis.  O kartais patys būti kokiu neformaliu lyderiu.

Saulė IX-ame  būste.  Jūs tikriausiai išsiskiriate plačiomis pažiūromis, mąstote globaliai, norite plėsti horizontus, pasaulėžiūrą,  galbūt net domites kokiomis filosofinėmis kryptimis, tolimomis šalimis, kultūromis, mėgstate keliauti. Svarbu būti aukščiau kasdienybės,  idealai, Jums svarbi Jūsų gyvenimo prasmė.  Savirealizacijai gali būti svarbus gilesnis pažinimas, aukštasis išsilavinimas, kelionės ar darbas užsienyje, kai kuriems galbūt religija. Kai kuriems svarbu parodyti save kaip pavyzdį, mokyti kitus, galbūt ir būti dėstytoju.

Saulė X-ame būste.  Matote save visuomenės dalimi. Jūs galite būti gana nemaži garbėtroškos, tureti nemenkų ambicijų, svarbi karjera ir visuomenės pripažinimas, pagarba. Jūs tikslingi, paprastai žinote, ko norite.  Greičiausiai  mokate užkariauti padėtį turinčių asmenų palankumą, dėmesį, kilti karjeros laiptais. Darbe Jums gali pavedami svarbūs projektai, atsakingi darbai.

Saulė XI-ame  būste. Jums svarbu, ar turite bendraminčių draugų, galbūt turite gebėjimą sutelkti grupę bendraminčių. Galite sulaukti geranoriškai nusiteikusių asmenų paramos, protekcijos.Galite būti pripažįstamas tarp draugų, bendraminčių kompanijos autoritetas, neformalios grupės lyderis, kai žmones vienija bendras interesas.  Tai gali būti įvairi kompanija, pvz., futbolo komanda, ar visuomeninis judejimas. Jums svarbu laisvė, saviraiška.  Orientuojatės į ateitį, svarbios naujovės, progresas.

Saulė XII-ame  būste.  Gal būt Jūs mėgstate pabūti vienas ir Jus labiau domina Jūsų pačių vidinis pasaulis, nei tai, kas vyksta išoriniame pasaulyje.  Jums net reikalinga vienatvė, kad atstatyti savo jėgas, vengiate tureti daug kontaktų  (nors kartais galite jaustis kažkiek izoliuoti, vieniši, suvaržyti), slepiate nuo išorinio pasaulio savo tikrąjį aš. Esate imlūs, jautrūs, todel gyventi realiame pasaulyje kažkiek gali būti iššūkis. Jūs galite jaustis kitokie, kažkiek nutolę nuo išorinio pasaulio, būti kažkiek užsisklendę savyje. Kartais galite būti per daug nepasitikintys savimi, sunku parodyti, ką sugebate, savo privalumus ir galite plaukti pasroviui, nenorėdami būti pastebimi. Mokate užjausti, dažnai Jūs atrandate save padėdami kitiems,labiau nuskriaustiems. Nelabai norite užimti vadovaujančios padėties, ar  nebent esate  koks šešėlinis lyderis. Jus domina paslaptys, traukia kokia nors paslaptinga veikla, ar tai, kuom galite užsiimti būdami vieni. Jūsų gyvenime gali būti paslapčių, mistikos.  Aišku tai nereiškia, kad Jūs negalite, pvz., padaryti svarbios karjeros, būti svarbūs visuomenėje, ypač jei Saulė nėra susijusi su X horoskkopo būstu. Tačiau pschologiškai galite vis tiek jaustis kažkiek atsiskyrę, vieniši, pan. Reiketų įsiklausyti į save, atrasti tai kas Jums patinka,galbūt užsiimti kūryba,  daugiau panaudoti savo vaizduotę, intuiciją, vengti žmonių, primetančių savo valią, nuomonę.

Similar Posts