Partnerio įvaizdis ir lūkesčiai pagal horoskopą

Planetos Venera ir Menulis, kurios laikomos moteriškomis planetomis, bei Marsas ir Saulė, laikomos vyriškomis planetos, turi įtakos asmeniniams santykiams, nors į jas labiau buvo atsižvelgiama  senovės astrologijoje, kai mažiau buvo galimybių nustatyti ir įvertinti į horoskopo būstus (šiuolaikinėje astrologijoje daugiau atsižvelgiama vertinant santykius į VII-ą horoskopo būstą). Jei mes nagrinėjame vyro horoskopą, tai Saulė ir Marsas daugiau yra paties vyro signifikatorius, reprezentuoja jį patį. Venera ir Mėnulis jo horoskope be jo paties charakteristikos, rodo savybes, kurių jis ieško savo partnerėje santykiuose, koks moters tipažas jį traukia (Venera-daugiau kaip bendrai mylimosios įvaizdis, Mėnulis-žmonos). Pas moteris-atvirkščiai, Saulė ir Marsas, be jos pačios charakteristikos, rodo ir kokios vyrų savybės ją  traukia, vyro tipažas (Marsas-daugiau kaip aistros objektas, Saulė-kaip gyvenimo partneris). Taip pat šios planetos, jų aspektai, rodo ir santykių vystymosi tendencijas, požiūrį į santykius. Kadangi Venera yra dar universalus meilės signifikatorius, rodo požiūrį į meilę, santykius, tiek vyrų, tiek moterų horoskope.

Jei pas žmogų  horoskope yra  neharmoningas aspektas tarp Veneros ir Mėnulio (vyro horoskope) arba Marso ir Saulės (moters horoskope), priklausomai nuo to, kieno horoskopas, žmonėse, kuriuos jis sutinka, gali būti sunkoka suderinti skirtingas trokštamas savybes, tipažus, sutalpinti  viename žmoguje, pvz., žmogus su kuriuo susituokė, gali jai neatrodyti pilnai  patrauklus vyras, nebūti aistros objektas ir pan.).

Tačiau pagrindinis horoskopo būstas, pagal kurį sprendžiame apie tai, kas mūsų partneris-descendentas ir VII horoskopo būstas. Šio horoskopo būsto reikšmė-partnerystė, santuoka. VII-o būsto planeta-valdovas- bendras partnerio įvaizdis (tai mūsų gyvenimo partneriai, nors,  be to ir dalykiniai, ir net konkurentai). Šio būsto valdovas atskleidžia ir partnerių asmenines savybes, išvaizdą, statusą. Planetos VII-ame taip pat tam tikra, daugiau dalinė informacija apie partnerį ar partnerius, tam tikri pastebimi jo charakterio ar išvaizdos bruožai, ar tam tikri partnerių elgesio šablonai.  VII-o būsto valdovas, jo padėtos Zodiako ženkle ir horoskopo būste VII-as horoskopo būstas priešingybė I-am horoskopo būstui (aš), tuo pačiu yra tai, kas mane papildo. VII-as būstas rodo, kokia mūsų partnerystė, santuoka bei nurodo partnerio savybes. Kas esame mes, kaip mes atsiskleidžiame pasauliui, yra ascendentas ir I-as horoskopo būstas. Nors taip pat ir kitos planetos, visų pirma Saulė, kuri parodo mūsų asmenybę. Taigi, norit patikrinti, ar atitinka partnerių lūkesčiai, reikia nustatyti, koks vieno partnerio VII horoskopo būstas (horoskopo būsto planeta-valdovas, planetos horoskope) ir palyginti su kito partnerio I horoskopo būstu (horoskopo valdovas, jo Zodiako ženklas, planetos), taip pat atsižvelgiant į Saulę, kokiame horoskopo ženkle ir jos aspektus. Kuo daugiau atitikimų, tuo labiau partneris atitinka lūkesčius. Tas atitikimas dar turėtų būti abipusis. Pvz., žmogaus Asc yra Avine, tai reiškia Dsc Svarstyklėse. Tai reiškia, kad jo lūkesčius pvz.,  atitiktų partneris su išreikštu Svarstyklių ženklų, kurio Asc Svarstyklių ženkle, bet nebūtinai, Saulė gali būti Svarstyklių ženkle, jei ne, Venera jo pirmame horoskopo būste, arba bent mažoriniai Saulės aspektai su Svarstyklių valdovu-Venera. Dar reikėtų atsižvelgti į Zodiako ženklą, kur randasi VII būsto valdovas, O jei to žmogaus VII-ame būste yra planetų, pvz. Marsas, taip pat svarbu, turi atitikti tam tikros su tuomi susijusios savybės. O dar kaip minėta, tie požymiai turėtų atitikti iš abiejų pusių, jei žmogaus Asc Avino ženkle, o valdovas  Marsas, pvz., Ožiaragio ženkle,  pas partnerį Dsc galėtų būti  Avino ženkle, arba Marsas VII-ame horoskopo būste,  arba Saulė aspektuoja su Marsu, arba kokie nors kiti atitikimai. Kuo daugiau atitikimų, tuo labiau partneriai atitinka lūkesčius, aišku dar atitikimas turėtų būti, kaip minėta, abipusis, o tai nutinka deja,  toli gražu, ne visada.

Venera Marsas

Similar Posts