VANDENS STICHIJOS HOROSKOPO BŪSTAI

Horoskopo būstai, be kitų grupavimo būdų, grupuojami simboliškai ir pagal stichijas, o būtent: 1, 5, 9 horoskopo būstai priskiriami Ugnies stichijai, 2, 6, 10 horoskopo būstai pasireiškia kaip Žemės stichija,  3, 7, 10 būstai-simboliniai Oro stichijos būstai, o   4, 8, 12 -simboliniai Vandens stichijos būstai, dar vadinami “sielos trigonu”. Čia kuspidas, kuriame realiai randasi šie horoskopo būstai horoskope, gali būti įvairiose stichijose, bet jie simboliškai priskiriami šioms stichijoms.

Taigi minėti horoskopo būstų trigonai siejami su šia patirtimi:

  1. Vandens stichijos būstai: su dvasine ir emocionalia patirtimi;
  2. Žemės stichijos būstai: materialinė patirtis;
  3. Ugnies būstai: individuali patirtis;
  4. Oro stichijos būstai: visuomeninė  ir intelektualinė patirtis.

Vandens stichijos horoskopo būstai (4, 8, 12) siejami su praeitimi, asmenine karma (o XII-tas horoskopo būstas dar vadinamas karminių įsiskolinimų būstu), susiję su mūsų psichinio ir dvasinio vystymosi faktoriais, reakcijomis, kurios instinktyvios, mažai įsisąmonintos. Šiuose Vandens stichijos horoskopo būstuose pasireiškia uždavinys mokytis dirbti su emocijomis, emocinėmis priklausomybėmis, baimėmis, fobijomis ir kt. Problemas, savybes, susijusias su šiais horoskopo būstais žmonės linkę perkelti kitiems asmenims. Šie horoskopo būstai nurodo, prie ko mes emociškai prisirišę. Šie  būstai veikia per emocijas.  Pas tą, kurio horoskope stipriai išreikšti šie horoskopo būstai, jaučia poreikį iškelti į paviršių mintis ir baimes, atsiradusias iš praeities patirties. Šie žmonės linkę gyventi savo vidiniame pasaulyje. Jiems svarbu leisti sau veikti intuityviai. Vandens būstuose sunkiau atsiskleidžia aktyvios planetos-Marsas, Saulė.  

Minėti simboliniai Vandens horoskopo būstai gali nurodyti į įvairius baimės tipus: IV-tas horoskopo būstas – baimė sugrįžti į bejėgišką būseną vaikystėje, VIII-visuomeninių tabu, XII-chaoso baimė.  Planetos, kurios randasi šiuose horoskopo būstuose, gali išreikšti minėtas baimes, rodo, kas vyksta pasąmonės lygyje, tai giluminė patirtis, kuri išplaukia iš praeities patirties. Teigiama, kad šios baimės gali būti susijusios su karminėmis užduotimis, kurios ateina iš praeito gyvenimo ir su kuriais mes turime dirbti, kad išsilaisvinti. Išsilaisvindami iš praeities gniaužtų, įgyjame emocinę ramybę.

IV-tas horoskopo būstas-namai, mūsų šaknys, ta sfera, kuri mus formuoja, mūsų vertybės, kiek mes sulaukiam palaikymo ir pan. Nurodo į sąlygas, susijusias su namais, šeima, poreikio į vienatvę patenkinimu, parodo, kaip patenkinami mūsų saugumo poreikiai, poreikis į ramią aplinką – kur mes jaučiamės saugūs,  susijęs su mūsų patirtimi vaikystėje ir jaunystėje. Tai tarsi fundamentas.  Jeigu pvz., tame horoskopo būste   randasi planetos-malefaktoriai (“piktos“ planetos -Saturnas, Marsas, aukštosios planetos), yra įtempti šių planetų aspektai, rodo, kad žmogaus formavimasis vyko sudėtingomis, sunkiomis sąlygomis,  ir tai turės įtakos tolimesniam gyvenimui. Žmonėms, pas kuriuos išreikštas stipriai IV horoskopo būstas, dažniai pirmoje vietoje namai, šeima,  darbas namuose, ar profesijos “paveldimos“ ir pan. Na tai dar priklauso nuo planetų, jų aspektų, jei situacija su  IV būstu sudėtinga, toks  gali bandyti pabėgti nuo namų reikalų, kompensuoti tai, pvz., siekdamas karjeros, materialinės gerovės ir pan.

VIII-tas  horoskopo būstas nurodo į poreikį vienatvei, be to- išlikti  paslaptingu.  O taip pat – valdžios poreikį, žmogus su išreikštu VIII horoskopo būstu  gali turėti norą daryti didelę įtaką visuomenei, tuo pačiu išlikdamas paslaptingu. Taip pat siejamas su seksualine patirtimi, čia seksas  svarbu, kaip apsikeitimas energija, kaip gilus emocinis ryšys. Žmonės, pas kuriuos išreikštas VIII-tas būstas,  gali įsitraukti į kokias nors rizikingas veiklas, renginius, keliančius emocinę įtampą,   nemažai mąstyti apie mirtį.

VIII horoskopo būstas simboliškai susijęs su Skorpiono Zodiako ženklu , siejamas su fatališka lemtimi, pavojumi, stipriu  emociniu įsitraukimu. Čia galimi dideli emociniai konfliktai, emocinis spaudimas ir emocijas patenkinti gali būti stengiamasi tokiais dalykais, kaip valdžia, pinigai, seksas ir kt.

XII-tas horoskopo būstas-čia mes mokomės emociniame ir dvasiniame lygyje, įsisąmoninimas  gali būti lydimas vienatvės, pergyvenimų, kančių.  Tai yra patirtis, įtaka, kurios mes negalime kontroliuoti.  Teigiama, kad čia žmogus įsisavina savo praeitų gyvenimų patirtį ir atsakomybę. Veikla, kuri susijusi su XII horoskopo būstu nesusijusi su ego, su saviverte, čia mes aukojam save, atsisakom savęs vardan kažko, net ir ne visai aiškaus, abstraktaus. Mes veikiam, darom kažką, ne todėl, kad pagarsėti, kad apie mus sužinotų. Čia siekiami ar verčiami nepriklausyti nuo žemiškų dalykų, atsitraukti nuo jų, ir pasižiūrėti giliau ieškant aukštesnės prasmės.

VIII ir XII-tas horoskopo būstai tradiciškai siejami su  tam tikrais negatyviais dalykais, mes turime tam tikrų sunkumų, susidurdami su šių horoskopo būstų temomis (susiduriame su savo baimėmis, traumomis ir turime dirbti su šiais reiškiniais, kad įveikti).

Pagal St. Arroyo „Astrologija, karma ir transformacija”. Galite rasti ir internete, pvz. https://pdfroom.com/books/astrology-karma-transformation-the-inner-dimensions-of-the-birth-chart/qjb5qZaPdxQ

 

Similar Posts