Marsas Zodiako ženkluose

Marsas horoskope rodo, kam atiduodate savo energiją, kaip pasireiškia valia, kaip konfliktuojate, kaip mokate pakovoti už save, rodo aistringumą, seksualumą ir pan. Jeigu pas Jus stiprus, gana stipriai išreikštas Marsas horoskope, pas Jus greičiausiai stiprus konkurencijos jausmas. Marsas horoskopo būste rodo, kokioje srityje Jūs veikiate energingai, aktyviai, agresyviai, konfliktuojate, o Zodiako ženklas daugiau parodo to veikimo stilių. Moterų horoskope Marsas taip pat rodo, ir koks vyras joms  patrauklus.

Marsas Avino ženkle

Čia Marsas savo valdomame ženkle. Gali būti , kad būdingas didelis užsispyrimas , impulsyvumas, nekantrumas, karingumas, veržlumas.  Pas Jus gali būti stipri valia, kuri reiškiasi stichiškai, impulsyviai, gali trūkti strategijos. Marsas Avino ženkle duoda didelį norą įsitvirtinti, megstate būti savarankiški, norite viską pasiekti patys, nemėgstate prašyti ir priimti pagalbos. Kartais  pirmiausia darote, paskui galvojate. Jei Marsas Avine neharmoningas, galite būti grubus, susierzinantis, nesugyvenantis, perdėtai norintis būti nepriklausomas. Linkę į kraštutinumus,  galbūt gyvenimą suprantate kaip kovą. Linkę rizikuoti, galite elgtis neapgalvotai. Aktyviai įsijungiate į situaciją.  Gali būt mėgstate sportą, kur reikalingas jėgos panaudojimas. Marsas rodo galėjimą padaryti labai intensyvų darbą; didelę laiko dalį paprastai nieko neveikiate, o paskui per trumpą laiką galite padaryti daug darbų.

Marsas Jaučio ženkle

Kol Jūsų neliečia ir supa taiki aplinka, paprastai didelės valios nedemonstruojate, stabilus, ramus žmogus. Jei daromas spaudimas-auga emocinė  įtampa, įtampa kaupiasi ilgai, tada gali išsilieti įniršis. Problema tame, kad Marsas šioje padėtyje nesuveikia laiku, taigi galite nesureaguoti laiku į puolimą, kai yra situacija, reikalaujanti staigios reakcijos, galite tiesiog pavėluoti (pvz., galite pasimesti netikėtos agresijos atveju, jei nebuvote iš anksto pasiruošę). Taip pasireiškia sulėtinta reakcija arba reakcija gali būti ne visai adekvati. Galite būti gana tingūs.Bet kuri planeta Jautyje sunkiai prisitaiko prie netikėtumų. Galimas noras kaupti nuosavybę, materialinius dalykus, daug valgyti.  Jus palaužti sunku, sugebate priešintis.

Marsas Dvyniuose

Marsas čia svečiuose pas Merkurijų  Šiuo atveju formuosis permaininga valia. Paprastai gudrus protas, mokantis apeiti kliūtis, galimas aktyvumas kontaktuose, bendravime, ar siekiate mokytis,  sugebėjimas reitai priimti sprendimus.  Žodis g ali tapti kovos įrankiu, jei Marsas harmoningas,  galite žodžiu priversti kitus daryti ko norite, jei piktas, galite būti linkę į ironiją, apkalbas, pajuoką, kitų silpnybių išnaudojimą. Galimas koncentracijos trūkumas, paviršutiniškumas. Žmogus judrus, jam sunku nusedeti vienoje vietoje.  Valia, permaininga, jautrūs įvairiems išoriniams dirgikliams, gali būti sunku susikaupti ir susikoncentruoti ties viena užduotimi. Gali keisti savo tikslus, prarasti interesą ir susidomėti jau kita ideja, del to gali būti nemažai neužbaigtų darbų.  Siekimas priversti kitus ne jėga, o bandant  įtikinti, ar palenkti gudrumu.

Marsas Vėžio ženkle

Čia valia nukreipta į dvasinę sferą, Jūsų valia, aistros daug priklauso nuo dvasinės būsenos, nuotaikos.  Būdingas jausmingumas, emocionalumas, nuotaikų kaita. Greičiausiai gerai jaučiate pavojų, esant menkiausiam pavojui greičiausiai slepiates ir laukiate palankaus momento. Nemėgstate rizikuoti. Jausdamiesi silpni, galbūt perdetai stengiatės  pasirodyti stipriu žmogumi.  Tai nera stipriausia Marso padėtis.  Galite pasijausti bejėgiai prieš stipresnį puolimą, tokiu atveju galite jaustis pažeidžiami. Ilgam atsimenate negatyvias situacijas, savo skriaudejus.  Valia svyruojanti, momentais galite tapti nepasitikintys, vangūs. Gali būti sunku kontroliuoti jausmus. Aktyvūs daugiau viduje, nei išorėje.  Jausmai gali būti gana audringai reiškiami, reaguojate instinktyviai.Gilios emocijos valdo Jus. Jūsų nuomonė gali būti gana subjektyvi ir galite būti gana sunkiai nuspejami. Esate turtingos fantazijos.  Jūs jaučiatės daug stipresni, jei jaučiate šeimos, giminės paramą, galite kovoti už tradicijas, tėvynę.  Jūs galite deti daug pastangų, pvz., kokių nors tradicijų išsaugojimui.

Marsas Liūto ženkle

Stipri valia, užsispyrimas, ryškumas, drąsa, didelis pasitikėjimas savimi, bei neegzistuoja vidiniai draudimai, tokie žmonės gali būti nemenki garbėtroškos. Aktyvūs, mėgstate gyvenimą, uždegantys savo energija.   Jūs nevengiate atsakomybės, bet galite būti gana autoritariški. Galbūt aktyvūs kūryboje, aistringi meilėje bei turite didelių tikslų. Siekiate pabrėžti savo individualumą.  Galite būti dosnūs sau artimiems žmonėms. Galite būti gana kilniaširdiški, iki tam tikrų ribų bent jau.

Marsas Mergelės ženkle

Jūsų valia reiškiasi smulkmenose, kasdieninėse aplinkybese. Kovoje viską suplanuojate, detalizuojate veiksmus. Jūs visada apskaičiuojate, Jums svarbi informacija. Esate atsargūs, veikiate, jei tam yra priežastis. Jei Marsas harmoningas, galite nudirbti daug rutininio darbo, esate dabštūs, reiklūs sau ir kitiems, atsidavę savo darbui.  Greitai mokotės, taip pat ten,  kur reikia detalumo, įgyjate praktikos,  mėgstate  užsiimti tyrinėjimu. Arba gerai mokate dirbti rankomis, su instrumentais. Agresiją, susierzinimą,  gali sukelti jų nustatytos tvarkos pažeidimas, kai kažkas daroma neteisingai, nors kitiems tai gali atrodyti smulkmenos. Mėgstate tobulumą, tvarką. Gali te būti gana greitai susierzinantys, bambekliai, daug kritikuojantys, perdetai smulkmeniški, užgautos savimeilės, tai gali sukelti ir konfliktus.

Marsas Svarstyklėse

Gali būti aktyvūs ieškant pusiausvyros ir kompromisų, rodo iniciatyvą siekiant harmonizuoti savo aplinką, siekiant subalansuoti situaciją.Aktyvumas daugiau intelektualus, žodinis. Nemėgsta atvirai konfliktuoti. Vengia kraštutinumų, nemėgsta persistengti. Gali greitai prarasti pusiausvyrą, būti įsiaudrinantys, neramūs. Daug reikšmės teikia sąvokai teisingumas, gali būti kovotojai už teisingumą (taip, kaip jie jį supranta), tačiau atvirai pasisakyti savo nuomonę, ar pasakyti -ne, jiems sunku. Siekia bendradarbiavimo, kovoti vienam gali buti sunkoka. Jei nejaučia palaikymo, gali ilgai abejoti del to, kokių veiksmų imtis.  Tačiau kai kurie gali tureti sugebėjimą ir  ir sukiršinti dvi puses. Šie žmones gali tapti ir konfliktiški bei agresyvūs tuomet, kai jiems nepavysta rasti pusiausvyros taško ir yra per daug spaudžiami. Kai kuriems galbūt patinka kurti kažką gražaus savo rankomis.

Marsas Skorpione

Tokie žmonės stiprios valios, turintys jėgos, ištvermingi,  nenuolaidūs, vyriški, siekiantys dominuoti, aktyvūs, aistringi. Mėgsta ekstremalius išbandymus, kuo sunkesni išbandymai, tuo stipresniais tampa. Veiksmai paprastai apgalvoti, mato silpnas priešininko puses, juos nugaleti yra sudetinga. Tai viena stipriausių Marso padečių. Galimas audringas aistros pasireiškimas, kartais gali peržengti leistinas ribas. Kartais per daug nesisaugo, ar linkę eksperimentuoti su savimi. Nepatinka gyventi per daug ramiose sąlygose, geriau gyvenimas, kaip kovos laukas. Gali kartais būti linkę griauti supančią aplinką, ypač jei nėra kur pasireikšti aktyvumui.   Galimi neteisėti ryšiai, nuosavybės užvaldymas ne visai teisėtu būdu.

Marsas Šaulio ženkle

Savarankiški ir nepriklausomi, temperamentingi ir entuziastai, mokate valdyti ir priimti sprendimus (jei Marsas harmoningas), galite ginti kokias nors idėjas, galbūt mylite sportą ar keliones. Sieksite įvesti tvarką, normas, sieksite socialinių tikslų. Jūs jaučiates stipresni, jei turite tikslus, ideologinį pagrindą. Galite taip pat kovoti už savo įtaką, pareigas, socialinį statusą, sekiate plėsti savo autoritetą.  Kaip kovos priemonę  galite panaudoti savo socialinę įtaką. Jei Marsas neharmoningas, galite būti impulsyvūs, elgtis išdidžiai ir savavališkai, perdetai nepriklausomai, bei Jums gali atrodyti, kad Jūsų autoritetas yra beribis,  viršyti įgaliojimus ir pan.

Marsas Ožiaragyje

Tai  stipri Marso padėtis , išsiskiriate koncentruota valia, savo rimtų veiksmų, ketinimų iš anksto neišduodate.  Savo veiksmus galite apskaičiuoti toli į priekį, mokate įveikti kliūtis. Jei del ko nors kovojate, kovoje pas Jus paprastai viskas suplanuota, turite savo poziciją. Galite išgyventi sudetingose sąlygose, pasiruošę sunkiai dirbti, esate ištvermingi, drausmingi, praktiški, disciplinuoti. Daug energijos galite atiduoti profesinėje srityje.   Tačiau kartais kovoje  galite būti per daug šaltakraujiški, autoritariški,  peržengti nustatytas normas.

Marsas Vandenyje

Atviri, originalūs, progresyvūs, demokratiški. Galite tureti polinkį kažkiek  elgtis ekscentriškai , savavališkai ir vadovautis principu-ką noriu, tą darau, kovoje nenuspėjami,  kažkokie apribojimai gali iššaukti agresiją.  Jūsų valios impulsai, nusiteikimais, gali dažnai keistis, siekiant tikslo galite būti nepastovūs.  Galima aktyvi veikla reformuojant, visuomeninėje veikloje, kovojant už abstrakčias idejas, laisvę, galite būti aktyvūs išrandant kažką naujo. Galbūt traukia naujos technologgijos. Daugiau linkę veikti komandoje, nei siekti asmeninės valdžios.  Jei Marsas pažeistas-perdetai mėgstantys laisvę, nekantrūs, nemąstantys apie pasekmes , radikalūs, maištingi.

Marsas Žuvų ženkle

Pas tokius žmones aktyvumas bus nukreiptas į dvasinę sferą, vidinį tobulėjimą, galite būti linkę į pasiaukojima, pagalbą kitiems, veikti vardan idealų. Linkę pergyventi už kitus, nors ne visada pagrįstai. Paprastai Jūs išoriškai  neagresyvūs ir galite būti gana neryžtingi, nemėgstate varžytis, būti pirmu.  Valios pasireiškimas banguojantis. Galite būti linkę atsklesiti paslaptis, arba Jūsų paslaptys gali būti atskleistos. Galite būti perdėtai jausmingi, jausti sunkumus įsitvirtinant, jei Marsas pažeistas. Taip pat turite audringą vaizduotę.  Išoriškai galite atrodyti neaktyvūs, o aktyviai  gyventi, kovoti  savo vidiniame, įsivaizduojamame  pasaulyje. Ką Jūs išgyvenate savo vidiniame pasaulyje, kartais gali būti sunkoka išreikšti.

Planeta Marsas

Similar Posts