Mėnulio mazgai

Mėnulio mazgai -dvi fiktyvios planetos, kurios astrologijoje naudojamos labai seniai. Mėnulio orbitos kirtimosi su ekliptika taškai. Tai taškai, kur vyksta užtemimai. Judėdamas Mėnulis atsiduria tai piečiau, tai šiauriau ekliptikos. Taškas, kai Mėnulis pereina iš pietinės dangaus skliauto pusės į šiaurinę, vadinamas…

Soliaras

Soliaras-prognozavimo metodas,   charakterizuojantis  žmogaus metų  gyvenimo situaciją metams,   nuo vieno gimtadienio iki kito, parodo, kokios gyvenimo sferos  bus svarbios  atititinkamais metais.   Laikas ir vieta, kuriai sudaromas soliaras. Soliaras sudaromas lygiai tuo momentu, kada tranzitinė Saulė atitinkamais metais sugrįžta į…

Asmenybės charakteristika pagal horoskopą (ascendentas)

Mūsų asmenybei daugiausia įtakos turi Saulė-tai kur ji randasi mūsų horoskope (kokiame ženkle ir horoskopo būste, jos aspektai su kitomis planetomis). Taip pat Mėnulis, rodantis emocijų išraišką. Nemažai galime rasti aprašytų Zodiako ženklų charakteristikų,  pagal tai kokiame Zodiako ženkle yra…

Tranzitai

Tranzitas-realus dangaus kūnų judėjimas per jų orbitas. Tranzitai – bazinis prognozavimo metodas astrologijoje, pagrįstas planetų realaus judėjimo projekcija į natalinį (ar kuri nors kitą žemėlapį-radiksą) realiu laiku.  Tai vienintelis prognozavimo metodas, pagrįstas  realiu, o ne simboliniu dangaus kūnų judėjimu. Tranzitinis…

Džonso figūros

Džonso figūros-metodika, išvystyta 1941 m. amerikiečių astrologo M. Džonso. Planetų konfigūracijos  horoskope, kurios turi įtakos  horoskopo savininko psichologijai, padeda  nustatyti bazines horoskopo savininko charakteristikas, stipriąsias puses ir silpnybes. Imamos tik planetos, į kitus taškus (pvz., kaip Juodasis mėnulis, Mėnulio mazgai),…

Kosmograma. Dominuojanti stichija ir Zodiako ženklas horoskope

Kosmograma-dangaus žemėlapis gimimo metu (planetų išsidėstymas Zodiako ženkluose), sudarytas tam tikrai datai ir laikui, neatsižvelgiant į vietą (astrologinius būstus). Kosmogramoje įtvirtintas pradinis mūsų pradinis potencialas-psichologinės savybės, talentai, stipriosios ir silpnos pusės. Kosmogramos branduolį sudaro Zodiako dalijimas į stichijas, kryžius, zonas, kvadrantus,…

Prognozavimo pagrindai astrologijoje

Prognostinė astrologija-astrologijos šaka, analizuojanti dinaminę dangaus kūnų įtaką individo ar kito tyrimo objekto įvykių  gyvenime vystymuisi, tikslu išsiaiškinti labiausiai tikėtiną įvykių eigą. Galima išskirti šias prognozavimo būdų grupes: 1.Tradiciniai metodai Firdarai Metinės profekcijos Zodiakalinis išlaisvinimas (aphesis) 2. Simboliniai Progresijos Direkcijos…