Džonso figūros

Džonso figūros-metodika, išvystyta 1941 m. amerikiečių astrologo M. Džonso. Planetų konfigūracijos  horoskope, kurios turi įtakos  horoskopo savininko psichologijai, padeda  nustatyti bazines horoskopo savininko charakteristikas, stipriąsias puses ir silpnybes. Imamos tik planetos, į kitus taškus (pvz., kaip Juodasis mėnulis, Mėnulio mazgai),…

Kosmograma. Dominuojanti stichija ir Zodiako ženklas horoskope

Kosmograma-dangaus žemėlapis gimimo metu (planetų išsidėstymas Zodiako ženkluose), sudarytas tam tikrai datai ir laikui, neatsižvelgiant į vietą (astrologinius būstus). Kosmogramoje įtvirtintas pradinis mūsų pradinis potencialas-psichologinės savybės, talentai, stipriosios ir silpnos pusės. Kosmogramos branduolį sudaro Zodiako dalijimas į stichijas, kryžius, zonas, kvadrantus,…

Planetos astrologijoje, jų reikšmė

Sąvoka planetos astrologijoje ir astronomijoje turi skirtingą reikšmę. Astrologijoje planetų energijos turi įtaką mūsų asmenybei, gyvenimui, likimui. Planetoms astrologijoje priskiriamos tam tikros energijos,  savybės,  funkcijos tam tikrose srityse, jų padėtis gimimo horoskope, aspektai su kitomis planetomis,  įtakoja tam tikras mūsų…

Zodiako ženklai. Stichijos. Kryžiai. Kitos Zodiako ženklų klasifikacijos

Kaip minėta Zodiako ratas  astrologijoje yra padalintas į 12 sferų po 30  laipsnių, vadinamų Zodiako ženklais (pavadinimai perimti iš ekliptikos žvaigždynų). Jame esantys Zodiako ženklai yra skirstomi pagal tam tikrą struktūrą į stichijas ir  kryžius, kiekvienas priklauso kuriai nors stichijai ir kryžiui….

Zodiakas. Zodiako ženklai

Zodiakas astronomijoje ir astrologijoje nėra visiškai ta pati sąvoka. Astronomijoje Zodiakas-matoma dangaus sfera išilgai ekliptikos. Matomas Saulės kelias dangaus sfera per metus vadinamas ekliptika. Atitinkamai ekliptikos plokštuma-Žemės sukimosi aplink Saulę (Žemės orbitos) plokštuma. Saulės kelią per žvaigždynus matome todėl, kad …