10 DIEVŲ KINŲ HOROSKOPE BAZI

10 Dievų kinų horoskope BaZi – tai ne kas kita, kaip vėlgi 5 stichijų (Medis, Ugnis, Žemė, Metalas, Vanduo) ir poliariškumų (Yin ir Yang) derinys lyginant su asmenybės elementu.

Kinų astrologijoje yra 5 stichijos (elementai): Medis, Ugnis, Žemė, Metalas, Vanduo.

Yin Yang

Taip pat reikia reikia pasižiūrėti,  kokios stichijos kokius faktorius (gyvenimo sferas) atstovauja Jūsų Badzi žemėlapyje- Jūs pats ir draugai, saviraiška, pinigai, valdžia, resursai.

 Kiekviena iš 5 stichijų Jūsų BaZi horoskope (priklausomai nuo to, koks asmenybės elementas), atstovauja vieną iš 5 gyvenimo sferų:

  • Jūs pats, draugai-asmenybės elementas;
  • Resursai -elementas, palaikantis, kuriantis asmenybės elementą;
  • Valdžia-elementas, kontroliuojantis asmenybės elementą;
  • Saviraiška-elementas, kurį kuria asmenybės elementas;
  • Pinigai-elementas, kurį kontroliuoja asmenybės elementas;

Čia reikia vėl prisiminti Stichijų schemą, kur jos sąveikauja (kuria) viena kitą.

Pavyzdžiui, sakykim Jūsų asmenybės elementas Medis:

Tuos dievus, ar dievybes nustatome lygindami  asmenybės elementą  santykyje su kitais elementais ir poliariškumą. Galime nagrinėti ir atvirus ir paslėptus stulpus. Apibrėžtas -asmenybės elementas:

BaZi

Friend / Draugai, Brolybė –elementas toks pats kaip asmenybės elementas.

Rob Wealth / Turto grobėjas – elementas, toks pat kaip asmenybės elementas, tik kito poliariškumo.

Direct Resource / Tiesioginis resursas –resurso elementas, to paties poliriškumo.

Indirect Resource / Netiesioginis Resursas –resurso elementas, kito poliariškumo nei asmenybės elementas.

Eating God / Pasitenkinimo dvasia –saviraiškos elementas, to paties poliariškumo.

Hurting Officer / Valdžios iššūkis –saviraiškos elementas, kito poliariškumo nei asmenybės elementas.

Direct Weath / Tiesioginis turtas –pinigų elementas, to paties poliariškumo.

Indirect Wealth / Netiesioginis turtas – pinigų elementas, kito poliariškumo.

7 Killings / 7 pozicijos žudikas arba neteisinga valdžia –valdžios elementas, to paties poliariškumo

Direct Officer /Teisinga valdžia – valdžios elementas, kito poliariškumo.

Dievų lentelė :

Elementas

Vienodo poliariškumo

(tos pačios giminės)

Kito poliariškumo

(skirtingos giminės)

Asmenybė

Draugai

Draugai, brolybė

Turto grobėjas

Resursai

Netiesioginis resursas

Tiesioginis resursas

Saviraiška

Pasitenkinimo dvasia

Valdžios iššūkis/

valdininko sužeidimas

Valdžia

Neteisinga valdžia/7 žudikas

Teisinga valdžia

Pinigai

Netiesioginis turtas/ polinkis į turtą

Tiesioginis turtas /stabilus turtas

Dievų BaZi reikšmės:

Brolybė. Moka bendrauti, rasti bendrą kalbą, suprasti kitokį požiūrį. Jei tokių dievybių daugiau nei dvi-gali būti perdėtai savimylos, egoistai, konfliktiški.

Turto grobėjas -elementas, toks pat kaip Asmenybės elementas, bet kito poliariškumo, pvz., mūsų asmenybės elementas Ugnis Yin, tai turto grobėjas-Ugnis Yang. Tai mūsų konkurentai, priešininkai, tai kas gali atimti mūsų turtą, ar su kuriais reikės dalintis pinigais ir pan. Pozityvus poveikis-toks žmogus dosnus, dvasingas, pasiruošęs atsisakyti materialinės naudos vardan kažko, rūpinasi kitais. Daugiau palankus, kai Asmenybės elementas Yin, ar yra silpnas, palankiau tuo atveju  dirbti komandoje, dalintis kartu uždirbtais pinigais. Jei poveikis nepalankus- galimi finansų, ar antrosios pusės praradimas, kažkas užima jo pareigas ir pan. Gali kilti pojūtis, kad kažkas geresnis už tave, kažkas pirmauja ir pan., jaustis tarsi antraeiliame vaidmenyje. Žmonėms, pas kuriuos yra tokių elementų, tinka užsiimti labdara, ar leisti pinigus nematerialiems dalykams (mokslams ir pan.). Svarbu ugdyti savivertę.

Netiesioginis resursas –polinkis mokytis, pažinti, atrasti savo kelią, polinkis į ezoteriką, nestandartiškas žinias, paslaptis, originalus mąstymas. Polinkis į individualizmą. Gali būti mažai draugų, būti nutolę nuo tėvų.

Tiesioginis resursas –polinkis mokytis, išsilavinę, inteligentiški, gerbia vertybes. Gali būti perdėtai prisirišę prie kitų žmonių, perdėtai globoti kitus.

Pasitenkinimo dvasia-jausmingumas, kūrybiškumas, gera vaizduotė, tokie žmonės myli save ir rūpinasi savimi. Neigiamas poveikis- galimos priklausomybės, godumas.

Valdžios iššūkis–  tokie žmonės nenori paklusti valdžiai, siekia įtvirtinti savo teisumą, gali būti autoritariški. Jei tokių elementų daugiau nei du- tokiam žmogui jo interesai aukščiau visko, laiko save ypatingu. Neigiamas poveikis-bereikalingi ginčai, konfliktai.

Teisinga valdžia (valdininkas)-toks žmogus linkęs laikytis įstatymų ir taisyklių, būti sąžiningu ir teisingu. Konservatyvūs, atsakingi. Gali būti perdėtai sąžiningi.

7 pozicijos žudikas arba neteisinga valdžia. Tai žmonės, kurie patys kuria savo taisykles, gyvena pagal savo taisykles ir nori, kad aplinkiniai gyventų pagal jų taisykles. Tokiam žmogui svarbu nugalėti bet kokia kaina, jis ambicingas, valingas, azartiškas, ir jiems nepatinka laikytis taisyklių, paklusti. Galimas neigiamas poveikis: žmogus jaučiasi įspraustas į rėmus, varžomas, kontroliuojamas, dėl to jaustis psichiškai nestabilus, jam sunku priimti sprendimus.

Netiesioginis turtas– žmogus, pas kurį du ar daugiau šių dievų, siekia tiek materialinės, tiek nematerialinės naudos-pinigų, šlovės, pripažinimo, apdovanojimų. Toks žmogus visada turi idėjų, kaip uždirbti pinigus. Jei poveikis neigiamas, žmogus gali daryti klaidas planuojant, greitai pasiekti, bet ir greitai prarasti, kas pasiekta.

Tiesioginis turtas – toks žmogus siekia tvarkos, yra racionalus, apskaičiuoja kiekvieną žingsnį. Taupūs, sąžiningi, pragmatiški, moka elgtis su finansais. Tikslo pasiekia sunkiu darbu. Jei poveikis neigiamas, tikslai gali būti iliuziniai.

Similar Posts